E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Övergångsställen

Sammanfattning

Det kan inte ha undgått någon hur många olyckor som sker vid våra övergångsställen, även allvarliga sådana.
Mina förslag är följande.
De vitmålade rektanglarna som ligger på övergångsställena är i någon typ av hård plastfärg som är mycket, mycket hala att sätta ned fötterna på, speciellt i vinterföre. Gångtrafikanter som lärt sig går hellre bredvid eller på tårna mellan rektanglarna för att inte halka och slå sig.
1)
Byt ut detta ytlager mot en vit färg som inte är så hal att det innebär allvarliga halkskador för gångtrafikanter. Eventuellt blanda in lämplig storlek av krossad sten i ytlagret som ger bättre fäste.
2)
Övergångsställen vid rondeller och vägkorsningar är placerade alltför nära där färdriktningen ska ändras.
Att göra en högersväng ur en rondell är med nuvarande placering förenad med mycket stor livsfara för gångtrafikanter.
Förare av motorfordon koncentrerar mest blicken åt vänster för att undvika en kollision med fordon som befinner sig inne i t.ex en rondell, och när hen anser sig riskfritt kunna köra in i rondellen, eller ut från en tvärgata och in på avsedd annan gata, accelerar veder-börande och uppmärksammar inte att gångtrafikanter befinner sig på övergångställena som finns alltför nära t.ex rondellen.
Avståndet däremellan är högst någon enstaka meter och borde flyttas ut till ett minimum av åtminstone 10-15 meter.

Beskrivning

Med dessa åtgärder är jag övertygad om att akutvården i mindre omfattning behöver omhänderta och rehabilitera gångtrafikanter som skadats på övergångsställena.
De allvarliga olyckor som skett framförallt vid färdriktningsföränd-
ringar ur rondellerna, kommer med all säkerhet att minimeras, genom att flytta ut övergångställena till ett avstånd som ger förare av motor-
fordon möjlighet att bromsa in från en acceleration ut ur rondellen eller från en sidogata.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/931

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Yngve Espell 2018-12-05
2 Lars S. 2018-12-06
3 Inger Nilsson 2018-12-09
4 Simone Berndt 2018-12-10 Helt rätt det du tar upp! Dags att förbättra och förebygga skada.
5 Elin Nilsson 2018-12-11
6 Staffan Persson 2018-12-11 Mycket bra förslag. Kan även kompletteras med en reducering av antalet övergångsställen längs Rådhusgatan.
7 Britt-inger Persson 2018-12-11
8 Tomas Valli 2018-12-19
9 Lars Erik Hassfjärd 2018-12-20
10 Hans Nielsen 2018-12-20
11 Magnus Karlsson 2018-12-23
12 Håkan Axelsson 2018-12-27
13 Pär Hägglund 2018-12-28 Detta kan inte vara ett unikt problem bara i Östersund men kolla
gärna med övriga kommuner som har vinter halva året hur / om dom
löst detta på något vis. Men förslaget är bra.
14 Bengt Källstrand 2019-01-02
15 Jan Sund 2019-01-03
16 Lisa Andersson 2019-01-06
17 Anders Blomqvist 2019-01-06
18 Kjell-Åke Sundin 2019-01-09
19 Rakel Stuguland 2019-01-26
20 Ingrid Byberg 2019-01-27
21 Walter Larsson 2019-02-02
22 Thomas Printz 2019-02-25
Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Yngve Espell

Startdatum

2018-12-05

Slutdatum

2019-03-05

Målgrupp

Miljö och samhälle

Signaturer

22 onlineunderskrifter