Övergångsställen

Sammanfattning

Det kan inte ha undgått någon hur många olyckor som sker vid våra övergångsställen, även allvarliga sådana.
Mina förslag är följande.
De vitmålade rektanglarna som ligger på övergångsställena är i någon typ av hård plastfärg som är mycket, mycket hala att sätta ned fötterna på, speciellt i vinterföre. Gångtrafikanter som lärt sig går hellre bredvid eller på tårna mellan rektanglarna för att inte halka och slå sig.
1)
Byt ut detta ytlager mot en vit färg som inte är så hal att det innebär allvarliga halkskador för gångtrafikanter. Eventuellt blanda in lämplig storlek av krossad sten i ytlagret som ger bättre fäste.
2)
Övergångsställen vid rondeller och vägkorsningar är placerade alltför nära där färdriktningen ska ändras.
Att göra en högersväng ur en rondell är med nuvarande placering förenad med mycket stor livsfara för gångtrafikanter.
Förare av motorfordon koncentrerar mest blicken åt vänster för att undvika en kollision med fordon som befinner sig inne i t.ex en rondell, och när hen anser sig riskfritt kunna köra in i rondellen, eller ut från en tvärgata och in på avsedd annan gata, accelerar veder-börande och uppmärksammar inte att gångtrafikanter befinner sig på övergångställena som finns alltför nära t.ex rondellen.
Avståndet däremellan är högst någon enstaka meter och borde flyttas ut till ett minimum av åtminstone 10-15 meter.

Beskrivning

Med dessa åtgärder är jag övertygad om att akutvården i mindre omfattning behöver omhänderta och rehabilitera gångtrafikanter som skadats på övergångsställena.
De allvarliga olyckor som skett framförallt vid färdriktningsföränd-
ringar ur rondellerna, kommer med all säkerhet att minimeras, genom att flytta ut övergångställena till ett avstånd som ger förare av motor-
fordon möjlighet att bromsa in från en acceleration ut ur rondellen eller från en sidogata.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/931

Skriv under e-förslaget

info Du måste vara inloggad för att skriva under ett eFörslag.
Registrera Logga in

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Yngve Espell 2018-12-05
2 Lars Starlander 2018-12-06
3 Inger Nilsson 2018-12-09
4 Simone Berndt 2018-12-10 Helt rätt det du tar upp! Dags att förbättra och förebygga skada.
5 Elin Nilsson 2018-12-11
Information

Status

Samlar underskrifter

Förslagsställare

Yngve Espell

Startdatum

2018-12-05

Slutdatum

2019-03-05

Målgrupp

Miljö och samhälle

Signaturer

5 onlineunderskrifter