E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Gratis broddar för äldre

Sammanfattning

Gratis broddar för äldre i syfte att öka tillgänglighet och minimera risk för skador

Beskrivning

Jag föreslår att kommunen ska erbjuda gratis broddar för den äldre delen av befolkningen i Östersunds kommun. Det är halt en stor del av året vilket kan innebära ett hinder för äldre att komma ut samt utgöra en fara. Risken för att halka och bryta något är stor.

Förslaget registreras av Kundcenter på uppdrag Majbritt Andersson, 80 år.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/702

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Kundcenter Östersund 2017-11-24
2 Björn Hedenfalk 2017-11-30
3 Camilla Skallberg 2017-12-04
4 Johanna Moxell 2017-12-05
5 Anna-Karin Henriksson 2018-01-02
6 Anette Olsson 2018-01-10
7 Kristoffer Nilsson 2018-01-10
8 Kaj Törnqvist 2018-01-11
9 Fredrik Sundkvist 2018-01-17
10 Emil Nilsson 2018-01-18
Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Kundcenter Östersund

Startdatum

2017-11-24

Slutdatum

2018-02-24

Målgrupp

Vård och Omsorg

Signaturer

10 onlineunderskrifter