Folkomrösta om fortsatt utbyggnad av express-cykelvägar i Östersund

Sammanfattning

Genomför en folkomröstning i Östersunds kommun om all fortsatt utbyggnad av expresscykelvägar i Östersund. Det handlar om Krondikesvägen och Genvägen där det nu finns planer på att bygga expresscykelvägar. Det finns redan idag ett stort missnöje mot hur det har blivit på Brunflovägen.

Beskrivning

Det finns redan nu idag ett stort missnöje bland medborgarna i Östersund hur det har blivit på Brunflovägen med den nya express-cykelvägen. Detta är ingenting som majoriteten av invånarna i Östersund har efterfrågat. För att få en så bred och demokratisk process som möjligt, bör invånarna får säga sitt och en folkomröstning är det bästa sättet att få veta vad majoriteten av invånarna tycker. På så sätt kan även de förtroendevalda i Östersunds kommun som idag får utstå hot, trakasserier och elaka kommentarer på sociala medier kunna peka på att detta är vad invånarna sagt i folkomröstning. Man får då mer legitimitet till beslut och det är så det bör fungera i en demokrati. OBS. detta medborgarförslag ska diarieföras enl offentlighets och sekretesslagen!

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/681

Skriv under e-förslaget

Detta e-förslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera
E-post

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Anders Nilsson 2017-10-31
2 Anders Blomqvist 2017-10-31
3 Bengt Raneryd 2017-10-31
4 Jan-Olov Svahn 2017-10-31 Det är skamligt om det inte går att invänta en utvärdering innan ytterligare express cykelvägar byggs.
5 Morgan Byström 2017-10-31
6 Krister Roos 2017-10-31 Stoppa även vansinnes i marieby
7 Håkan Axelsson 2017-11-01
8 jimmy svensson 2017-11-01
9 Sven-Erland Alexandersson 2017-11-01 Med tanke på de sparbeting som finns inom skola och omsorg, så är det vansinne att lägga 10 Mkr på "expresscykelvägar" för cyklister som vill cykla fortare än vad som är lämpligt på vanlig cykelbana. I de fallen kan de göra som man alltid gjort tidigare. Cykla på vägen OCH iakta trafikreglerna, så minimeras olycksrisken.
10 Maud Jonsson 2017-11-01
11 Claes-Göran Andersson 2017-11-02
12 Maria Edfalk 2017-11-02
13 Hans klingberg 2017-11-02 Precis vad jag skrev en insändare om för ett tag sen, borde gälla många beslut som är oåterkalleliga och dyra, cykelvägar finns redan. Lägg dessa miljoner till vård och omsorg, så behöver man inte spara lika mycket där.
14 Markus Dahllöw 2017-11-03
15 Birgitta Nilsson 2017-11-03 Sluta förstöra våra gator!
16 Denny Blomström 2017-11-03
17 Monica Johansson 2017-11-03
18 Nicklas Hansson 2017-11-03
19 Billy Backman 2017-11-04
20 Camilla Hammarling 2017-11-05
21 Per Speijer 2017-11-05
22 fredrik nilsson 2017-11-08 Det måste vara ekonomiskt vansinne att lägga pengar på expresscykelvägar när kommunen skär ned på betydligt viktigare saker
dessutom finns redan cykelbanor på rådhusgatan och krondikesvägen.
hur ett litet skitparti som miljöpartist kan få så stort inflytande ,
att dom kan styra sossarna som dom vill är förvånande. det gäller att vi kommer ihåg detta när det är val nästa gång.
23 Inger Jonsson 2017-11-08
24 Lars Fureman 2017-11-08 Jag tycker att man skall utvärdera en väsentlig förändring som man gjort på brunflovägen och Expressvägen i Lugnvik innan man påbörjar genvägen.
25 jens hansson 2017-11-09
26 Dan Ånnegård 2017-11-10
27 Anna-Lena Hamberg Ritter 2017-11-12
28 Stig Burström 2017-11-13
29 Nicklas Andersson 2017-11-14 Nej inga flera expresscykelbanor!
30 Torsten Asplund 2017-11-14
31 Moa Nilsson 2017-11-17
32 Mattias Nilsson 2017-11-18
33 Arne Nilsson 2017-11-18 Antalet bilresor minskar inte bara för att fordonstrafiken görs besvärligare. Det som verkligen kan göra nytta för bättre miljö är gratis bussresor för pensionärer. Då skulle man inte ha "mage" att ta bilen.
Arne Nilsson, Elsasvägen 1, frösön
34 Björn Hedenfalk 2017-11-19
35 Tone Sundberg 2017-11-21
36 Anna Rehnfors 2017-11-24 Anna Rehnfors
37 Bengt Källstrand 2017-11-30
38 Ing-Mari Öwre 2017-12-10
39 Anders Eriksson 2017-12-10
40 Pär Hägglund 2018-01-02
41 Magnus Kilhage 2018-01-02
42 anneli forsgren 2018-01-04
43 Birgitta Nordell 2018-01-04
44 Elisabeth Persson 2018-01-08
45 Janne Asplund 2018-01-09
46 Pär Johansson 2018-01-10 gör en ordentlig utredning kring expresscykelvägarna, då denna verkar inte vara gjord?

