Förlänga körsträckan för bussar som trafikerar sträckan mellan färjeläget till Härke i väntan på gång- och cykelbana

Sammanfattning

Detta medborgarförslag är relaterat till medborgarförslag: ”Förlängd cykel- och gångväg från Färjeläget till Frösö kyrka”( https://ostersund.demokratiportalen.se/proposal?pid=379), varav samma sammanfattning kan användas. Detta förslag kan ses som en tillfällig lösning i väntan på att en säker gång- och cykelbana anläggs, även om det är önskvärt att det blir en permanent lösning.

”I dagsläget är boende längs med Petterson-Bergers väg, Härkevägen, Tallvägen, Tonsättarvägen och Sommarslingan hänvisade till vägrenen om man vill ta sig till fots eller med cykel från färjeläget vid Vallsundsvägen till sitt eget kvarter eller upp till Frösö kyrka. Den allmänna cykel- och gångvägen som byggdes ut för något år sedan upphör vid färjeläget. Detta är framförallt ett problem för alla barn i området som ska ta sig till och från skolan i Valla. Majoriteten av bussturer går och stannar vid Härkes busshållplats vilket medför en relativt lång promenad i vägrenen till /från Tallvägen, Tonsättarvägen och Sommarslingan till busshållplatsen i Härke. Under sommarmånaderna, när barnen kan cykla, måste de göra det på vägen där det kan vara relativt hårt trafikerat. Vintertid blir vägen som redan är smal, ännu smalare på grund av snövallarna. Utöver detta är området ett populärt promenadstråk; fotgängarna som inte sällan går i grupp, måste ta tillflykt till vägrenen för att inte vara i vägen för trafiken. För handikappade som är beroende av transporthjälpmedel och äldre personer är vägen mycket olämplig såväl sommar som vintertid.”

Ytterligare kan nämnas att många inte håller hastighetsgränsen på 40km/timmen längs Petterson-Bergers väg.

Beskrivning

Miljö- och samhällsnämndes beslut på medborgarförslag ”Förlängd cykel- och gångväg från Färjeläget till Frösö kyrka” (https://ostersund.demokratiportalen.se/proposal?pid=379):

”Miljö- och samhällsnämnden beslutar att medborgarförslaget inte leder till någon ytterligare åtgärd. Medel finns avsatta 2021 i nämndens långsiktiga investeringsbudget.”

Då man tidigast 2021 planerar att påbörja ett arbete med en säker gång- och cykelbana, föreslår vi att man förlänger körsträckan för bussar som stannar i Härke till att i stället stanna vid Frösö Kyrka (alternativt till nedre infarten till Sommarslingan som Miljö- och samhällsnämnden anser är högst prioriterad).

Detta främst för att säkerställa en säker transport för barnen i området så att de slipper gå i vägrenen i fyra år, i väntan på en säker gång- och cykelbana.

Utöver de självklara, förbättrade trafiksäkerhetsaspekterna för alla boende och besökande, skulle förlängningen av bussträckan kunna leda till minskad biltrafik då barnen på så vis kan ta sig till och från skolan själva på ett säkert sätt, och inte behöver bilskjuts. Det skulle säkerligen också bidra till att fler personer nyttjar kollektivtrafiken mer frekvent och lämnar bilen hemma och på så sätt bidra till mindre miljöpåverkan.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/737

Skriv under e-förslaget

Detta e-förslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera
E-post

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Torben Larsson 2018-02-27
2 Anna Eriksson 2018-02-27
3 Anders Rubensson 2018-02-27
4 Daniel Huber 2018-02-27 En stor andel skolbarn bor längs vägen och har rätt till skolskjuts till valla via lokala busstrafiken. De måste ofta gå längs denna vältrafikerade väg där bilarna kör fort, och det finns ingen vägren att gå (ofta utgör detta minst en tredjedel av sträckan till skolan). Vintertid måste även barnen gå ute i vägen till följd av vallarna. Då detta är direkt farligt väljer många föräldrar att istället använda bilen att skjutsa då det inte finns en säker väg till skolan. Detta känns som ett oerhört onödigt nyttjande bil.
5 Elin Stenberg 2018-02-27
6 Jessika Sedin 2018-02-27 Håller med till fullo. Min farhåga är att våra barns färdväg till skolan åtgärdas först när en allvarlig olycka har skett - när det är för sent.
7 Camilla Näsström 2018-02-27 Camilla Näsström
8 2018-02-27
9 Anders Näsström 2018-02-27
10 Torbjörn Ryman 2018-02-28
11 LENA GRADIN 2018-02-28
12 Maria Söder 2018-02-28
13 Jenny Ryman Falkman 2018-02-28 Jenny Falkman
14 Ingela Håkansson 2018-02-28
15 Malin Gunnarsson 2018-02-28
16 Tobias Lundberg 2018-03-01
17 Bengt Källstrand 2018-03-01
18 Naranja Gudfastsson 2018-03-01
19 Ralph Hedman 2018-03-06
20 Anna Tholson 2018-03-07
21 Johan Hellblom 2018-03-08
22 Madeleine Kristofersson 2018-03-08
23 Kent Kristoffersson 2018-03-08
24 Zivana Berg 2018-03-09
25 Kikkan Björner Olander 2018-03-11
26 Mikael Martinsson 2018-03-11 Politikerna lovade inför förra mandatperioden att de skulle påbörja byggandet innan 2019.... Vägen är helt olämplig för barn att vistas på, framför allt vintertid.
27 Kristina Martinsson 2018-03-11 Måste tänka på barnens SÄKERHET !
Kristina Martinsson
28 Anna Persson 2018-03-12
29 Maria Hellblom 2018-03-13
30 Maj-Gun Johansson 2018-03-14 Äntligen tycks något positivt hända i detta ärende. Redan på 1980-talet påtalade vi föräldrar denna trafikfara. Möte hölls i Vallaskolan aula med dåvarande ansvariga politiker och tjänstemän. Tyvärr fick vi inget gehör för vår ängslan. Men bättre sent än aldrig!
31 Anne Vikman 2018-03-15
32 Christina Westerberg 2018-03-15
33 Annefrid Nilsson 2018-03-16
34 Magnus Carlsson 2018-03-17
35 Malin Huber 2018-03-17
36 Lars Risselborn 2018-03-20
37 ingrid byström 2018-03-20
38 Yrsa Wikström 2018-03-20
39 Lena Wedin 2018-03-20
40 Henrik Svensson 2018-03-21
41 Rolf Lagesson 2018-03-21
42 Henrik Nyman 2018-03-22
43 Joakim Hennings 2018-03-24
44 Petra Nordlund 2018-03-24
45 Ingvar Gunnarsson 2018-03-25
46 Lilian Långström 2018-03-28
47 Karin Eriksson 2018-04-07
48 Fredrik Jonsson 2018-04-07
49 Maria Camilla Orrhult 2018-04-23
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Torben Larsson

Startdatum

2018-02-27

Slutdatum

2018-05-27

Målgrupp

Miljö och samhälle

Signaturer

49 onlineunderskrifter