E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Bilfritt centrum

Sammanfattning

För att bevara och utveckla Östersunds centrum, samtidigt som vi bidrar till minskning av koldioxidutsläppen föreslår jag att all privat trafik med bensin- eller dieseldrivna fordon, i centrum, förbjuds. Jag vill bevara och utveckla gamla Östersund med dess fantastiska innerstad.
Jag föreslår att kommunen inrättar parkeringar vid de fyra huvudinfarterna. Miljövänliga fordon tar, för en mindre penning, passagerarna till önskade besöksmål i centrala Östersund och tillbaka till parkeringen.
Genom dessa åtgärder blir Östersund ett föredöme för övriga Sverige och hela världen.

Beskrivning

Medborgarförslag till Östersunds kommun ang. bilfritt centrum
Förslag:
1. Kommunen inrättar parkeringar vid de fyra huvudinfarterna till Östersund
2. Alla privata fordon, som är utrustade med bensin- eller dieselmotorer förbjuds i centrum
3. Kommunen svarar för att ett antal mindre el- eller/och biogasdrivna fordon anskaffas. Detta kan ske i kommunens egen regi eller genom upphandling av taxiföretag eller andra aktörer. Dessa fordon tillgodoser behovet av transporter mellan infartsparkeringarna och centrum eller den destination man önskar inom stan
4. Hela tiden florerar dessa fordon runt city med beredskap att snabbt plocka upp passagerare, med ev. gods, för transport till nästa besöksmål, eller tillbaka till sin parkerade bil
5. Passagerarna köper, för en mindre penning, ett dagkort, som sedan gäller till och med återfärden till den parkerade bilen
6. Denna reform träder i kraft samtidigt som eldrivna bussar införs i stadstrafiken, eller så snart det med hänsyn till praktiska och ekonomiska överväganden är möjligt.

Bakgrund
Världen står inför allvarliga klimathot. Den globala uppvärmningen leder till att polarisarna smälter, med risk för väldiga naturkatastrofer som följd. Koldioxidutsläppen har redan lett till stora problem med smog och dålig luft i utsatta delar av Världen.
Bra för miljön och bra för Östersunds centrum.
Utarmningen av centrum är ett allvarligt problem i många städer i Sverige. I Östersund har vi under ett antal år sett hur affärer och annan näringsverksamhet slagits ut eller flyttats till Lillänge. Om vi vill rädda de centrala delarna av Östersund från utarmning måste något radikalt göras. Genom denna reform tar vi krafttag för att rädda gamla Östersund med dess fantastiska innerstad, vars centrum under mer än 200 år fungerat som marknad och naturlig mötesplats för jämtar och härjedalingar. Det är väl känt att fordonstrafiken svarar för 80 procent av koldioxidutsläppen. Klimathotet och miljön i kombination med behovet av ett levande centrum kräver snara och kraftfulla åtgärder. Genom en sådan reform blir vi också ett föredöme för övriga Sverige och hela övriga världen! Låt oss inte vänta! Låt oss handla nu!

Östersund den 3 januari 2018
Kurt Folkesson
Krondikesvägen 52 c
831 47 ÖSTERSUND

Tel. 063 51 45 23 eller 0708/592087

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/724

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Kurt Folkesson 2018-01-12
2 Simone Berndt 2018-01-28
3 Mikael Lundin 2018-02-01
4 Mats Mäki 2018-03-03 Komplettera med ”cykeltaxi” elförstärkta. Ger möjliga sommarjobb. Kanske instegsjobb för nysvenskar som pluggar svenska på deltid och konverserar med kunder?
Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Kurt Folkesson

Startdatum

2018-01-12

Slutdatum

2018-04-12

Målgrupp

Miljö och samhälle

Signaturer

4 onlineunderskrifter