E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Rondellen krondikes-stuguvägen-genvägen

Sammanfattning

Med tanke på miljön och tomgångskörning måste filerna göras om in i rondellen. Det finns utrymme att bredda så det är tvåfiligt från körfältet och ned mot rondellen tidigare än vad det är idag samt att det ska gå köra både vänster och rakt fram i vänstra körfältet som det tidigare var.

Beskrivning

På morgonen är det köer från körfältet och ner till rondellen. De flesta bilar ska höger i rondellen och tidigare har vi som ska rakt fram eller vänster kunnat lägga oss i vänster fil, vilket nu tagits bort. Den möjligheten föreslår jag återinförs. Filerna bör dessutom vara bredare tidigare för att det inte ska bli så mycket tomgångskörning. Utrymme finns för detta.
Samma sak bör gälla åt andra hållet, dvs från Stuguvägen och rakt fram, att vänsterfilen ska gå att använda både rakt fram och vänster. Lika långa köer och tomgångskörning åt detta håll på em.
Motsägelsefullt satsa på miljö samtidigt som vi ska stå på tomgång med bilarna för att rondellerna är köbildande.........

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/895

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Eva Lena Winther 2018-11-13
2 Gudrun Hansson 2018-12-01
3 Pär Hägglund 2018-12-11
4 Oscar Axell 2018-12-19
5 Håkan Axelsson 2018-12-27
Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Eva Lena Winther

Startdatum

2018-11-13

Slutdatum

2019-02-13

Målgrupp

Miljö och samhälle

Signaturer

5 onlineunderskrifter