E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Digitalosera skidspåren på ÖSK och Spikbodarna

Sammanfattning

Sammanfattning
Genom att digitalisera spåren och bygga en applikation till telefonen med GPS funktion kan skidåkare se vart de befinner sig, hur långt de har kvar och vilka spår som ansluter.

Beskrivning

bakgrund:
Sskyltningen kring skidspåren på ÖSK, Spikbodarna och hundspåret är under all kritik. Det är ofta svårt att veta var man är, vilken riktning som man skall ta vid "Y-korsningar" och hur långt på resp. spår man är. e.x Hundspåret 12 km, hade varit trevligt med nedräkning och tydligare skyltar på riktning och vägval, men samma information hade varit trevligt i de alla spår.

Det är ett virrvarr av extraspår i form av orienteringsspår som lätt förvirrar. Det slutar oftast med att man kör i bekanta spår och inte utnyttjar hela spårsystemet.

Skidspåren som kommunen lägger mycket resurser på är dåligt skyltade, svåra att följa och har en undermålig karta. Skyltningen i spåren är svårtolkad och ibland omöjlig att följa. Den karta som finns för skidspåren är hopplös att tolka, och omöjlig att i spåret förstå vart man befinner sig.

Likaså är kartorna med skidspåren utmed Spikbodarna och ÖSK spåren i urusel kondition, många har varit på kartorna med stavarna och repat så spårens linjer syns dåligt. Även de gula plåtskyltarna som finns i Spikbodarna med ex. ÖSK 8,6 km o.s.v. är vandaliserade.

Kartorna som ligger på er hemsida är svårtolkade och det är svårt att se alla spår. Det är ett gytter helt enkelt.

Genom att ta fram en applikation där varje sträcka är 'GPS-satt kan åkaren följa sin väg, och se hur långt denne har färdats. man kan genom GPS funktion navigera och följa sin färd. Samtliga sträckor på kartan skal vara möjliga att se, var och en för sig, ex. jag vill åka 13,5 km spikbodarna då skall endast den sträckan synas. Alt. kan samtliga sträckor väljas så att åkaren kan välja att ta ett nytt spår ndär spåren korsar varandra.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/991

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 lisa tenning 2018-12-19
2 Mattias Tarestad 2018-12-22
3 Daniel Wall 2018-12-24
4 Simone Berndt 2018-12-25
5 Peja Lindholm 2018-12-26
6 Moa Hägglund 2018-12-28
7 Sara Månsson 2019-01-04 Jättebra förslag!!
8 Anders Blomqvist 2019-01-06
9 Mikael Östh 2019-01-13 Bra där! Håller med om allt. Jag vill veta vilket spår man är på och vilket håll man ska åka åt när man är i skogen
10 Mattias Sandström 2019-01-13
11 Sofie Jugård Löfgren 2019-01-16
12 Helena Modig 2019-02-12
Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

lisa tenning

Startdatum

2018-12-19

Slutdatum

2019-03-19

Målgrupp

Kultur och fritid

Signaturer

12 onlineunderskrifter