Undvik utsläpp i Locknesjön!

Sammanfattning

Locknesjön är en unik källsjö vars vattenkvalitet är mycket känslig och därför behöver hanteras med stor varsamhet där försiktighetsprincipen iakttas.

Jag föreslår därför att kommunen avstår från att ersätta/renovera reningsverket i Lockne. Istället bör resurserna läggas på en ledning till kommunens befintliga avloppledningsnät som löper endast 4 km från platsen där det nya reningsverket planeras uppföras.

Beskrivning

Locknesjön har inga egentliga tillflöden förutom genom kallkällor på botten av sjön. Detta ger en mycket lång omloppstid, ca. 13 år, för vattnet i sjön.

Den långa omloppstiden medför därmed en extra stor känslighet för utsläpp. Miljön i och omkring den unika sjön bör därför hanteras i enlighet med försiktighetsprincipen. Inte minst eftersom sjön också utgör vattentäkt för boende runt Locknesjön.

Många av oss i lokalbefolkningen känner nu tveksamhet och oro inför den teknik med ett nytt s.k. minireningsverk vilket kommunen planerar i Lockne. Att använda en relativt ny teknik i anslutning till ett särskilt skyddsvärt vatten innebär ett onödigt risktagande.

Det är därför bättre att använda säker och beprövad teknik genom att ansluta avloppet i Lockne till kommunens befintliga avloppssystem. Detta kan ske genom att man gräver en ledning på 4 km till f.d. ACB vid E 45. Dit går kommunens avloppsledning redan idag. En anslutning där innebär att avloppet från Lockne kan hanteras på samma sätt som annat avlopp i kommunen utan att onödiga risker tas när det gäller vattnet i den skyddsvärda Locknesjön.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/664

