Underhåll/rusta upp Lövsta/Ändsjöns motionsspår på Frösön

Sammanfattning

Motionsspåren för skidåkning, löpning och promenader som utgår från Lövsta/Ändsjöns naturreservat behöver en rejäl upprustning, många trasiga broar och väldigt mycket lervälling och sumpmark gör att motionärer sommartid blir väldigt leriga och blöta. Vintertid kommer snön inte ner till spåren eftersom växtligheten är för tät.

Beskrivning

Som boende på Frösön sedan många år tillbaka och även flitig motionär i de motionsspår som finns på Frösön så känner jag mig nu ännu mer tvungen att skicka ett medborgarförslag för underhåll av Lövsta motionsspår. Senast jag skickade ett medborgarförslag i samma ärende var 20141102 och då blev det votering i vid kommunstyrelsens sammanträde, det sorgliga är att beslutet som till slut togs gick på tjänstemännens förslag. Det förslaget gick ut på att underhållet på Lövsta motionsspår skulle följa den underhållsplan som var under utarbetande (som jag uppfattade det). Då undrar ni förstås varför jag skriver ett medborgarförslag på samma ärende när det finns en underhållsplan för Lövsta motionsspår. Jo det är så att sedan 2014 har INGENTING hänt på motionsspåren, vi som motionerar där året runt blir bara blötare och blötare längre och längre upp på benen för varje sommar och den lilla mängd snö som landar på spåren vintertid blir mindre och mindre på grund av att den inte kommer ner mellan träden och utbudet av spår krymper när spårningen minskas. Det här tycker jag rimmar väldigt illa med all nyinflyttning som sker på Frösön.
På Östersunds kommuns hemsida står att läsa:
Skidspår på Frösön
På Frösön finns flera skidspår att välja mellan - motions- och elljuspåren på Lövsta respektive Östberget samt skidparadiset Frösö Skidlek.
Lövsta
Vid Lövsta på Frösön hittar du både motionsspår och elljusspår. Parkering hittar du vid Lövstavägen. Motionsspåren går i småkuperad terräng och slingrar sig fram genom granskogen. Skidspåren sköts av Östersunds kommun. Elljusspåret har endast skymningsljus från eftermiddagen och släcks kl 22.00.
Skidspår på Lövsta:
Skidspår Längd Tillägg
Lövsta motionsspår 15 000 m dras ideellt och uppdateras därför inte på spårsidan
Lövsta motionsspår 10 000 m dras ideellt och uppdateras därför inte på spårsidan
Lövsta motionsspår 5 000 m Vi drar spåren senast 1 dygn efter snöfall
Lövsta elljusspår 3 225 m H. Vi drar spåren senast 1 dygn efter snöfall
Östberget
På Östberget hittar du elljusspåret via Toppvägen där du också kan parkera bilen i anslutning till spåret. Skidspåret sköts av Östersunds kommun. Elljusspåret har endast skymningsljus från eftermiddagen och släcks kl 22.00.
Skidspår på Östberget:
Skidspår Längd Tillägg
Östbergets elljusspår 2 220 m H. Vi drar spåren senast 1 dygn efter snöfall
H = Hundar tillåtna i spåren. Hundarna ska alltid vara kopplade.
Frösö Skidlek
Frösö Skidlek ligger vid Lövsta på Frösön och drivs av Frösö IF och Valla fritidsgård. Du hittar enklast dit genom att åka Vallaleden på Frösön och sedan följa Fröjavägen eller Lövstavägen till skidleksområdet.
Läs mer på sidan Frösö Skidlek.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vintern 2013-2014 var det lite snö så av naturliga skäl var det svårt att dra upp vissa skidspår. Vintern 2017-2018 var å andra sidan enormt snörik. Men oavsett snömängd så är det är länge sedan vi Frösöbor vintertid kunde njuta av de ovan nämnda motionsspåren i småkuperad terräng som slingrar sig fram genom skogen eftersom 15 km spåret och milspåret inte varit dragna och ordentligt underhållna på länge och nu är det som ni ser på utdraget från kommunens hemsida ideella krafter som drar upp 15 och 10 km spåren.