våra politiker verkar glömma bort att Östersunds kommun är mer än bara Östersunds stad, många från närliggande kommuner och i områden utanför staden, måste pendla/resa till staden med andra fordon än cykel, ävenbilar, bussar, lastbilar blir el-anpassade och mer miljövänliga inom rimlig framtid, Östersunds stad bostadsområden utvecklas, men de är inte inom cykelavstånd för arbete, skola, affärer, service och inte lämpligt att cykla året runt heller. istället för expresscykelvägar och avsmalnade av Rådhusgatan kanske man skulle ha skapat bussfiler istället, för enklare/effektivare transport

se och lär vilka problem cykelvägen på brunflovägen har skapat, speciellt under vintern och snöröjning mm, inga gångbara trottoarer på många delar av Brunflovägen, speciellt vid Fagervallskolan, igenskottade övergångställen vid skolan och även på andra ställen.
47 Christina Hansson 2018-01-10
48 Hanna Ocklund 2018-01-10
49 Stefan Ryden 2018-01-10
50 Robert Byström 2018-01-10
51 Peter Svensson 2018-01-10
52 Magnus Karlsson 2018-01-10 Bra förslag!
53 Mats Arnqvist 2018-01-10
54 Jan-Erik Österholm 2018-01-10
55 Göran Könberg 2018-01-10
56 Johan Bergman 2018-01-10
57 Lars Erik Hassfjärd 2018-01-10 Bättre att lägga dom pengarna på något bättre
58 Anette Olsson 2018-01-10
59 Gunilla Janhagen 2018-01-10
60 Erik Bohman 2018-01-10
61 Tore Dahlin 2018-01-10
62 Fredrik Conden 2018-01-10
63 Pär Jonsson 2018-01-10 Tycker det vore bättre att lägga skattepengarna på gång- och cykelvägar där sådana saknas helt.
64 Kjell-Åke Dahlgren 2018-01-10
65 Johan Isberg Olsson 2018-01-10
66 Ingrid Henriksson 2018-01-10
67 Markus Spegel 2018-01-10
68 Nina Svedberg 2018-01-10
69 Maria T Petrovic 2018-01-10
70 Jeanette Skånberg 2018-01-10
71 Ingegerd Nordenström 2018-01-10 Jag stödjer förslaget om en folkomröstning. Fortsatt utbyggnad bör stoppas t v.
72 Anders Rasmusson 2018-01-10
73 Berndt Westerlund 2018-01-10
74 Sten Dahllöw 2018-01-10 gör en utvärdering nu
75 Anders Lindell 2018-01-10 Stöder förslaget
76 Håkan Gruen 2018-01-10 Måste ske en utvärdering av de expresscykelvägar som byggts fram till nu innan man fortsätter med nya. Det finns ingen miljövinst med de nya cykelvägarna utan vi har fått en ökad miljöbelastning istället eftersom annan trafik får svårare att ta sig fram. Som cykelvägarna byggts har också olycksriskerna för alla trafikanter ökat.
