Förlänga bullerplank Opebacken

Sammanfattning

Att förlänga befintligt bullerplank längs Opevägen från Andalsbacken söderut fram till Ägovägen.

Beskrivning

Idag är miljön i Opebacken påverkad av avgaser och buller från bilar och större fordon. Att förlänga befintligt bullerplank längs Opevägen från Andalsbacken söderut fram till infarten till Ägovägen skulle generera en bullerfri, säkrare och trevligare utemiljö för de barn och vuxna boende i Opebacken. Det skulle även påverka biltrafiken positivt genom att förhindra att barn springer nära stora vägen. Detta skulle även gynna de barn och vuxna som reser till och från samt deltar i aktiviteter på Torvallens idrottsplats.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/784

Skriv under e-förslaget

Detta e-förslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera
E-post

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Helén Fundin 2018-07-10
2 Stefan Fundin 2018-07-10
3 Simon Graff 2018-07-10
4 Ida Eliassen 2018-07-10 Det låter som en bra idé att förlänga bullerplankt.
5 Lisa Nevander 2018-07-10
6 Helena Carlsson 2018-07-12
7 Agneta Jonsson 2018-07-24
8 Ingela Håkansson 2018-07-24
9 Helen Blome 2018-08-20
10 Yvonne Holm 2018-08-23
11 Monica Löfstrand 2018-08-24
12 Daniel Olsson 2018-08-29
13 Oskar Smith 2018-08-29 Mycket bra förslag!
14 Jörgen Valfridsson 2018-08-29 Jörgen Valfridsson
15 Linda Smith 2018-08-29 Väldigt bra förslag, viktigt för våra barns säkerhet och skapa mer lugn och ro i området.
16 Maria Hägglund 2018-08-29
17 Johan Fridlund 2018-09-02
18 Camilla Wiktorsson Sand 2018-09-06
19 Mats Carlsson 2018-09-09 Mats Carlsson Gärdesvägen 10
20 Marie Carlsson 2018-09-09
21 Amorina Bergenstråhle 2018-09-09
22 Therese Sterner 2018-09-15
23 Anton Smith 2018-09-18
24 Mikael Norin 2018-09-19
25 Anette Wikman Norin 2018-09-19
26 Emelie Bengtsson 2018-09-20
27 Mats Bylund 2018-09-20
28 Lena Löjthner Jonsson 2018-09-21 Mycket hårt trafikerad väg som gör att buller från trafiken är i princip dygnet runt. Har känt genom de 10 år jag bott här att man blir van ljudet men detta har med tiden gjort mig tröttare mentalt. En ökning av barn som bor och passerar har skett i området Övre Andalsvägen, blir mycket tacksam över ett plank.
29 L. Starlander 2018-09-24
30 Anders Wallin 2018-09-24
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Helén Fundin

Startdatum

2018-07-10

Slutdatum

2018-10-10

Målgrupp

Miljö och samhälle

Signaturer

30 onlineunderskrifter