E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Sänka färdtjänstkostnaden

Sammanfattning

Att sänka färdtjänstkostnaden 20kr resan så dom funktionshindrade har råd att åka till och från jobbet med färdtjänst i östersund och krokom

Beskrivning

Att sänka färdtjänstkostnaden 20kr resan så dom funktionshindrade har råd att åka till och från jobbet med färdtjänst i östersund och krokom

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/696

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Olle Persson 2017-11-20
Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Olle Persson

Startdatum

2017-11-20

Slutdatum

2018-02-20

Målgrupp

Miljö och samhälle

Signaturer

1 onlineunderskrifter