Skriv under e-förslaget

Detta e-förslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera
E-post

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Martin Olauzon 2017-09-18
2 Sven Erik Olsson 2017-09-19 Vi vill bevara vår fina sjö
3 Irma Olsson 2017-09-19 Bevara våran fina sjö.
4 Olof Persson 2017-09-19 Det har snart gått tio år sedan kommunen själv konstaterade att det gamla reningsverket behövde ersättas. Så sent som i våras presenterade man planer på att koppla ihop Locknes avlopp med Brunflos för att få en slutlig lösning på problemet och utan fördyring.
Det nya reningsförslaget ger inte lika effektiv rening som Östersunds reningsverk och med nästan bara kallkällor som tillflöden är reningsbehovet stort..
5 Monica Ivarsson 2017-09-19
6 henry ivarsson 2017-09-19
7 Ebba Halvarsson 2017-09-19 Vi vill bevara vår fina sjö.
8 Stefan Johansson 2017-09-19
9 Britt-Marie Johansson 2017-09-19
10 Bengt Nilsson 2017-09-19
11 Cristina Halvarsson 2017-09-19
12 Börje Nilsson 2017-09-19 Börje Nilsson
Irene Nilsson
13 Rudi Hellström 2017-09-19 Locknesjön måste bevaras, kommunen måste ta sitt ansvar föt kommunens reningsverk
14 Ewa Hellström 2017-09-19 Locknesjön skall bevaras till mina barnbarn också!
15 Ann-Christine Larsson 2017-09-19
16 Irene Nilsson 2017-09-19 Irene Nilsson
17 Åke Larsson 2017-09-19
18 Elisabet Wallinder 2017-09-19
19 Åsa Högquist 2017-09-19
20 Britta Hamrén 2017-09-19
21 Ebba Olauzon 2017-09-19
22 Björn Gordonsson 2017-09-19 Jag anser att Locknesjöns unika vattenkvalitet är så värdefull att det inte bara är kostnaden som skall få styra i frågan om ny ledning eller renovering av det befintliga verket. Gör man fel nu så tar det många år att reparera skadan på sjön.
23 Gertrud Olauzon 2017-09-19
24 Göran Halvarsson 2017-09-19
25 Margareta Ekberg Jonsson 2017-09-19 Detta enda kloka förslag, på lösning till avloppsproblematiken i Lockne, räcker.
26 Maria Jönsson 2017-09-19
27 Henrik Wikström 2017-09-19
28 Gun Bengtsson 2017-09-20
29 Allan Bengtsson 2017-09-20
30 Kurt Ahlbom 2017-09-20 Privata slambrunnar är besiktades och godkända enligt alla konsten regler, varför får kommunen släppa ut avloppsvatten i en kallkällsjö?
31 Mona Björklund 2017-09-20 Mona Björklund
32 Sören Björklund 2017-09-20 Sören Björklund
33 Tore Pettersson 2017-09-20
34 Anders Svelander 2017-09-20
35 Elin Nilsson 2017-09-20
36 Ulla Svärd 2017-09-20
37 Pär Hägglund 2017-09-20
38 Jan Kallin 2017-09-20
39 Susanne Ahlbom 2017-09-20
40 Gunilla Söderström 2017-09-20
41 Kenneth Larsson 2017-09-20
42 Rolf Hanson 2017-09-21
43 Marianne Larm Svensson 2017-09-21
44 Peter Eriksson 2017-09-21
45 Lennart Mörtsell 2017-09-22 Bra förslag
46 Rune Eriksson 2017-09-22
47 Torgny Bergvall 2017-09-22 vi vill bevara vår fina sjö.
48 Arne Bodén 2017-09-22
49 Chatrine Höckertin 2017-09-23
50 christer vikander 2017-09-23 Lockne byalag gnm Christer Vikander
51 Karin Olofsson 2017-09-23
52 Nils-Johan Olofsson 2017-09-23
53 Johan Holmberg Svensson 2017-09-24
54 Peter Wickenberg 2017-09-24
55 Carina Broström 2017-09-24
56 Carl Åke Broström 2017-09-24
57 Thomas Strandberg 2017-09-24
58 Lena Håkansson 2017-09-25
59 Leif Eriksson 2017-09-25
60 Alf Eriksson 2017-09-25
61 Thomas Björklund 2017-09-25
62 David Håkansson 2017-09-25
63 Musse Gruen 2017-09-25
64 Laila Larsson Blixt 2017-09-25 Detta förslag verkar absolut vara det rätta!
Gör rätt med en gång!
65 Hans-Erik Hagen 2017-09-25
66 Christina Gilljam 2017-09-25 Önskar att kommunen säkrar Locknesjöns rena vatten, genom att ansluta avlopp till kommunens redan befintliga avlopp.
67 Anders Thelenius 2017-09-25 En helt unik sjö som måste bevaras.
68 Daniel Ivarsson 2017-09-25 Rädda Locknesjön! Vattnet har blivit betydligt sämre under mina 40 levnadsår.
69 Åke Nilsson 2017-09-25 Bättre rent än aldrig....
70 Carina Hansson 2017-09-25
71 Pia Stålberg 2017-09-25 Pia Stålberg
72 Marie Ericsson 2017-09-25
73 Maja Broström 2017-09-26
74 Finn Cromberger 2017-09-26
75 Sven-Arne Jonsson 2017-09-26
76 Tom Brantheim 2017-09-26
77 Dan Ivarsson 2017-09-26 Dan Ivarsson
78 Anders Lundberg 2017-09-26 Väldigt bra förslag!