77 Björn Stålfors 2018-01-10
78 Anders Godén 2018-01-10
79 Frida Magnusson 2018-01-10
80 Dennis Olausson 2018-01-10
81 Lena Henriksson 2018-01-10
82 Mikael Johnson 2018-01-10
83 Niklas Eliasson 2018-01-10
84 Marcus Jonsson 2018-01-10 Synd att kommunen redan förstört gamla e14 med att strypa vägen då staden växer så det knakar. Gör om gör rätt!
85 Kristoffer Nilsson 2018-01-10
86 Lars Andersson 2018-01-10 Kasta inte bort skattepengar i onödan
87 Eleonore Ragnvaldsson 2018-01-10 Ja till folkomröstning
88 Patrik Olofsson 2018-01-11 Jag är helt emot express cykelvägar
89 Elias Persson 2018-01-11 Satsa pengarna på annat, som tex bättre kollektivtrafik
90 Bert Persson 2018-01-11
91 Maria Eliasson Åslund 2018-01-11
92 Mats Eliasson 2018-01-11
93 Börje Norhager 2018-01-11
94 Hendrik Blomdal 2018-01-11 Hög tid att politikerna lämnar sin lilla ankdamm och börjar lyssna på folket!
95 Maria Strand 2018-01-11
96 Mari Söderqvist 2018-01-11 Mari Söderqvist
97 Sture Norlin 2018-01-11
98 Karin Norlin 2018-01-11
99 Ann-charlotte Blomgren 2018-01-11
100 Göran Holmström 2018-01-11
101 Carl-Inge Larsson 2018-01-11
102 ingridh pettersson 2018-01-11 Vansinniga cykelvägar, farliga för bilister cyklister och gående. Brunflovägen har helt förlorat sin charm!!!
103 Lennart Ohlsson 2018-01-11
104 jonas vahlberg 2018-01-11
105 Lena Pålsson 2018-01-11 Lena Pålsson
106 Gunnar Holmström 2018-01-11
107 Mats Jakobsson 2018-01-11 I princip är jag inte motståndare till att bygga isär bilism och cyklism, men det får inte ske på bilismens framkomlighet. Och i detta fallet finns det redan fungerade cykelbanor som kunde göras bättre utan att försvåra för bilismen.
108 Kaj Törnqvist 2018-01-11
109 Johan Westman 2018-01-11 Expresscykelvägarna hamnar på en stark andraplacering i bortkastade skattepengar, efter ombyggnationen av Stortorget som ligger säkert på förstaplaceringen än så länge.
110 Anki Jedefeldt 2018-01-11
111 Inger Nilsson 2018-01-11 Utvärdera de som redan finns innan flera vägar görs. Det går bra att ha cykelväg på en sida av gatan och fotgängare på andra sidan gatan. Billigare och bättre.
112 Åke Pellving 2018-01-11
113 Christer Norberg 2018-01-11
114 Carl-Göran Jämteby 2018-01-11 Stoppa all planering om kommande expresscykelvägar, och återställ Brunflovägen till den fina lokalgata som den en gång var !
115 Åke Svärd 2018-01-11 Åke svärd
Paula Lindstedt

