Friggaskolan Sollidenvägen

Sammanfattning

Friggaskolans föräldraråd efterfrågar ett övergångsställe på Sollidenvägen samt belysning för barnens säkerhet.

Beskrivning

Friggaskolans föräldraråd efterfrågar ett övergångsställe på Sollidenvägen samt belysning för barnens säkerhet.

Varje skoldag går Friggaskolans yngsta elever flertalet gånger fram och tillbaka mellan matsalen/samlingssalen samt huvudbyggnaden Klockhuset och den skoldel som kallas Friggeliten, där de små barnen huvudsakligen håller till. Barnen måste då korsa Sollidenvägen, där övergångsställe saknas. Där har ett flertal farliga situationer uppstått, då barn varit nära att bli skadade.

Barnen passerar också den parkering som Friggelitens föräldrar hänvisas parkera på vid lämning och hämtning. Parkeringen saknar helt belysning, vilket vid den mörka årstiden utgör en säkerhetsrisk när barnen passerar utbackande och körande bilar. Det rör sig också mycket barn på parkeringen när de kommer till skolan och lämnar den.

Vi vill för barnens säkerhet ha ett övergångsställe där barnen korsar Sollidenvägen och belysning på parkeringen (båda markerade på bilden).

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/727

Skriv under e-förslaget

Detta e-förslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera
E-post

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Sara Nordin för Friggaskolan 2018-01-19
2 Jenny Ellebrink 2018-01-19
3 Emma Knutsson 2018-01-19
4 Fredrik Olofsson 2018-01-19
5 Selina Olsson 2018-01-20
6 Linda Westin 2018-01-20
7 Erik Sundin 2018-01-20
8 Henrik Gustafsson 2018-01-20
9 Anna Hellgren 2018-01-20
10 Anton Säwström 2018-01-22
11 Helene Bjärtå 2018-01-22
12 Pär Ängerheim 2018-01-22
13 Tommy Lundkvist 2018-01-22
14 Helene Ottosson 2018-01-22
15 Catrine Skoglund 2018-01-22
16 Linda Arntsen 2018-01-22
17 Anna Meschaks 2018-01-22 Hela trafiksituationen kring Solliden/Frigga måste ses över nu! Innan någon kommer till skada!
18 Ylva Fahlander 2018-01-22 Mycket bra förslag
19 Thomas Ottosson 2018-01-23
20 Åsa Eklund 2018-01-23 Håller med!
21 Linda Almgren 2018-01-23
22 Camilla Lindmark 2018-01-23
23 Lisa Jakobsson 2018-01-23
24 Madeleine Ellesjö 2018-01-23
25 Anna Rahm 2018-01-24
26 Karin Bexelius 2018-01-24
27 Erik Hellberg Meschaks 2018-01-24 Trafiksituationen på på Solliden är en katastrof. Området är planlagt för annan verksamhet än skila och förskola. Antalet barn i områdets skolor och förskolor har lkat kraftigt på senare tid. Dags att glra om planen för området i sin helhet utifrån de nya förutsättningarna, dvs en skol- och förskolemiljö. Vår dotter (6 år i FSK på Friggeliten) satte tydligt ord på den rådande trafiktmaktsordningen i området under några veckor i höstas då hon en veckan frågade "Varför finns inget övergångsställ för oss?, andra veckan "Varför finns en ingen väg för oss som går och cyklar?" och tredje veckan "Varför får bilarna ta så mycket mer plats än oss som går och cyklar?" . Vi tycker det är en ut örkt sammanfattning på rådande situation. Klart att ett övergångsställ kan vara värdefullt, men långt ifrån tillräckligt. Det är t ex en mkt dålig situation för oss som prommenerar eller cyklar upp längs Sollidenvägen och sen ska till Friggeliten. Särsklit nu på vintern (för på barmark kan vi åtminstone använda gräsmattor och skogsdungar).