79 Ingrid Boreklev 2017-09-26 Vill man vara en kommun som satsar på miljö är det inte bara elbilar, cyklar och bussar som är intressanta. Vattnet är livsnödvändigt och måste ha hög prioritet.
80 maj gruen danielsson 2017-09-27 Ett oerhört viktigt förslag som jag helhjärtat stöder.
81 Bo Ahlbom 2017-09-28
82 Sebonne Hjalmarsson 2017-09-29
83 Urban Hallqvist 2017-09-29
84 Anki Hallqvist 2017-09-29 Snälla! gör som förlaget, för att inte riskera förstöra vackra rena Locknesjön.
Vänligen Anki Hallqvist, Espnäs
85 Elisabeth Bengtsson 2017-09-29
86 Lsi Qi 2017-09-29 Sjukt att förstöra vatten som ännu är relativt orörda, när man kallar sig en milljömedveten kommun
87 Anders Ekberg 2017-09-29
88 Monica Eriksson 2017-09-29
89 Hans Månsson 2017-09-29
90 Märit Sahlin Pålsson 2017-09-30
91 Anita Ekberg 2017-09-30
92 Lisbeth Carlsson 2017-09-30
93 Ehva Ehrenholm 2017-09-30
94 Monika Heldorsson 2017-09-30
95 Ann Lindroos 2017-09-30
96 AnnaKlara Hallqvist 2017-09-30
97 Katarina Heldorsson 2017-09-30 Vi måste vara rädda om den natur som vi har till låns av våra barn och barnbarn! Har själv växt upp i Ångsta vid denna underbara sjö.
98 Bengt Källstrand 2017-09-30
99 Ulf Petersson 2017-09-30
100 Erik Jönsson 2017-10-01
101 Åke Olofsson 2017-10-01 Åke Olofsson
102 Johannes Sidén 2017-10-01
103 Folke Rud 2017-10-01 Folke Rud
104 Anders Eriksson 2017-10-01 Man får hoppas att det sunda bondförnuftet får gälla.
105 Nelly Grönlund 2017-10-01
106 Birgitta Björklund 2017-10-01
107 Tord Grönlund 2017-10-01 Vi flyttade till Espnäs nära Locknesjön för 4 år sen. Har haft bäten i sjön sen flytten. Märker stor skillnad på vattnet nu och för 4 år sen, massor av grönt slem nu som inte fanns förr.
108 Anna Backlund 2017-10-01
109 Martin Eriksson 2017-10-01
110 Björn Rosén 2017-10-02
111 Brita Sandven 2017-10-02 Jag stöttar helt förslaget att Locknesjöns vatten bör skyddas. Det är en unik sjö, med en unik och känsligt ekosystem. Eftersom det finns andra alternativer bör man därför prioritera de framför att chansa på att påverkan blir minimal.
112 Anders Olof Selander 2017-10-03
113 Karen ´Cooper 2017-10-03 Vi i stöder medborgarförslaget.
Lockne hembygdsförening genom Karen Cooper
114 Andreas Jönsson 2017-10-05
115 Helén Söderholm 2017-10-06
116 Håkan Halvarsson 2017-10-10
117 Teresa Jonsson 2017-10-10
118 Inger Jonsson 2017-10-11
119 Carina Engelmark 2017-10-12
120 Sven-Olov Bad 2017-10-12
121 Bo Näsen 2017-10-12 Förslaget stöds av Locknesjöns fvof
122 Lennart Pettersson 2017-10-12
123 Tommy Olofsson 2017-10-12 Locknsjön fvof stödjer förslaget
124 Maria Hanson 2017-10-12
125 Birgitta Hanson 2017-10-12
126 Anna Hanson 2017-10-12
127 Bert Eric Carlsson 2017-10-15 Locknesjöns Fiskevårdsområdesförening stödjer förslaget !
128 pia lindström 2017-10-17
129 Markus Sjödin 2017-10-18
130 Anna Hamberg 2017-10-18
131 Marie Carlsson 2017-10-19
132 Margarareta Stenmark Magnusson 2017-10-19
133 Maria Persson 2017-10-21
134 Carola Henriksson 2017-10-21 Håll locknesjön ren Carola Henrikson
135 Tomas Henriksson 2017-10-21
136 Peter Malmsten 2017-10-21
137 Ove Andersson 2017-10-21
138 Anita Ekström 2017-10-21
139 Eva Lena Winther 2017-10-22 Sunt och miljövänligt förslag.
Hör till de som har dricksvattnet från sjön.
Eva Lena
140 Hans Strömdahl 2017-10-24
141 Anita Ivarsson 2017-10-26
142 anders lindström 2017-10-26
Nu har kommunen chansen att visa att man är den miljökommun som man skryter med att vara. Låt oss få tillbaka Locknesjön som den klara rena sjö den en gång var innan kommunen började använda den som slasktratt. Gräv ledning till Brunflo!
143 Gunvor Lindström 2017-10-26 Rädda vår sjö!
144 lars magnusson 2017-10-26
145 Inger Svärd 2017-11-01 Inger Svärd
146 Einar Bergstrand 2017-11-01
147 Markus Dahllöw 2017-11-03
148 Anders Granbom 2017-11-04
149 Per Staffanssonq 2017-11-05
150 Camilla Hammarling 2017-11-05
151 Arne Eriksson 2017-11-12 Det enda vettiga förslaget!
152 Paula Eriksson 2017-11-14
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Martin Olauzon

Startdatum

2017-09-18

Slutdatum

2017-12-18

Målgrupp

Teknik

Signaturer

152 onlineunderskrifter