Nog med cykelvägar
Inför fria bussresor och tätare bussturer, skaffa flera bussar
116 Per Wester 2018-01-11
117 Sven-Uno Marnetoft 2018-01-11 Äntligen ett initiativ om folkomröstning beträffande utbyggnad av express-cykelvägar. Cykelvägarna har inte bara skapat problem på Brunflovägen. Problemen gäller också vägen från Lugnvik till Östersund. I Lugnvik finns redan en välfungerande cykelväg.
118 Maria Hellberg 2018-01-11
119 Yvonne Törnqvist 2018-01-11
120 Eva Unosson 2018-01-11
121 Mats Georgsson 2018-01-11
122 Göran Persson 2018-01-11 Bra förslag!
Dags att stoppa vansinnet... Krondikesvägen & Genvägen är tillsammans med Stuguvägen/Rådhusgatan pulsådern genom stan och dessa gator ska inte förstöras med "expresscykelvägar" som ingen efterfrågar eller kommer att använda! (det finns redan cykelbanor på dessa gator som funkar utmärkt)
Om man nu "måste" bygga "expresscykelvägar" så bygg dessa utmed storsjöstrand, där de kan funka bättre för alla parter!
123 Anders Andersson 2018-01-11 Ska bli intressant att se om det blir för dyrt med omröstning. (cykelbanor får ju tydligen kosta)
124 Marianne Kurtson 2018-01-11
125 Bertil Nilsson 2018-01-11
126 Erik Sahlin 2018-01-11
127 Dan Andersson 2018-01-12
128 christer ericson 2018-01-12
129 Urban Haqvinsson 2018-01-12
130 Agneta Svärdfelt 2018-01-12
131 David Kunze 2018-01-12
132 Annika Engvall 2018-01-12
133 Jimmy GRÖNDAHL 2018-01-12
134 Bruno Eriksson 2018-01-13 Bra förslag förstor inget mera!
135 Lars Andersson 2018-01-13
136 Mikael Hålén 2018-01-14 Utvärdera det som hittills gjorts innan satsar man mer av skattemedel.
Får väl även hoppas att i dag ansvariga folkvalda/parti ej bereds plats i nästa folkvalda församling i Kommun, Landsting, Riksdag
137 Arne Johansson 2018-01-14
138 Lena Ohlsson 2018-01-15
139 ulla hörnberg 2018-01-15 Ulla Hörnberg
140 Maria Larsson 2018-01-15
141 Lars-Ivar Malmgren 2018-01-16 Lägg pengarna på något som verkligen behövs ,inte på något så onödigt som expresscykelvägar. Skapar bara irritation för bilisterna.
142 monica werndahl 2018-01-16 Monica Werndahl
143 Bertil Swahn 2018-01-16
144 Alf Arnqvist 2018-01-16 Helt onödigt med expresscykelvägar
145 Rolf Sandin 2018-01-16
146 Morten Ingman 2018-01-16
147 Ann-Charlotte Pagden 2018-01-16
148 Erja Birath 2018-01-16
149 partik Hålèn 2018-01-16
150 Lars Nilsson 2018-01-16 Stoppa vansinnet innan hela stan är förstörd!
Tag lärdom av totalfiaskot med Trondheimsvägen/Brunflovägen.
Hoppas verkligen att alla partier redovisar sin åsikt i den här frågan ett valår som detta...
151 Anna-Carin Funseth 2018-01-17
152 Daniel Johansson 2018-01-17
153 stephan karlsson 2018-01-17
154 Lars Berghult 2018-01-17
155 Lars Holmberg 2018-01-17
156 Andreas Burman 2018-01-17
157 Olle Persson 2018-01-17
158 Magnus Jacobsson 2018-01-17
159 Bjarne Solvang 2018-01-17
160 Fredrik Sundkvist 2018-01-17
161 Patrik Sundin 2018-01-17
162 Henrik Lindström 2018-01-17 Idiotiskt!
163 Ylva Nilsson 2018-01-17
164 Mikael Söderholm 2018-01-17
165 Jonas Glad 2018-01-17
166 Iréne Kristiansson 2018-01-17
167 Anne Marie Pehrsson 2018-01-17 Man borde utvärdera dom cykelvägar som redan byggts innan man fortsätter med fler. Med tanke på dom sparkrav som finns inom kommunens kärnverksamheter verkar det vara utgifter som man bör avvakta med.
168 Torbjörn Svedberg 2018-01-17
169 Per Jonsson 2018-01-17 Per Jonsson
170 Desirée Wahlström 2018-01-17 Desirée Wahlström
171 Nils Eriksson 2018-01-17
172 Ove Mohlin 2018-01-17
173 Magnus Mattsson 2018-01-17
174 Micke Hansson 2018-01-17
175 Ola Sundekvist 2018-01-17 Vill gärna rösta om detta med Express cykelvägar.
Det skulle vara intressant att se hur stort intresse det finns i Östersunds kommun att genomföra mer express cykelvägar.

