Folkomrösta om fortsatt utbyggnad av express-cykelvägar i Östersund

Sammanfattning

Genomför en folkomröstning i Östersunds kommun om all fortsatt utbyggnad av expresscykelvägar i Östersund. Det handlar om Krondikesvägen och Genvägen där det nu finns planer på att bygga expresscykelvägar. Det finns redan idag ett stort missnöje mot hur det har blivit på Brunflovägen.

Beskrivning

Det finns redan nu idag ett stort missnöje bland medborgarna i Östersund hur det har blivit på Brunflovägen med den nya express-cykelvägen. Detta är ingenting som majoriteten av invånarna i Östersund har efterfrågat. För att få en så bred och demokratisk process som möjligt, bör invånarna får säga sitt och en folkomröstning är det bästa sättet att få veta vad majoriteten av invånarna tycker. På så sätt kan även de förtroendevalda i Östersunds kommun som idag får utstå hot, trakasserier och elaka kommentarer på sociala medier kunna peka på att detta är vad invånarna sagt i folkomröstning. Man får då mer legitimitet till beslut och det är så det bör fungera i en demokrati. OBS. detta medborgarförslag ska diarieföras enl offentlighets och sekretesslagen!

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/681

Skriv under e-förslaget

info Du måste vara inloggad för att skriva under ett eFörslag.
Registrera Logga in

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Anders Nilsson 2017-10-31
2 Anders Blomqvist 2017-10-31
3 Bengt Raneryd 2017-10-31
4 Jan-Olov Svahn 2017-10-31 Det är skamligt om det inte går att invänta en utvärdering innan ytterligare express cykelvägar byggs.
5 Morgan Byström 2017-10-31
6 Krister Roos 2017-10-31 Stoppa även vansinnes i marieby
7 Håkan Axelsson 2017-11-01
8 jimmy svensson 2017-11-01
9 Sven-Erland Alexandersson 2017-11-01 Med tanke på de sparbeting som finns inom skola och omsorg, så är det vansinne att lägga 10 Mkr på "expresscykelvägar" för cyklister som vill cykla fortare än vad som är lämpligt på vanlig cykelbana. I de fallen kan de göra som man alltid gjort tidigare. Cykla på vägen OCH iakta trafikreglerna, så minimeras olycksrisken.
10 Maud Jonsson 2017-11-01
11 Claes-Göran Andersson 2017-11-02
12 Maria Edfalk 2017-11-02
13 Hans klingberg 2017-11-02 Precis vad jag skrev en insändare om för ett tag sen, borde gälla många beslut som är oåterkalleliga och dyra, cykelvägar finns redan. Lägg dessa miljoner till vård och omsorg, så behöver man inte spara lika mycket där.
14 Markus Dahllöw 2017-11-03
15 Birgitta Nilsson 2017-11-03 Sluta förstöra våra gator!
16 Denny Blomström 2017-11-03
17 Monica Johansson 2017-11-03
18 Nicklas Hansson 2017-11-03
19 Billy Backman 2017-11-04
20 Camilla Hammarling 2017-11-05
21 Per Speijer 2017-11-05
22 fredrik nilsson 2017-11-08 Det måste vara ekonomiskt vansinne att lägga pengar på expresscykelvägar när kommunen skär ned på betydligt viktigare saker
dessutom finns redan cykelbanor på rådhusgatan och krondikesvägen.
hur ett litet skitparti som miljöpartist kan få så stort inflytande ,
att dom kan styra sossarna som dom vill är förvånande. det gäller att vi kommer ihåg detta när det är val nästa gång.
23 Inger Jonsson 2017-11-08
24 Lars Fureman 2017-11-08 Jag tycker att man skall utvärdera en väsentlig förändring som man gjort på brunflovägen och Expressvägen i Lugnvik innan man påbörjar genvägen.
25 jens hansson 2017-11-09
26 Dan Ånnegård 2017-11-10
27 Anna-Lena Hamberg Ritter 2017-11-12
28 Stig Burström 2017-11-13
29 Nicklas Andersson 2017-11-14 Nej inga flera expresscykelbanor!
30 Torsten Asplund 2017-11-14
31 Moa Nilsson 2017-11-17
32 Mattias Nilsson 2017-11-18
33 Arne Nilsson 2017-11-18 Antalet bilresor minskar inte bara för att fordonstrafiken görs besvärligare. Det som verkligen kan göra nytta för bättre miljö är gratis bussresor för pensionärer. Då skulle man inte ha "mage" att ta bilen.
Arne Nilsson, Elsasvägen 1, frösön
34 Björn Hedenfalk 2017-11-19
35 Tone Sundberg 2017-11-21
36 Lars Persson 2017-11-24
37 Anna Rehnfors 2017-11-24 Anna Rehnfors
38 Bengt Källstrand 2017-11-30
39 Ing-Mari Öwre 2017-12-10
40 Anders Eriksson 2017-12-10
41 Pär Hägglund 2018-01-02
42 Magnus Kilhage 2018-01-02
43 anneli forsgren 2018-01-04
44 Birgitta Nordell 2018-01-04
45 Elisabeth Persson 2018-01-08
46 Janne Asplund 2018-01-09
47 Pär Johansson 2018-01-10 gör en ordentlig utredning kring expresscykelvägarna, då denna verkar inte vara gjord?