Sommartid är det sedan flera år tillbaka inte längre möjligt att torrskodd ta sig runt något av spåren på Lövsta eftersom det är så sumpigt, lerigt och blött att man bitvis sjunker ner till knäna. Spänger är trasiga och glashala, broar är trasiga vilket är livsfarligt för både löpare och cyklister. Bilder från de senaste tre åren finns i bilaga 1.
Den nya bron som byggdes vid ”bäverdammen” in mot Ändjöns norra ände för att se till att motionärer och besökare i Ändsjöns naturresevat torskodda skall kunna ta sig fram är ett hastverk. Den är byggd ovanpå den gamla bron (utan att den är borttagen) vilket har skapat ytterligare ett stopp i vattenflödet. Dessutom är bron några meter för kort så alla som nyttjar den måste ändå hoppa och trixa för att slippa lervälling. Flera andra broar är så trasiga att de snart ramlar ihop eller någon skadar sig allvarligt. Stavar fastnar i hål och går av.
Att kalla Frösö skidlek för skidparadis är en rejäl överdrift. Det var ett skidparadis, nu är det ett vindskydd i en kohage där familjer grillar och åker pulka. Märkningen ligger mer på marken än står upp och i stort sett allt är trasigt eller ruttet. Förslag är att rusta upp och underhålla Frösö skidlek det kan vara ett skidparadis och tanken är helt rätt!
Sist men inte minst ett par ord kring spåren på Östberget, de är i bättre skick än det som går nere vid Lövsta. Men även Östbergets spår behöver underhåll och tillsyn, trasiga redskap, bilspår från bilar som kör motionsspåret in och tittar på utsikten från grillplatsen på kvällen är inte en ovanlig syn. Förslag – rusta upp!
Det finns troligtvis avtal/samråd med berörda markägare att det är okej för kommunen att ha motionsspår enligt de befintliga dragningarna. Antalet boende på Frösön ökar stadigt och vi vill att alla skall kunna njuta av motion såväl sommar som vinter. Frösö IF har verksamhet i motionsspåren och på helger och vardagar är det många som tar sig till Frösö skidlek och Lövsta motionsspår. Det är inga stora ingrepp som krävs, en viss breddning så att snön som kommer hamnar i spåren och markarbeten för att leda bort vatten och viss utfyllnad för att få spåren i användbart skick igen samt framför allt, spårning vintertid och tillsyn och underhåll emellanåt året runt.
Enorma summor läggs på ÖSK och det är jättebra, men det bör inte ställas mot de mindre, lokala motionsspår som finns runt om i kommunen där vi invånare vardagsmotionerar. Många kan eller vill inte ta sig ända till ÖSK eller känner sig inte hemma där, bland proffsatleterna, för att motionera och även av dessa anledningar bör befintliga spår underhållas. Att underhålla befintliga spår i frilufts- och vinterstaden Östersund borde vara en sådan självklarhet att detta (andra) medborgarförslag inte hade behövt skrivas. Men i dagsläget får jag känslan av att man i berörd förvaltning har glömt bort att det kostar enorma summor att anlägga nya spår/motionsanläggningar men inte särskilt mycket i jämförelse att underhålla de befintliga.
Värdet av att ha närhet till motionsspår både sommar och vinter är underskattat, framför allt i dessa dagar så vi bör uppmuntra till rörelse för alla oavsett ålder.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/967