Jag bor numera utanför Östersunds stadsgräns men även när jag bodde inom Stadsgränsen, såg jag inte något behov av dessa.
176 Miriam Sjöhlén Krylén 2018-01-17
177 Peter Pålsson 2018-01-17
178 Erika Johansson 2018-01-17
179 Emma Kluge 2018-01-17
180 Ante Glad 2018-01-18
181 Håkan Larsson 2018-01-18 Lägg pengarna på något som gör Östersund till en attraktivare stad än dessa vansinniga cykelvägar som stör och retar majoriteten av innevånarna.
182 Jasmine Grönblad 2018-01-18 Lägg pengarna på den älskade skidbacken i Lit istället!
183 Gunbritt Ulvek 2018-01-18
184 Fredrik Blix 2018-01-18
185 Anders Persson 2018-01-18 Anders Persson
186 Emil Nilsson 2018-01-18
187 Dan Hoff 2018-01-18 Lägg pengarna på något viktigare istället.
Tex. Sjukvård.
Och om någon säger att det är olika plånböcker så är det bara att omfördela pengarna.
Det är fortfarande mina skattepengar ni leker med!!
188 Ingela Burman 2018-01-19
189 Ingrid Jacobsson 2018-01-19
190 Maud Albertsson 2018-01-20
191 Henrik Gustafsson 2018-01-20
192 Maria Enberg 2018-01-20
193 Petra Nordqvist 2018-01-21
194 Owe Ohlzon 2018-01-22 Eftersom inte ens Östersunds cyklister själva vill ha dessa expresscykelvägar måste detta påfund
Stoppas
195 Margareta Sjöström 2018-01-23
196 Lars-Göran Åslund 2018-01-23 Korsningar/utfarter från rondell över parallella vägar är mycket farliga så därför säger jag nej.
197 anders kanon 2018-01-23 vansinne totalt jä--a vansinne. det optimala vore väl att förbjuda all motortrafik tänk vilka e cykelvägar det skulle bli. [ironi]. ge er nu.
198 Ola Sjökvist 2018-01-24 Min fundering är hur man PRIORITERAR med våra skattepengar. Först gör man en avsmalning av den tvåfiliga delen av Trondheims vägen . När precis det slutförts river man upp en stor del av detta och bygger en så kallad expresscykelväg. Man förstör alltså en fullt fungerande infart till Östersund där det redan finns två utmärkta cykelbanor mot Lugnvik. Jag har själv cyklat där i åratal. Sedan lägger man besparingskrav på över 100 miljoner på övrig kommunal verksamhet, man häpnar. Jag har inget emot cykelbanor men man skall inte bygga det på bekostnad av framkomligheten för bilar. Det finns ju något som kallas yrkestrafik och som måste ta sig fram. Vill man uppnå fossilfritt Jämtland så tycker jag att vi skall satsa på bättre tillgänglighet för alternativa bränslen. El, gas HVO med mera.
199 Oskar Dahlgren 2018-01-24
200 ingrid lundkvist 2018-01-24
201 Anitha Olsson 2018-01-26
202 Ingela Håkansson 2018-01-28
203 Joakim Davidsson 2018-01-29
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Anders Nilsson

Startdatum

2017-10-31

Slutdatum

2018-01-31

Målgrupp

Kommunledning

Signaturer

203 onlineunderskrifter