E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Cykelväg till Östersund C

Sammanfattning

Bredda trottoaren på södra sidan av Ringvägen för att möjliggöra en cykelväg från Rådhusgatan till tågstationen.

Beskrivning

Bredda trottoaren på södra sidan av Ringvägen för att möjliggöra en cykelväg från Rådhusgatan till tågstationen. Det skulle skapa ett sammanhängande cykelstråk från Torvalla hela vägen till tågstationen. Det finns endast cykelväg från centrum idag till stationen. Stationen kan på sikt utvecklas till ett resecentrum och då måste det finnas självklara sätt att resa dit utan bil.

Mitt förslag är: Att bredda trottoaren längs Ringvägen för att skapa en gång och cykelväg.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/973

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Tobias Asp 2018-12-12
2 Jenny Persson 2018-12-19
3 Moa Breivik 2018-12-20
4 Florian Stamm 2018-12-20
5 Lisa Andersson 2019-01-06 Satsning på cykelväg hela vägen, från fler bostadsområden är en satsning på både folkhälsa och miljö. Hinder som skapar osäkerhet i trafiken gör att många väljer bort cykeln.
6 Anders Blomqvist 2019-01-06
7 Karin Åström 2019-01-24
8 Rakel Stuguland 2019-02-27
Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Tobias Asp

Startdatum

2018-12-12

Slutdatum

2019-03-12

Målgrupp

Miljö och samhälle

Signaturer

8 onlineunderskrifter