Uderlätta transport mellan Gustavsbergsbacken och Ladängen

Sammanfattning

Fyll igen svackan mellan Gustavsberg och Ladängen med snö för att underlätta transport för skidåkare mellan backarna.

Beskrivning

Då den planerade bron alt. igenfyllnaden av svackan mellan Gustavsbergsbacken och Ladängen inte verkar bli av skulle man kunna fylla ut svackan mellan backarna med snö under den tid på året som backarna är öppna. Använd snömassor från snöröjning alt. producera konstsnö för att underlätta transport mellan backarna.

Det skulle bli betydligt enklare för de som åker i Ladängen att tex. komma åt fiket i GB de som åker i GB får enklare tillgång till tex hoppen i Ladängen. Man får helt enkelt en större variation i åkningen om man förenklar transporten mellan backarna.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/719

Skriv under e-förslaget

Detta e-förslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera
E-post

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Peter Wallskog 2018-01-04
2 Jessica Heidenbeck 2018-01-04
3 Camilla Hammarling 2018-01-04
4 Jessica Svensk 2018-01-04
5 Ulrika Leding Lodin 2018-01-05
6 Dina Tuven 2018-01-05
7 Veronica Sundqvist 2018-01-07
8 Lina Nilsson 2018-01-08
9 Markus Spegel 2018-01-10
10 Håkan Axelsson 2018-01-10
11 Leif Eriksson 2018-01-10
12 Kristoffer Darj 2018-01-11
13 Anders Blomqvist 2018-01-11
14 Fredrik Blix 2018-01-18 Varför inte bygga en enklare dragbana för transport mellan backarna?
15 Hans Söderberg 2018-01-31
16 Roger Strandberg 2018-01-31
17 Naranja Gudfastsson 2018-02-04
18 Raymond Sahlgren 2018-02-07
19 Robert Ivonen 2018-02-07 Bra och enkel lösning!
20 Fredrik Engkvist 2018-02-07
21 Lina Åkerlind Nielsen 2018-02-08
22 Helena Modig 2018-02-16 Bra förslag, det gör det mer attraktivt för hela familjen att hänga i backen samtidigt.
23 Mats Mäki 2018-03-03
24 Beatris Jarefors 2018-03-15
25 Stina Landin 2018-03-25
26 Carl-Johan Nilsson 2018-03-31
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Peter Wallskog

Startdatum

2018-01-04

Slutdatum

2018-04-04

Målgrupp

Kultur och fritid

Signaturer

26 onlineunderskrifter