E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Fri färdtjänst

Sammanfattning

Friå färdtjänst för funktionshindrade i östersund och krokoms kommun att dom får allas funktionshindrades rättigheter till färdtjänst

Beskrivning

Friå färdtjänst för funktionshindrade i östersund och krokoms kommun att dom får allas funktionshindrades rättigheter till färdtjänst

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/770

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Olle Persson 2018-07-04
2 Agneta Jonsson 2018-07-24
3 Camilla Lindmark 2018-07-30
4 Karin Åström 2018-08-01
5 Anki Hallqvist 2018-08-05 Jag arbetar i dagligverksamhet, de som är beroende av färdtjänst verkar betala mer för färdtjänsten än det de får i ersättning för sitt 'arbete'
6 Linda Hansson 2018-08-21
7 Amorina Bergenstråhle 2018-09-09
8 Anders Blomqvist 2018-09-13
9 Håkan Johansson 2018-09-25
10 May Andersson 2018-09-30
Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Olle Persson

Startdatum

2018-07-04

Slutdatum

2018-10-04

Målgrupp

Miljö och samhälle

Signaturer

10 onlineunderskrifter