E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Pilträd Prästgatan

Sammanfattning

Pilträden på Prästgatan utanför Åhlens och Fd Sport Tjänst har
växt sig för stora. Bör ersättas med något mindre omfångsrikt.

Beskrivning

Pilarna har växt sig för stora och gör att ljuset inte kommer ner fullt
ut, de skräpar också ner. Kvistar löv mm. På hösten bildas en matta
av sliriga pilblad på smågatstenen vilket utgör halkrisk. Ersätt dem med
någon mindre växtlighet av något slag.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/782

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Pär Hägglund 2018-07-02
2 Simone Berndt 2018-07-05 Ju, mindre växter skulle passa bättre.
3 Ingela Håkansson 2018-07-24
4 Bengt Källstrand 2018-08-01
5 Mikael Olofsson 2018-08-23
Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Pär Hägglund

Startdatum

2018-07-02

Slutdatum

2018-10-02

Målgrupp

Miljö och samhälle

Signaturer

5 onlineunderskrifter