E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Framkomligheten på Arkivvägen mellan Kyrkgatan och Köpmangatan, samt Fältjägargränd mellan Litsvägen och Regementsgatan.

Sammanfattning

På båda sidor om dessa vägar finns trottoarer, varav den ena är betydligt bredare än den andra. Den ena sida parkeras bilar, vilket göra att avståndet som två bilar skall dela på är minimalt (se bilder) Två personer med normala personbilar och med goda körvanor kan med nöd och näppe mötas. Kommer en bredare bil måste någon ges upp på trottoaren som har höga kantstenar. Det kan nämnas att på båda dessa vägar går tung trafik, under tiden jag stod där fick personbilar backa då de mötte lastbilar. Vintertid är naturligtvis problemen större, men då blir det på Arkivvägen en extra körbana.

Beskrivning

Förslag till beslut:
Det görs en översyn av dessa problem, därefter tas utrymma från den ena trottoaren, så att de båda vägarna kan breddas

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/898

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Ulf Bäckman 2018-11-13
2 Stig Burström 2018-11-13 Håller med om detta och det är samma problem på Köpmangatan nedanför lasarettet.
3 Gudrun Hansson 2018-12-01
4 Inger Nilsson 2018-12-09 Trottoar bara på den sida som bilarna parkerar på, skyddar gående.
Köpmangatan likaså, en trottoar.
obs jpg-filen går inte att ladda ner.
5 Pär Hägglund 2018-12-11
6 Lars Johansson 2018-12-14
7 Åsa Hansson 2018-12-16 Mycket bra förslag. Väldigt trång passage, särskilt nu på vintern! Det måste gå att bredda vägen. Åsa
8 Håkan Axelsson 2018-12-27
Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Ulf Bäckman

Startdatum

2018-11-13

Slutdatum

2019-02-13

Målgrupp

Miljö och samhälle

Signaturer

8 onlineunderskrifter