E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

ÖP-hallen öppen för ”fri spelning” av fotboll

Sammanfattning

Önskar att ÖP-hallen ska vara öppen några timmar per vecka för ”fri spelning” av fotboll, jämför fri åkning i ishall.

Beskrivning

Fritt att komma och spela fotboll, blandade åldrar, vid något tillfälle då hallen inte används för annan träning. Då ingen tränare finns blir det varje vårdnadshavare som ansvarar för sitt/sina barn.

Alla ansvarar för egen utrustning. Möjlighet att dela hallen i två eller tre delar för att åldersanpassa.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/723

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Lisa Edin 2018-01-09
2 Anders Sköldqvist 2018-01-09
3 Göran Lind 2018-01-09
4 Mikael Björs 2018-01-10 Vettigt förslag
5 John Haglund 2018-01-14
6 Håkan Odin 2018-02-02
7 Anna Nygård 2018-02-07
8 Ingela Håkansson 2018-02-13
9 Anders Blomqvist 2018-02-22
10 Anders Johansson 2018-03-07
Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Lisa Edin

Startdatum

2018-01-09

Slutdatum

2018-04-09

Målgrupp

Kultur och fritid

Signaturer

10 onlineunderskrifter