28 Robert Ivonen 2018-01-26 Bra förslag
29 Christer Berglund 2018-01-26
30 Sarah Ivonen 2018-01-26 Sarah Ivonen
31 Maria Stenwall 2018-01-26
32 Daniel Wall 2018-01-26
33 Erika Moe 2018-01-26
34 Lena Wågström 2018-01-26 Lena Wågström
35 Jeanette Skånberg 2018-01-26
36 Annika Lindborg 2018-01-26
37 Erika Wall 2018-01-27
38 Ingela Håkansson 2018-01-28
39 Linn Nilsson 2018-01-28
40 Monica Persson 2018-01-28
41 Martin Persson 2018-01-28
42 Anders Olsson 2018-01-28 Jag skriver under förslaget då det vid flera tillfällen hänt att de som kör inte sett oss även då vi haft reflexer. Hela trafiksituationen vid Friggaskolan/Friggeliten bör ses över.
43 Henrik Lindqvist 2018-01-28
44 Eric Källström 2018-01-28
45 Gunilla Dahl 2018-01-28
46 Mia Runudde 2018-01-28
47 Susanne Günther 2018-01-29
48 Stefan Leonsson 2018-01-29
49 Grit Wiegand 2018-01-29
50 Eva Unosson 2018-01-29
51 Joakim Davidsson 2018-01-29
52 Wilhelm Skoglund 2018-01-30 Wilhelm Skoglund
53 Solveig Gyllenhammar 2018-02-01
54 Monica Gyllenhammar 2018-02-01
55 Sara Juntti 2018-02-01
56 Anna Hallberg 2018-02-01
57 Karolina Frick 2018-02-01
58 Abir Younes jaber 2018-02-01 Abir younes jaber
59 Maria Stigenius 2018-02-01
60 Malin Kling Einarsson 2018-02-02
61 Anna Lundmark Essen 2018-02-02
62 Helen Blome 2018-02-02 Jättebra förslag! Viktigt att göra något innan det blir en allvarlig olycka!
63 Jenniann Jacobsson 2018-02-02
64 Therese Danielsson 2018-02-03
65 Malin Sjöström 2018-02-03
66 Johan Wallin 2018-02-04 Kommunen måste titta över trafiksituationen runt Friggaskolan. Det är väldigt mycket trafik runt skolan vilket ger en riskfylld miljö för skolbarnen.
67 Anna-Karin Wallin 2018-02-04 Detta måste åtgärdas omgående innan något barn kommer till skada.
Kommunen måste ta sitt ansvar i en så viktig fråga då de gäller små barn
68 MALIN HEILBORN 2018-02-04
69 Eva Gulliksson 2018-02-05
70 Johan Moe 2018-02-05
71 Elinor Sandell 2018-02-05
72 Anna Ottosson Blixth 2018-02-06 En skola bör ha en säker miljö så viktigt att detta löser sig.
73 malin bransmo 2018-02-06 Bra, ett verkligt måste. Bra föräldrarådet!!
74 Barbro Jorndahl 2018-02-06 Barbro Jorndahl
75 Marja Ångström 2018-02-06
76 Maria Mikelsson 2018-02-06
77 Mats-Erik Mattsson 2018-02-07 Mats-Erik Mattsson stödjer detta förslag
78 Mia Blixth 2018-02-07
79 Lina Åkerlind Nielsen 2018-02-08
80 Johan Bexelius 2018-02-16
81 Linda Saveholt 2018-02-20
82 Kajsa Helmersson 2018-02-21
83 Naranja Gudfastsson 2018-03-01
84 Ulf Jonsson 2018-03-02
85 Inger Jonsson 2018-03-02
86 Laila Stigsdotter 2018-03-03
87 Sara Lundstedt 2018-03-11
88 Magnus Bardosen 2018-03-15
89 Ulf Larsson 2018-03-18
90 JAN ADOLFSSON 2018-03-22
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Sara Nordin för Friggaskolan

Startdatum

2018-01-19

Slutdatum

2018-04-19

Målgrupp

Miljö och samhälle

Signaturer

90 onlineunderskrifter