Skolval till årskurs 6-9

Sammanfattning

Östersund växer idag och stadsbilden och befolkningsstrukturen förändras på många ställen. Detta gör att upptagningsområden till skolor förändras och behovet av tydliga urvalsprinciper för skolplacering är stora.
För något år sedan infördes skolval för alla elever som ska börja förskoleklass. Föräldrar ges möjlighet att aktivt välja skola. Om det finns fler sökanden till en viss skola än antal platser finns urvalsprinciper för skolplacering. Huvudregeln är i första hand relativ närhet och i andra hand syskonförtur.
När det gäller skolplacering för årskurs 6-9 har detta tidigare berott på vilket fysiskt upptagningsområde eleven bor i (vilken gata), vilken skola eleven gått i på låg och mellanstadiet och närhet till skolan. För oss föräldrar är det nu otydligt vilka regler som gäller. Gäller relativ närhet som huvudregel även för skolplacering till årskurs 6-9?

Beskrivning

Föräldrarådet vid Fjällängsskolan vill att Östersunds kommun inför skolval även gällande årskurs 6-9, och att det ska finnas tydliga urvalsprinciper för skolplacering även när det gäller denna placering. Urvalsprinciperna ska redovisas på hemsidan.
Om inte skolval hinner genomföras inför hösten 2018 ska det finnas information om när i tid man ska söka skolplacering och på vilket sätt ansökan ska lämnas in.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/674

Skriv under e-förslaget

info Du måste vara inloggad för att skriva under ett eFörslag.
Registrera Logga in

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Catrin Lyckerev 2017-10-09
2 Johan Borg 2017-10-09
3 Marie Fastesson 2017-10-09
4 Lina Nilsson 2017-10-09
5 Jenny Sellström 2017-10-09
6 Jessica Granqvist 2017-10-09
7 Isabell Edfeldt 2017-10-09
8 Johan Iwald 2017-10-10
9 Tyra Katarina Petersson 2017-10-10
10 Peter Stålnacke 2017-10-10
11 Sanna Graff 2017-10-10
12 Katarina Borg 2017-10-11
13 Anette Järvegård Gremmel 2017-10-28
14 Emma Ingulfsvann 2017-10-30
15 Robert Hejdenbäck 2017-10-31
Information

Status

Samlar underskrifter

Förslagsställare

Catrin Lyckerev

Startdatum

2017-10-09

Slutdatum

2018-01-09

Målgrupp

Barn och Utbildning

Signaturer

15 onlineunderskrifter