E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Snöröjning gångväg uppför Sky Park i Torvalla

Sammanfattning

Jag önskar under vintertid att plogning och ev sandning av den asfalterade ”gångbanan” uppför Sky Park, jordkullen i Torvalla, utförs.

Beskrivning

Jag önskar under vintertid att plogning och ev sandning av den asfalterade ”gångbanan” uppför Sky Park, jordkullen i Torvalla, utförs. Detta har aldrig skett förut och jag använder kullen som motionsplats övriga årstider. Jag kan även tänka mig att föräldrar med ev småbarn i vagn kan uppskatta att kunna ta sig upp samtidigt som ev syskon åker pulka i den populära backen.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/854

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Cecilia Bengtsson 2018-10-08
2 Mattias Suorra 2018-10-19
3 Ingela Håkansson 2018-11-22
4 Lena Lindberg 2018-12-28
Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Cecilia Bengtsson

Startdatum

2018-10-08

Slutdatum

2019-01-08

Målgrupp

Miljö och samhälle

Signaturer

4 onlineunderskrifter