Näridrottsplats i Odensala

Sammanfattning

Anlägg en multisportarena (30x15m) med sarg, fotbollsmål, basketkorgar och konstgräs bredvid lekplatsen som ligger i anslutning till Åkerbärsvägen, Hjortronvägen, Nyponvägen och Vinbärsvägen.

Ytan bör kunna isbeläggas vintertid.

Exempel på anläggning som finns på marknaden:
https://www.unisport.com/sv/agorespace-multisportarena-i-tra

Beskrivning

Nu är det är dags att barn, ungdomar och vuxna får möjlighet att få en anläggning för spontanidrott i bostadsområdet i Odensala.
Trots ett stort närbeläget idrottsområde i form av fotbollsplaner så finns det behov av ytor där icke föreningsanknutna personer ska kunna utöva friskvård i form av spontanidrott. Sportfältet är avsett att bokas och får, allt som oftast, ej beträdas under tiden då de ej nyttjas av föreningarna.
Jag önskar att man mitt i Odensala anlägger en multisportarena av mindre typ liknande de som byggts i de nyare bostadsområdena i Östersund. Odensala är mitt i ett generationsskifte där många barn och ungdomar nu växer upp. Ytor som tidigare varit grusfotbollsplan/skridskobana är idag halvt igenvuxna som saknar både mål och all form av underhåll. Anläggningen skulle också kunna nyttjas som isbana under vinterhalvåret.

Länk

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/781

Skriv under e-förslaget

Detta e-förslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera
E-post

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Marcus Calevin 2018-08-16
2 Jimmy Nilsson 2018-08-16
3 Rasmus Österström 2018-08-16 Superbra med fler möjligheter till spontanidrott!
4 Barbro Höglin 2018-08-16
5 Anna Sundell 2018-08-16
6 Caroline Stern 2018-08-16
7 Fredrik Sundkvist 2018-08-16
8 Linn Holmgren 2018-08-16
9 Christer Norbäck 2018-08-16
10 Christian Stjärnered 2018-08-16 Fantastiskt förslag! Bättre möjligheter till spontanidrott för alla har en ökad hälsoeffekt!
11 Mats Sundell 2018-08-16
12 Helena Modig 2018-08-16 Bra förslag! Borde göras på flera igenvuxna platser i Odensala, förslagsvis också bakom dalripevägens busshållplats där en igenväxt plan också finns och massor av barn i området.
13 Mårten Lagergren 2018-08-16
14 Emelie Boije 2018-08-16
15 Barbro Sjödin 2018-08-16 Bra förslag
16 Emma Fastén 2018-08-16
17 Jonatan Lundgren 2018-08-16 Barn och vuxna behöver röra sig idag mer än någonsin tidigare, bygg planen. Det kryllar av barn vid likadana planer i resten av stan så öppna plånboken nu och låt barnen springa av sig.
18 Gisela Olsson 2018-08-16
19 Marie Nilsson 2018-08-16 Mycket bra förslag!
20 Karin Åström 2018-08-16
21 Ingela Håkansson 2018-08-16
22 Marianne Öberg 2018-08-16
23 Per Karlsson 2018-08-16
24 Margreth Olsson 2018-08-16 Jättebra för spontanidrott
25 Cecilia Calevin 2018-08-16
26 Emma Elvebäck 2018-08-16 Jättebra förslag!
27 Stefan Stambej 2018-08-16
28 Magnus Häggström 2018-08-16 Magnus Häggström
29 Anna Lejdström 2018-08-16
30 Mattias Pettersson 2018-08-16 Jag kan ta på mig ansvar för viss skötsel om det skulle bli av.
31 Jonathan Söderlund 2018-08-16
32 Cecilia Hallberg 2018-08-16
33 Ulla Palmqvist 2018-08-16 Bra förslag!
34 Jan Granberg 2018-08-17
35 Karin Håff 2018-08-17
36 Madelene Roos 2018-08-17
37 Rebecca Jansson 2018-08-17
38 Marika Ottosson 2018-08-17
39 Sverre Östby 2018-08-17 Vettigt förslag anser vi.
40 Jonas Hagström 2018-08-17
41 Emma Persson 2018-08-17
42 Lena Henriksson 2018-08-18
43 Eric Källström 2018-08-18
44 Ann-Sofie Jonsson 2018-08-18
45 Pär Jonsson 2018-08-18 Ett väldigt bra förslag!
46 Leif Hagberg 2018-08-18
47 Magnus Eriksson 2018-08-19
48 Sussie Hallgren 2018-08-19
49 Emma Hansson 2018-08-19
50 Erika Johansson 2018-08-20
51 Anna Rehnfors 2018-08-20
52 Urban Karlsson 2018-08-20
53 Marcus Ulriksson 2018-08-20 Liknande anläggning bör åtminstone ersätta grusplanen på Lillsjöskolan.
54 Jimmy Widell 2018-08-20
55 Glran Brogren 2018-08-20
56 Jonas Johansson 2018-08-22
57 Helen Weihs 2018-08-22
58 Henrik Jonsson 2018-08-25
59 Kristoffer Jonsson 2018-08-25
60 Stina Söderberg 2018-08-25
61 Marielle Persson 2018-08-27
62 Karl Malmquist 2018-08-31
63 Johan Fridlund 2018-09-02
64 Carina Unander Nesterud 2018-09-05
65 Lina Lif 2018-10-01
66 Henrik Söderberg 2018-10-18
67 Johannes Lundeteg 2018-10-20
68 Jens Tirén 2018-10-29
69 Elin Eriksson 2018-11-06
70 Anders Borg 2018-11-06
71 Linda Carlander 2018-11-06
72 Marie Ericson 2018-11-06
73 Sofia Angantyr 2018-11-07 Fantastiskt förslag. Det finns ytterligare en oanvänd och igenvuxen yta i parken vid Bultvägen i Odensala som tidigare sköttes av kommunen (med bl a isbana under vintern) som skulle passa helt perfekt för ett sådant här upplägg.
74 Sandra Sivertsson 2018-11-07
75 Magnus Bardosen 2018-11-07
76 Mattias Benerfalk 2018-11-07
77 Eva Pettersson 2018-11-07
78 jonas persson 2018-11-07
79 Malin Thomasson 2018-11-07
80 Åsa Hofsten 2018-11-07
81 Roger Öberg 2018-11-08
82 Anette Davidsson 2018-11-09
83 Maria Staaf 2018-11-09
84 Oscar Axell 2018-11-12
85 Lsi Qi 2018-11-13 Viktigt att på sig röra
att nåt vettigt ha att göra!
86 Petter Stugvard 2018-11-13 Ska finnas i varje bostadsområde, för att främja barna rörelse och spontanidrottande
87 Lars-Erik Lundström 2018-11-13 Lars-Erik Lundström
88 Renée Lövkvist 2018-11-13 Absolut!!
89 Jenny Hellström 2018-11-14
90 Lena Pellving 2018-11-14
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Marcus Calevin

Startdatum

2018-08-16

Slutdatum

2018-11-16

Målgrupp

Kultur och fritid

Signaturer

90 onlineunderskrifter