E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Underhåll av möbler i utemiljö

Sammanfattning

Underhåll av utemöbler är eftersatt. Jag rör mig ofta i det offentliga
rummet. Och många insatser har gjorts för att förgylla den.
Men underhåll verkar vara ett okänt tema i staden.

Beskrivning

Tex sofforna vid Thomee är trävita och har nog inte sett träolja på
många år, det finns säkert fler utemöbler och liknande.
Nu får man snart stickor i baken pga det uttorkade träet.
Lite träolja skulle göra underverk, samt att det ger ett helt annat
intryck om det ser fräscht och underhållet ut.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/780

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Pär Hägglund 2018-07-02
2 Simone Berndt 2018-07-05 Ju, man skaffa nåt och tänker inte vidare...
3 Tony Johansen 2018-07-08
4 Agneta Jonsson 2018-07-24
5 Anette Olsson 2018-07-25
6 Bengt Källstrand 2018-08-01
7 Rakel Stuguland 2018-08-03
8 Carina Unander Nesterud 2018-09-05
9 Anders Blomqvist 2018-09-13
10 May Andersson 2018-09-30
Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Pär Hägglund

Startdatum

2018-07-02

Slutdatum

2018-10-02

Målgrupp

Miljö och samhälle

Signaturer

10 onlineunderskrifter