E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Asfaltera grusvägen till Bynäset

Sammanfattning

Lägg asfalt på grusvägen uppifrån Frösö Park ner till parkeringen vid start/mål för Bynäsets gång/cykelväg runt Bynäset.

Samtidigt vore det högst lämpligt med en egen cykelväg ("expresscykelväg") parallellt med den nuvarande grusvägen, görs lämpligen samtidigt med asfalteringen.

För att begränsa kostnaderna kan gatlysen för cykel- och bilvägen anläggas vid ett senare tillfälle, när den kommunala ekonomin medger detta.

Beskrivning

Den nuvarande grusvägen är tidvis mycket dålig och gropig, och i torrt väder ryker och dammar det så mycket att ev cyklister som färdas efter den vägen utsätts för stor risk att bli påkörda. Ibland kan det bli sådana dammoln så att sikten i princip är obefintlig.

Badgäster till Västbyviken kommer också att ha glädje/nytta av en asfalterad cykel- och bilväg dit.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/768

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Börje Norhager 2018-05-30
2 Lars Starlander 2018-06-03
3 Simone Berndt 2018-06-05 Bra förslag, bara inte att det kommer flera bilar dit!?
4 Joel Svedlund 2018-06-06
5 Fredrik Jonsson 2018-06-11 Det är mkt grovt och vasst grus på vägen som orsakat många punkteringar.
6 Terje Jönsson 2018-06-14 Ett bra förslag för ett fritidsområde som accelererar i popularitet.
7 Pär Johansson 2018-06-18
8 Pär Hägglund 2018-06-21
9 Tobias Lundberg 2018-07-03
10 Peter Karlsson 2018-07-20
11 Lena Ericsson 2018-07-25
Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Börje Norhager

Startdatum

2018-05-30

Slutdatum

2018-08-30

Målgrupp

Miljö och samhälle

Signaturer

11 onlineunderskrifter