E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Träffpunkt för tjejer

Sammanfattning

En lokal där tjejer får träffas och umgås, diskutera, pyssla, skapa, baka m.m med andra tjejer. Utan krav i en lugn miljö.

Beskrivning

Bakgrund
Idag mår många ungdomar dåligt pga stress och krav, från både samhället och som de stället på sig själva.

Forskning visar att över 40 % av tjejerna har huvudvärk minst en gång per vecka.

Liknande läsning finns i Södertälje, och den har visat sig vara mycket omtyckt och populär. Se länk.

Länk

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/805

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Sylvia Mårtensson 2018-12-20
2 Maria Persson 2018-12-26
3 Nova Henrixon 2018-12-27
4 Pär Hägglund 2018-12-28
5 Sara Månsson 2019-01-04
6 Lisa Andersson 2019-01-06
7 Anders Blomqvist 2019-01-06
8 Lina Strömgren 2019-01-07
9 Sofie Jugård Löfgren 2019-01-16
10 Thomas Printz 2019-02-25
Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Sylvia Mårtensson

Startdatum

2018-12-20

Slutdatum

2019-03-20

Målgrupp

Kultur och fritid

Signaturer

10 onlineunderskrifter