E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Få ut obebodda hus/gårdar på landsbygden till försäljning

Sammanfattning

Jag vill lämna ett förslag helt och hållet kopierat från Örnsköldsviks kommun där man gjorde en inventering av tomma fastigheter i kommunen och följde upp detta med ett utskick till ägarna om de kunde tänka sig att hyra ut eller sälja sin fastighet.
Se länk nedan från Sveriges Radios artikel.
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?artikel=5546656

Beskrivning

Bakgrund: Ett stort antal små fritidshus, villor och gårdar står tomma på landsbygden. Ändå råder det bostadsbrist, på hus som finns!

det finns hundratals obebodda hus. Det råder en stor efterfrågan på villor/gårdar i kommunen på landsbygden (tätort/landsbygd/gles landsbygd etc jag avstår att titulera eller definiera detta då ämnet egentligen berör dem alla).

Hus finns men står tomma och förfaller.

Skälen är flera och kan bara spekuleras i då jag inte gjort någon studie på detta. Många ställen verkar iallafall vara ärvda av boende i andra delar av landet som nyttjar stället någon enstaka gång per år eller inte alls och stället står och förfaller många gånger. Andra orsaker kan möjligtvis vara sammanslagning av jordbruksfastigheter, där marken varit av intresse men fastigheten förblir tom.

Att göra som andra länder att införa boplikt, brukningsplikt eller en särskild skatt på obebodda fastigheter är kanske ett sätt att försöka vaska fram mer bostäder och på så sätt motverka avfolkningen på landsbygden vilket även bidrar till att motverka sämre infrastuktur, omsorg, service osv osv ni förstår säkert sambandet. Detta är givetvis inte genomförbart inom en överskådlig framtid så jag föreslår att man börjar i samma andra som Örnsköldsviks kommun.

Visst kan gemene man själv leta rätt på ägaren av en fastighet, har man bara adressen är fastighetsutdragen offentliga men jag föreslår en kraftansamling med en gemensam inventering av tomma fastigheter och ett utskick. Det torde vara väldigt genomförbart och en fin service till våra kommuninvånare, både nuvarande och eventuella nya sådana som vill bo på landet men får leta och leta.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/979

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Alexandra Nilsson 2019-01-17
2 Matti Korhonen 2019-01-17
3 martina Willners 2019-01-17
4 Sandra Olofsson 2019-01-17
5 Erik Tagesson 2019-01-17
6 Anja Korhonen 2019-01-17
7 Sofie Flodin 2019-01-18
8 Jenny Sandström 2019-01-21
9 Fredrik Haglund 2019-01-21
10 Walter Larsson 2019-02-02
11 Bengt Källstrand 2019-02-03
12 Malin Fröberg 2019-02-07
13 Helena Modig 2019-02-12
14 Linn Häggström 2019-02-18
15 Simone Berndt 2019-02-22
16 Helena Olsson 2019-02-27
17 Jeanette Ulfsparre 2019-03-17
18 Jessica Isaksson 2019-03-17
19 Lille-Mor Ördell 2019-03-17
20 Zara Wiking 2019-03-18
21 Rakel Stuguland 2019-03-18
22 Mia Fredin 2019-03-26
23 Charlotte Esping Svarc 2019-04-15
Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Alexandra Nilsson

Startdatum

2019-01-17

Slutdatum

2019-04-17

Målgrupp

Kommunledning

Signaturer

23 onlineunderskrifter