våra politiker verkar glömma bort att Östersunds kommun är mer än bara Östersunds stad, många från närliggande kommuner och i områden utanför staden, måste pendla/resa till staden med andra fordon än cykel, ävenbilar, bussar, lastbilar blir el-anpassade och mer miljövänliga inom rimlig framtid, Östersunds stad bostadsområden utvecklas, men de är inte inom cykelavstånd för arbete, skola, affärer, service och inte lämpligt att cykla året runt heller. istället för expresscykelvägar och avsmalnade av Rådhusgatan kanske man skulle ha skapat bussfiler istället, för enklare/effektivare transport

se och lär vilka problem cykelvägen på brunflovägen har skapat, speciellt under vintern och snöröjning mm, inga gångbara trottoarer på många delar av Brunflovägen, speciellt vid Fagervallskolan, igenskottade övergångställen vid skolan och även på andra ställen.
48 Christina Hansson 2018-01-10
49 Hanna Ocklund 2018-01-10
50 Stefan Ryden 2018-01-10
51 Robert Byström 2018-01-10
52 Peter Svensson 2018-01-10
53 Magnus Karlsson 2018-01-10 Bra förslag!
54 Mats Arnqvist 2018-01-10
55 Jan-Erik Österholm 2018-01-10
56 Göran Könberg 2018-01-10
57 Johan Bergman 2018-01-10
58 Lars Erik Hassfjärd 2018-01-10 Bättre att lägga dom pengarna på något bättre
59 Anette Olsson 2018-01-10
60 Gunilla Janhagen 2018-01-10
61 Erik Bohman 2018-01-10
62 Tore Dahlin 2018-01-10
63 Fredrik Conden 2018-01-10
64 Pär Jonsson 2018-01-10 Tycker det vore bättre att lägga skattepengarna på gång- och cykelvägar där sådana saknas helt.
65 Kjell-Åke Dahlgren 2018-01-10
66 Johan Isberg Olsson 2018-01-10
67 Ingrid Henriksson 2018-01-10
68 Markus Spegel 2018-01-10
69 Nina Svedberg 2018-01-10
70 Maria T Petrovic 2018-01-10
71 Jeanette Skånberg 2018-01-10
72 Ingegerd Nordenström 2018-01-10 Jag stödjer förslaget om en folkomröstning. Fortsatt utbyggnad bör stoppas t v.
73 Anders Rasmusson 2018-01-10
74 Berndt Westerlund 2018-01-10
75 Sten Dahllöw 2018-01-10 gör en utvärdering nu
76 Anders Lindell 2018-01-10 Stöder förslaget
77 Håkan Gruen 2018-01-10 Måste ske en utvärdering av de expresscykelvägar som byggts fram till nu innan man fortsätter med nya. Det finns ingen miljövinst med de nya cykelvägarna utan vi har fått en ökad miljöbelastning istället eftersom annan trafik får svårare att ta sig fram. Som cykelvägarna byggts har också olycksriskerna för alla trafikanter ökat.
78 Björn Stålfors 2018-01-10
79 Anders Godén 2018-01-10
80 Frida Magnusson 2018-01-10
81 Dennis Olausson 2018-01-10
82 Lena Henriksson 2018-01-10
83 Mikael Johnson 2018-01-10
84 Niklas Eliasson 2018-01-10
85 Marcus Jonsson 2018-01-10 Synd att kommunen redan förstört gamla e14 med att strypa vägen då staden växer så det knakar. Gör om gör rätt!
86 Kristoffer Nilsson 2018-01-10
87 Lars Andersson 2018-01-10 Kasta inte bort skattepengar i onödan
88 Eleonore Ragnvaldsson 2018-01-10 Ja till folkomröstning
89 Patrik Olofsson 2018-01-11 Jag är helt emot express cykelvägar
90 Elias Persson 2018-01-11 Satsa pengarna på annat, som tex bättre kollektivtrafik
91 Bert Persson 2018-01-11
92 Maria Eliasson Åslund 2018-01-11
93 Mats Eliasson 2018-01-11
94 Börje Norhager 2018-01-11
95 Hendrik Blomdal 2018-01-11 Hög tid att politikerna lämnar sin lilla ankdamm och börjar lyssna på folket!
96 Maria Strand 2018-01-11
97 Mari Söderqvist 2018-01-11 Mari Söderqvist
98 Sture Norlin 2018-01-11
99 Karin Norlin 2018-01-11
100 Ann-charlotte Blomgren 2018-01-11
101 Göran Holmström 2018-01-11
102 Carl-Inge Larsson 2018-01-11
103 ingridh pettersson 2018-01-11 Vansinniga cykelvägar, farliga för bilister cyklister och gående. Brunflovägen har helt förlorat sin charm!!!
104 Lennart Ohlsson 2018-01-11
105 jonas vahlberg 2018-01-11
106 Lena Pålsson 2018-01-11 Lena Pålsson
107 Gunnar Holmström 2018-01-11
108 Mats Jakobsson 2018-01-11 I princip är jag inte motståndare till att bygga isär bilism och cyklism, men det får inte ske på bilismens framkomlighet. Och i detta fallet finns det redan fungerade cykelbanor som kunde göras bättre utan att försvåra för bilismen.
109 Kaj Törnqvist 2018-01-11
110 Johan Westman 2018-01-11 Expresscykelvägarna hamnar på en stark andraplacering i bortkastade skattepengar, efter ombyggnationen av Stortorget som ligger säkert på förstaplaceringen än så länge.
111 Anki Jedefeldt 2018-01-11
112 Inger Nilsson 2018-01-11 Utvärdera de som redan finns innan flera vägar görs. Det går bra att ha cykelväg på en sida av gatan och fotgängare på andra sidan gatan. Billigare och bättre.
113 Åke Pellving 2018-01-11
114 Christer Norberg 2018-01-11
115 Carl-Göran Jämteby 2018-01-11 Stoppa all planering om kommande expresscykelvägar, och återställ Brunflovägen till den fina lokalgata som den en gång var !
116 Åke Svärd 2018-01-11 Åke svärd
Paula Lindstedt

