E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Skateramp i Eriksberg

Sammanfattning

Hej jag och några kompisar här i området runt Eriksberg skulle vilja ha en skateramp.

Beskrivning

Vi tycker att ramperna är dåligt utspridda det finns ju bara en under bron och en i surf bukten. Vi skulle vilja ha en ramp här uppe också. Det skulle uppskattas av många. Vi skulle kunna hjälpa till att bygga den och att hålla den i got skick. Eftersom det ska byggas mycket nya hus här i området så många barn skulle nog tycks det hade vart kul med en ramp.❤️

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/758

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Ville Thomtén 2018-05-24
2 Camilla Lindmark 2018-07-30
3 Gustav Vågström 2018-08-14
Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Ville Thomtén

Startdatum

2018-05-24

Slutdatum

2018-08-24

Målgrupp

Kultur och fritid

Signaturer

3 onlineunderskrifter