Skriv under e-förslaget

Detta e-förslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera
E-post

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Sofie Jugård Löfgren 2018-12-19
2 Håkan Wike 2018-12-19 Frösön och Annersia växer med allt fler människor. Låt fler ha närmare till spåren så är det inte bara hälsofrämjande utan även en insats för mindre miljöpåverkan när vi inte tar bilen (eller i alla fall inte lika långt) Frösön och Lövstaspåren har potential att bli något riktigt bra, vore synd om det, som nu, bara förfaller.
3 Mikael Östh 2018-12-19 Håller med. Väldigt utförligt recognoserat och rapporterat. T.o.m förslag på åtgärder. Du gör det väldigt enkelt för kommunen att åtgärda Sofie!
4 Heidi Rudbäck 2018-12-19
5 crister Löfgren 2018-12-19
6 Hans Lundkvist 2018-12-19
7 Henrika Lavonius Wike 2018-12-19
8 Maria Åkerblad 2018-12-19 Alla vill inte trängas på ÖSK
9 Fredrik Olsson 2018-12-19
10 Jenny Edström 2018-12-19
11 lisen hellblom 2018-12-19
12 Magnus Åkerblad 2018-12-19 Ett led i klimatsmart tänkande är att minska Frösöbornas bilåkande till andra områden för skidor, löpning och rekreation.
13 Benjamin Österberg 2018-12-20
14 Nicki Eby 2018-12-20 Detta förslag är väldigt bra för många boende på Frösön då både barn och vuxna är uta mycket och vill röra på sig, leka och få vara friska.
15 Helena Wallskog 2018-12-20
16 Peter Wallskog 2018-12-20
17 Tobias Brandt 2018-12-20
18 Ann-Mari Darj 2018-12-20
19 Patrik Lindgren 2018-12-20
20 Lennart Berger 2018-12-20
21 Mattias Sandström 2018-12-20
22 Ole Kristiansson 2018-12-21 Ole Kristiansson
23 Patrik Sollander 2018-12-22
24 Karin Strandberg 2018-12-22
25 Håkan Hellblom 2018-12-22
26 Mattias Tarestad 2018-12-22
27 Håkan Axelsson 2018-12-27
28 Pär Hägglund 2018-12-28 Helt rätt, vore trevligt med motionsspår för vanliga motionärer
precis som förslagsställaren skriver kan vissa motionärer kännas
sig utanför i den mer glassiga stilen som präglar ÖSK.
Östersund ska vara en stad för spontanidrott i våra olika stadsdelar
så upp till bevis.
29 Lars S. 2019-01-01
30 Bengt Källstrand 2019-01-02
31 Kim Svensson 2019-01-05
32 Lars Eklund 2019-01-05
33 Henrik Werner 2019-01-05
34 Gisela Norberg 2019-01-05
35 Malin Pettersson 2019-01-05
36 Marie Mattsson 2019-01-05
37 Anna Nygård 2019-01-05
38 David Samuelsson 2019-01-05 Har på den korta tid jag bott på ön både varit på väg att simma längst bort på Lövsta 15km och förundrats över oviljan att underhålla de skidspår som var en av anledningarna till varför vi flyttade ut på Frösön.
39 Gert Ytterby 2019-01-05
40 Erik Öberg 2019-01-05
41 Lisa Marklund 2019-01-05
42 Christina Frimodig 2019-01-05
43 Johan Ryd 2019-01-05
44 Marcus Calevin 2019-01-05
45 Ann Lindqvist 2019-01-06
46 Henrik Randström 2019-01-06 Jag har sedan 10 och 15 km spåren slutat dragits regelbundet börjat tagit bilen till Skidstadion för skidåkning. Tidigare har jag gått från hemmet till Lövstaspåren. Inte lämpligt när vi i samhället bör minska vårt bilåkande.
47 Lisa Andersson 2019-01-06
48 Sandra Johansson 2019-01-06
49 Anders Blomqvist 2019-01-06
50 Maria Byström 2019-01-06
51 Petra Olofsson 2019-01-06
52 Erika Ytterby 2019-01-06
53 David Håkansson 2019-01-06
54 Malin Holmström 2019-01-06 Bra förslag Sofie, du har framfört alla rimliga förslag. Hoppas att kommunen inte röstar ned detta, vi ger oss inte. / Frösöbo
55 Anna Schneider 2019-01-06
56 Maria Lindén 2019-01-06
57 Beatrice Appelqvist 2019-01-06
58 Erik Hessel 2019-01-06
59 Linda Eklund 2019-01-06
60 Magnus Lanner 2019-01-07
61 Christine Hägglund 2019-01-07 Självklart! Förr åkte jag ofta till Lövsta.
62 Ann Jeppesen 2019-01-07
63 Linnea Edlund 2019-01-07
64 Sara Johansson 2019-01-07
65 Christer Öhlund 2019-01-07
66 Magnus Björch 2019-01-08
67 Fred Persson 2019-01-08
68 Örjan Bengtsson 2019-01-08
69 Sara Nilsson 2019-01-08
70 Gunilla Stone 2019-01-08
71 Cecilia Hagberg 2019-01-09 Hejsan! Jag blir mycket glad över att detta medborgarförslag inkommit. Min sambo och jag har diskuterat detta med Lövsta skid- och motionsspår, liksom Skidleken och den potential den har, men inte alls tas tillvara av kommunen. Det finns flera skäl att ta tillvara denna pärla som finns centralt på Frösön. Nedan följer några av dem.

1. PÅ Frösön bor över 11 000 människor och sett till möjligheten att nyttja närliggande motionsområden så är Lövsta, i förhållande till mängden människor, starkt eftersatt, men med goda möjligheter att verkligen hålla kvalitet och nyttjas av än fler.

2. För att minska på onödiga och längre resor med bil för att komma till motionsområden (det kan inte endast vara Skidstadion som ska hålla god kvalitet)

3.Det främjar spontanidrott/-motion med motionsområden nära bostaden

4. Beteendet att ta på sig skidorna redan utanför dörren, att gå eller cykla, ökar om det finns spår/motionsområden i närheten som håller god kvalitet

5. Att satsa på Lövsta motions-/friluftsområde är att göra verklighet rent konkret av orden om ett hållbart Östersund! T ex socialt - fler som nyttjar området, möts liksom får en stärkt relation till detta område; ekonomiskt - eftersom det inte bara står och förfaller; miljömässigt - genom minskat resande med bil och underhåll av skog och mark som främjar naturen

