Återvinningsstation på Frösön

Sammanfattning

Förslaget innebär att en återvinningsstation uppförs på Frösön. Den nuvarande stationen i Östersund blir då avlastad , bör kunna behållas i nuvarande storlek.

Beskrivning

Att vi Frösöbor skall köra våra sopor genom hela Östersund , ofta resor som handlar om långa sträckor kan inta vara rätt. Stora utsläpp av avgaser,ofta
spill efter gator o vägar pga dåligt surrad last = nedskräpning. Besök på stationen
i Östersund görs ofta av många på lördagar, därav lång kö. Vi på Frösön skulle
underlätta trycket på Östersund med en egen lösning här på ön.
Centrala Östersund kanske också skulle vara betjänta av att åka till Frösön, den
uppdelningen skulle vi alla tjäna på.

Sten Armfjäll

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/904

Skriv under e-förslaget

Detta e-förslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera
E-post

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Sten Armfjäll 2018-11-20
2 Jan Andersson 2018-11-20 Bra förslag
3 Konstantin Madsen 2018-11-21
4 Marianne Hising 2018-11-23 Mkt bra förslag!
5 Kent Norin 2018-11-23 Bra förslag
6 peter andre'n 2018-11-23 Mycket bra. Skulle minska onödigt bilåkande men lägg den inte i korsningen Vallsundsvägen.
Måste finnas bättre platser än i närheten av bostadsområden. Varför inte längs flygrakan?

mvh
peter
7 Lina Strömgren 2018-11-23
8 Anders Holmström 2018-11-27
9 Niklas Pettersson 2018-11-27
10 Lars Månsson 2018-11-29
11 Bengt Källstrand 2018-11-30
12 Camilla Abramsson 2018-12-04
13 Inger Nilsson 2018-12-09 Bra idé.
14 Karin Eriksdotter Johansson 2018-12-10 Karin Eriksdotter Johansson
15 Sofie Jugård Löfgren 2018-12-10
16 sören persson 2018-12-10 Bra förslag, så man inte behöver åka så långt. Man ska tänka på miljövinsten.
17 Simone Berndt 2018-12-10 Helt rätt! Satsa på det!!
18 Staffan Persson 2018-12-11 Ett genomtänkt förslag, förkortar och förbättrar dessutom trafiksituationen vid stationen i Odenskog.
19 Britt-inger Persson 2018-12-11 Bra förslag, ger en bättre trafiksitaution i Odenskog.
20 Heidi Rudbäck 2018-12-19
21 Hans Lundkvist 2018-12-19
22 Maria Åkerblad 2018-12-19
23 Ola Niklason 2018-12-19
24 Karin Strandberg 2018-12-22
25 Anna Nygård 2019-01-05
26 Erik Öberg 2019-01-05
27 Lisa Marklund 2019-01-05
28 Gert Ytterby 2019-01-06
29 Anders Blomqvist 2019-01-06
30 Johan Rundgren 2019-01-14
31 Marcus Weman 2019-01-20 Fantastiskt bra förslag!
32 Anna Stensdotter 2019-01-23
33 Magnus Åkerblad 2019-02-04
34 Camilla Hamberg 2019-02-04
35 Anna Nybond 2019-02-05
36 Jonas Peterson 2019-02-14
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Sten Armfjäll

Startdatum

2018-11-20

Slutdatum

2019-02-20

Målgrupp

Teknik

Signaturer

36 onlineunderskrifter