Gångbro över Strandvägen-Badhusparken

Sammanfattning

Medborgarförslag- Gångbro från Badhusparken och över Strandgatan

Jag och min man har ofta pratat om att det absolut borde finnas en gångbro över Strandgatan från Badhusparken. Bron skulle erbjuda en direkt passage mot Samuel Permansgatan och upp mot Stortorget. Det finns en fin hög gångbro i trä vid Casinot i Sundsvall som också bygger över vägen, just den typen av bro skulle lyfta stadsbilden ner mot Badhusparken och göra området mysigare!
Miljön skulle vara den stora vinnaren då det ofta eller nästan alltid är långa bilköer ända bort till tågstationen eller upp mot Frösöbron. Irriterade bilister får vänta länge och gående och cyklister riskerar att bli påkörda.

Med vänliga hälsningar Weronica Myllykoski Frösön

Beskrivning

Medborgarförslag- Gångbro från Badhusparken och över Strandgatan

Bron skulle erbjuda en direkt passage mot Samuel Permansgatan och upp mot Stortorget. Det finns en fin hög gångbro i trä vid Casinot i Sundsvall som också bygger över vägen, just den typen av bro skulle lyfta stadsbilden ner mot Badhusparken och göra området mysigare!

Miljön skulle vara den stora vinnaren då det ofta eller nästan alltid är långa bilköer ända bort till tågstationen eller upp mot Frösöbron. Irriterade bilister får vänta länge och gående och cyklister riskerar att bli påkörda.

Med vänliga hälsningar Weronica Myllykoski Frösön

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/775

Skriv under e-förslaget

Detta e-förslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera
E-post

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Weronica Myllykoski 2018-09-17
2 Karin Åström 2018-09-17
3 Adam Myllykoski 2018-09-17
4 Jessica Heidenbeck 2018-09-17
5 Maria Hoff 2018-09-17
6 Jörgen Ling 2018-09-17
7 alexander Myllykoski 2018-09-17 Indeed
8 Ia Gradin 2018-09-17
9 Elin Nilsson 2018-09-18
10 Eva Mattsson 2018-09-18 Det köer med bilar som är onödigt och en vis fara
11 Paula Persson 2018-09-18 Vilket toppenförslag !!!!
12 Lars Starlander 2018-09-18
13 Matti Myllykoski 2018-09-20 Trafiksäkerhet och miljö med estetisk form är alltid välkommet - och vinnare är medborgarna!
14 Denise Wergeland-Myllykoski 2018-09-20
15 Helene Persson 2018-09-20
16 Helena Fredriksson 2018-09-20
17 Fredrik Hermansson 2018-09-20 Detta är något som kommunen borde tagit med redan från början när de påbörjade ombyggnationen av Samuel Permansgatan, alternativt en viadukt för fordonstrafiken längs Strandgatan. Staden växer och fler människor flyttar in vilket kommer göra denna lösning till en flaskhals för alla som transporterar sig genom. Nu när Strandgatan inte längre fungerar som en ringled har trycket även ökat rejält på Färjemansleden och Rådhusgatan då många försöker hitta alternativa färdvägar än Strandgatan. Bra förslag!
18 Sofia Kjellström 2018-09-21
19 Agneta Frisk 2018-09-24
20 Ingela Håkansson 2018-09-29
21 May Andersson 2018-09-30
22 Bengt Källstrand 2018-10-01
23 Peter Wickenberg 2018-10-05
24 Lena Lilja 2018-10-07
25 Kevin Myllykoski 2018-10-08
26 Anne Pierre 2018-10-09
27 Monika Olofsson 2018-10-18
28 Johnny Holmgren 2018-10-18
29 Ola Erixson 2018-10-19
30 Siv Johansson 2018-10-22
31 Agneta Hedman 2018-10-25
32 Tony Johansen 2018-10-31
33 Anette Burström-Bud 2018-11-05
34 Stig Burström 2018-11-05 ......bra med tanke på att bilar står på tomgång länge för att gående och cycklister ska passera strandgatan.
35 Roger Öberg 2018-11-08
36 Johan Fridlund 2018-11-11
37 Linn Häggström 2018-11-19
38 Märith Berglund 2018-11-23
39 Denny Blomström 2018-11-26
40 Sten Armfjäll 2018-11-27 Klokt förslag !

Sten Armfjäll
41 Patrik Wredendahl 2018-11-29
42 Sofie Jugård Löfgren 2018-12-10
43 Pär Hägglund 2018-12-11
44 Jon Eriksson 2018-12-14
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Weronica Myllykoski

Startdatum

2018-09-17

Slutdatum

2018-12-17

Målgrupp

Miljö och samhälle

Signaturer

44 onlineunderskrifter