E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Hjärt- och lungräddning för personal inom barnomsorg.

Sammanfattning

Mitt förslag är att kommunen tar fram rutin för att ALL personal inom förskola och skola har utbildning i hjärt- och lungräddning och luftvägsstopp för barn (Barn-HLR) regelbundet, minst en gång/år.
HLR-rådet som skriver riktlinjer kring utbildning i HLR efter vad forskning visar är mest effektivt och som uppdateras var 5:e år, ska allmänhet som utbildas i barn-HLR gå repetitionsutbildning minst en gång/år och då anser jag att personal som ansvarar för våra barns säkerhet borde ha samma riktlinjer hos Östersunds kommun.
Enligt samtal med tjänstemän på kommunen så finns ingen tydlig rutin för hur ofta personal inom förskola och skola ska gå utbildning i HLR, de tror det är vartannat år men det är upp till varje rektor/förskolechef att ha koll på detta. Det finns inget kontrollsystem för att personal har gått, och i så fall när, hos kommunen.

Beskrivning

Skolverket skriver:
"Enligt skollagen och FN:s konvention om barnets rättigheter har barn och elever rätt till en trygg och säker miljö. " (se länk)
Skolverket skriver oxå:
"Att vara beredd inför en kris kan bidra till att rädda människoliv. För att kunna agera snabbt är det viktigt att all skolpersonal, inte bara skolledning och lärare, är beredda på att agera i händelse av en kris. I ett akut läge måste man agera direkt, då det antagligen inte finns tid att rådgöra med andra." (se länk)
Det står dock ingenstans hur detta ska gå till, bara att kontinuerligt förebyggande arbete krävs för att hålla kvaliteten på trygghetsarbete inom barnomsorgen.
Mitt förslag är att kommen upprättar en rutin för att ALLA som arbetar inom barnomsorgen ska gå utbildning varje år och att detta följs upp så att rutinen efterföljs!

Länkar
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/systematiskt-arbete-i-skola-och-forskola/sakerhet-och-krisberedskap-i-skola-och-forskola

https://www.hlr.nu/

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/919

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Helena Olsson 2018-11-26
2 Richard Lindberg 2018-11-28 Bra förslag som skulle öka utbildningskvalitén!
3 Emelie Bengtsson 2018-11-28
4 Jennie Bodne 2018-12-06
5 Simone Berndt 2018-12-10 Det här tänker jag är basic!? Stor brist i så fall och måste införas!
6 Katarina Wikström 2018-12-18
7 Alexandra Nilsson 2018-12-18
8 Per Wester 2018-12-19
9 Caroline Östling 2018-12-27
10 Malin Pettersson 2019-01-05
11 Marcus Calevin 2019-01-05
12 Anders Blomqvist 2019-01-06
13 Mattias Olsson 2019-01-18
14 Karin Åström 2019-01-24
15 Walter Larsson 2019-02-02
16 Linda Sundström 2019-02-03
17 Annicka Innervik 2019-02-03
18 Malin Fröberg 2019-02-07
19 Jenny Maria Nilsson 2019-02-12
20 Linn Häggström 2019-02-18
Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Helena Olsson

Startdatum

2018-11-26

Slutdatum

2019-02-26

Målgrupp

Barn och Utbildning

Signaturer

20 onlineunderskrifter