Snöröjning av gång/cykelväg i Mjälle

Sammanfattning

Önskemål om snöröjning av cykel/gångväg från Sikvägens slut till Bo klok-området.

Beskrivning

För miljön och folkhälsan vore ett underhåll vintertid av gång/cykelvägen som går från Sikvägens slut fram till Bo klok-området in mot Östersund önskvärt. En sträcka på ca 500 m. Fler och fler använder cykel eller promenerar till arbeten företrädesvis inne i staden. I nuläget tvekar man eftersom området ligger vid sjön och betydande höjskillnad finns till närmaste plogad cykel/gångväg uppe i Valla. Effekten av ett positivt beslut i frågan torde visa sig i mindre utsläpp från motorfordon samt ökad hälsa och välbefinnande hos berörda invånare.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/840

Skriv under e-förslaget

Detta e-förslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera
E-post

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Åke Rönnberg 2018-10-08
2 Gunilla Janhagen 2018-10-18
3 Erik Bohman 2018-10-18
4 David Samuelsson 2018-10-18 Snöröjning av denna sträcka är helt nödvändig för ökat cyklande/promenerande för boende längs med sjön från Sikvägen och hela vägen längs med södra stranden. Det är även en vanlig promenad och cykelsträcka för motionärer och borde prioriteras. /David
5 Anneli Kamb 2018-10-18 Kommer underlätta för cintercyklister oerhört mycket, fler kommer vilja cykla!
6 Birgitta Månsson 2018-10-19
7 Jonas Eriksson 2018-10-21
8 Kjell Ringfelter 2018-10-22
9 May Eriksson 2018-10-23 May Eriksson
10 Mait Östman 2018-10-23 Mait Östman
11 Mait Östman 2018-10-23
12 Mait Östman 2018-10-23
13 Sara Rönnberg 2018-10-25
14 Lars Eklund 2018-10-25
15 Stefan Ekeroth 2018-10-25
16 Gisela Norberg 2018-10-25
17 Fredrik Tackman 2018-10-25 Mkt efterlängtat
18 Benjamin Österberg 2018-10-25
19 marie krysander 2018-10-25
20 Gunilla Kaev 2018-10-26
21 Levi Roos 2018-10-26
22 Maria Jonasson 2018-10-28
23 Tommy Jonasson 2018-10-28
24 Jens Tirén 2018-10-29
25 Lars Månsson 2018-10-30
26 Bengt Källstrand 2018-11-01
27 Birgitta Pettersson 2018-11-02
28 Ingrid Willén 2018-11-02 Ingrid Willén
29 Jenny Swartz 2018-11-13
30 Celie Nenzén 2018-11-16
31 Erna Danielsson 2018-11-16
32 Sven Danielsson 2018-11-17
33 Karin Norlander 2018-11-17
34 Mats Eliasson 2018-11-17
35 Sigbritt Waara 2018-11-17 Bra för miljö o hälsa att använda vägen o är den plogad minskar risken för att halka o skada sig. Jag o många använder vägen,ofta ganska vingligt o riskabelt vintertid.
36 Inger Mosten 2018-11-18
37 Gunnar Haglund 2018-11-20 Bra förslag!
38 Moa Breivik 2018-11-21
39 Pär Hägglund 2018-12-11
40 Jenny Persson 2018-12-19 Bra förslag då även de som går och har svårare att ta sig fram gagnas av detta.
41 Cecilia Hagberg 2018-12-19
42 Camilla Näsström 2018-12-19
43 Libby Rönnberg 2018-12-28
44 Erik Öberg 2019-01-05
45 Anders Blomqvist 2019-01-06
46 Sara Nilsson 2019-01-08
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Åke Rönnberg

Startdatum

2018-10-08

Slutdatum

2019-01-08

Målgrupp

Miljö och samhälle

Signaturer

46 onlineunderskrifter