Snöröjning av gång/cykelväg i Mjälle

Sammanfattning

Önskemål om snöröjning av cykel/gångväg från Sikvägens slut till Bo klok-området.

Beskrivning

För miljön och folkhälsan vore ett underhåll vintertid av gång/cykelvägen som går från Sikvägens slut fram till Bo klok-området in mot Östersund önskvärt. En sträcka på ca 500 m. Fler och fler använder cykel eller promenerar till arbeten företrädesvis inne i staden. I nuläget tvekar man eftersom området ligger vid sjön och betydande höjskillnad finns till närmaste plogad cykel/gångväg uppe i Valla. Effekten av ett positivt beslut i frågan torde visa sig i mindre utsläpp från motorfordon samt ökad hälsa och välbefinnande hos berörda invånare.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/840

Skriv under e-förslaget

info Du måste vara inloggad för att skriva under ett eFörslag.
Registrera Logga in

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Åke Rönnberg 2018-10-08
2 Gunilla Janhagen 2018-10-18
3 Erik Bohman 2018-10-18
4 David Samuelsson 2018-10-18
5 Anneli Kamb 2018-10-18
6 Birgitta Månsson 2018-10-19
Information

Status

Samlar underskrifter

Förslagsställare

Åke Rönnberg

Startdatum

2018-10-08

Slutdatum

2019-01-08

Målgrupp

Miljö och samhälle

Signaturer

6 onlineunderskrifter