E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Egna anpassade lokaler för fritidshem.

Sammanfattning

För att kunna bedriva bra verksamhet på kommunens fritidshem så tycker jag att det behövs byggas fristående byggnader i närhet av skolorna som är anpassade för fritidshemmen.

Beskrivning

För att kunna bedriva bra verksamhet på kommunens fritidshem så tycker jag att det behövs byggas fristående byggnader i närhet av skolorna som är anpassade för fritidshemmen.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/749

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Marcus Ekman 2018-04-03
2 Ingela Håkansson 2018-04-03
3 Anna Rehnfors 2018-04-05
4 cathrine johansson 2018-04-05 Så var det för 20 år sedan och det var jättebra för barnen att komma ifrån skolan när de slutat för dagen.
5 Camilla Hammarling 2018-04-05
6 Cathrine Sundberg 2018-04-05
7 Daniel Viberg 2018-04-21
8 Agneta Frisk 2018-05-31
9 Pär Hägglund 2018-06-23
Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Marcus Ekman

Startdatum

2018-04-03

Slutdatum

2018-07-03

Målgrupp

Barn och Utbildning

Signaturer

9 onlineunderskrifter