E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Vettig fritid, för vem?

Sammanfattning

För att kunna ha en nyttig och rolig fritid ,även för de som inte bara är intresserade av fotboll och skidor borde det finnas tillgång till bordtennis utrymmen samt några tennis planer i Torvalla.
Att ett så stort område med så många invånare, inte har tillgång till det , är förvånansvärt.

Beskrivning

Se till att samtliga invånare, inte bara skolungdommar, har tillträde till en bordtennislokal med bord (finns antagligen många som står och dammar)
Anordna tennis banor.
Tennisbanor borde finnas från norra till södra Torvalla.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/748

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Tony Johansen 2018-05-24
2 Pär Hägglund 2018-06-22
3 Jon Eriksson 2018-07-13 Håller med. Borde vara en självklarhet.
4 Ingela Håkansson 2018-07-24
Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Tony Johansen

Startdatum

2018-05-24

Slutdatum

2018-08-24

Målgrupp

Kultur och fritid

Signaturer

4 onlineunderskrifter