6. Förskola finns precis intill, liksom fler förskolor och skolor i närområdet, som i än större utsträckning skulle nyttja detta område om det höll en högre standard

7. Vi kan inte fortsätta att släppa ut koldioxid därför måste fler attraktiva motions-/friluftsområden finnas nära för att underlätta att välja ett mer hållbart transportmedel än bilen

8. Samtidigt se över busslinjenätet där linjer som går både till Ladängsbacken och Lövsta motionsområde håller hög turtäthet och en linjedragning som gör det attraktivt att faktiskt ta bussen hit istället för bilen för de som har en längre sträcka att ta sig till platsen.
72 Dolly Hedlund 2019-01-09
73 Anna Tholson 2019-01-09
74 Fredrik Synderå 2019-01-09 Oerhört viktigt för de som inte kan eller vill ta bil till ÖSK för att träna att det finns motionsspår i närområden.
75 Ulla Palmqvist 2019-01-09
76 Camilla Näsström 2019-01-09
77 Jacob Vackdahl 2019-01-09
78 Åsa Lundkvist 2019-01-10
79 Annika Björn 2019-01-10
80 Anna Synderå 2019-01-10 Ja till närhet!
81 Angelica Niklasson 2019-01-11
82 Kenny Jönsson 2019-01-12
83 Johan Rundgren 2019-01-14
84 Jenny Sandström 2019-01-21
85 Ingrid Bång 2019-01-28
86 Jonas Holmgren 2019-01-28
87 Margareta Sohlberg 2019-01-28
88 Anna Grundqvist 2019-02-04
89 Daniel Lewandowski 2019-02-04
90 Lisa Bylander 2019-02-04 Mycket bra skrivet. Som både längdskidåkare och löpare håller jag helt med ovanstående beskrivning. Jag skulle utnyttja Lövstas motionsspår mkt mera om det var bättre underhållet än vad det är idag. Ffa. sommartid då banorna upplevs alldeles för blöta (!) Tar nu istället bilen många gånger till andra spår/naturområden. Men då jag rent geografiskt och lättare, skulle kunna utnyttja detta ifrån den egna dörren, (utan bil), känns det sååå onödigt.
91 Martin Eriksson 2019-02-04 Samtliga 5 i familjen skrivet under.
92 Hanna Åslund 2019-02-04
93 Annica Westerlund 2019-02-04 En angelägen och väl formulerad motion.
94 Jimmy Andersson 2019-02-04
95 Karin Back Swedin 2019-02-04
96 Björn Nygård 2019-02-04
97 Bertil Eriksson 2019-02-04 Börja åtminstone med att röja sly
98 Kristoffer Sivertsson 2019-02-04
99 Olof Rentzhog 2019-02-04 Är ungdomstränare för Frösö IF skidor och håller helt med om förslaget
100 Jessika Sedin 2019-02-04
101 Camilla Hamberg 2019-02-04
102 Anna Engholm 2019-02-04
103 Lars Lodin 2019-02-05
104 Mattias Norberg 2019-02-05 Skriver under på detta, trots att jag personligen gillar lera och den mysiga miljö som är när det är tätt bevuxet.
Att många skulle dra nytta av att förslaget genomförs är lätt att se då det trots undermåligt underhåll rör sig tämligen mycket folk i området.
105 Anne Pierre 2019-02-05
106 Karin Lindberg 2019-02-05
107 David Östling 2019-02-05
108 Gunnar Haglund 2019-02-05
109 Per-Olof Eriksson 2019-02-05
110 Anna Nybond 2019-02-05
111 Elisabet Olofsson 2019-02-06 Mycket bra förslag. En självklar satsning i tiden utifrån närhet, miljö och hälsa.
112 Jerker Svensson Magnussson 2019-02-06 Jerker Svensson Magnusson
113 Annika Larsson 2019-02-06
114 stina alrøe 2019-02-07
115 Frida Häggmark 2019-02-08
116 Maria Hallmans Halvarsson 2019-02-08
117 Sophia Lagerkvist 2019-02-10
118 Simon Carlquist 2019-02-10 Jättebra förslag! Jag stödjer detta.
119 Jenny Maria Nilsson 2019-02-12
120 Jonas Peterson 2019-02-14
121 Linnéa Söderqvist 2019-02-14
122 Therese Eneland 2019-02-16
123 Mattias Lagerkvist 2019-02-18
124 Thomas Printz 2019-02-25
125 Lars Göran Storm 2019-03-14
126 Zara Wiking 2019-03-18
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Sofie Jugård Löfgren

Startdatum

2018-12-19

Slutdatum

2019-03-19

Målgrupp

Kultur och fritid

Signaturer

126 onlineunderskrifter