Nog med cykelvägar
Inför fria bussresor och tätare bussturer, skaffa flera bussar
117 Per Wester 2018-01-11
118 Sven-Uno Marnetoft 2018-01-11 Äntligen ett initiativ om folkomröstning beträffande utbyggnad av express-cykelvägar. Cykelvägarna har inte bara skapat problem på Brunflovägen. Problemen gäller också vägen från Lugnvik till Östersund. I Lugnvik finns redan en välfungerande cykelväg.
119 Maria Hellberg 2018-01-11
120 Yvonne Törnqvist 2018-01-11
121 Eva Unosson 2018-01-11
122 Mats Georgsson 2018-01-11
123 Göran Persson 2018-01-11 Bra förslag!
Dags att stoppa vansinnet... Krondikesvägen & Genvägen är tillsammans med Stuguvägen/Rådhusgatan pulsådern genom stan och dessa gator ska inte förstöras med "expresscykelvägar" som ingen efterfrågar eller kommer att använda! (det finns redan cykelbanor på dessa gator som funkar utmärkt)
Om man nu "måste" bygga "expresscykelvägar" så bygg dessa utmed storsjöstrand, där de kan funka bättre för alla parter!
124 Anders Andersson 2018-01-11
125 Marianne Kurtson 2018-01-11
126 Bertil Nilsson 2018-01-11
127 Erik Sahlin 2018-01-11
128 Dan Andersson 2018-01-12
129 christer ericson 2018-01-12
130 Urban Haqvinsson 2018-01-12
131 Agneta Svärdfelt 2018-01-12
132 David Kunze 2018-01-12
133 Annika Engvall 2018-01-12
134 Jimmy GRÖNDAHL 2018-01-12
135 Bruno Eriksson 2018-01-13
136 Lars Andersson 2018-01-13
137 Mikael Hålén 2018-01-14
138 Arne Johansson 2018-01-14
139 Lena Ohlsson 2018-01-15
140 ulla hörnberg 2018-01-15
141 Maria Larsson 2018-01-15
142 Lars-Ivar Malmgren 2018-01-16
143 monica werndahl 2018-01-16
144 Bertil Swahn 2018-01-16
145 Alf Arnqvist 2018-01-16
146 Rolf Sandin 2018-01-16
147 Morten Ingman 2018-01-16
148 Ann-Charlotte Pagden 2018-01-16
149 Erja Birath 2018-01-16
150 partik Hålèn 2018-01-16
151 Lars Nilsson 2018-01-16
152 Anna-Carin Funseth 2018-01-17
153 Daniel Johansson 2018-01-17
154 stephan karlsson 2018-01-17
155 Lars Berghult 2018-01-17
Information

Status

Samlar underskrifter

Förslagsställare

Anders Nilsson

Startdatum

2017-10-31

Slutdatum

2018-01-31

Målgrupp

Kommunledning

Signaturer

155 onlineunderskrifter