E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Samma rabatt till sjukpensionärer som för ålderspensionärer på Östersunds stadsbuss och zlänstrafik.

Sammanfattning

Tycker det skall vara samma rabatt för sjukpensionär som för ålderspensionär gällande Östersunds stadsbuss och Z-länstrafik. Som det är nu så får sjukpensionärer ingen rabatt och det är inte rätt.
Ekonomin är ungefär lika dålig för båda grupperna.

Beskrivning

Tycker det skall vara samma rabatt för sjukpensionär som för ålderspensionär gällande Östersunds stadsbuss och Z-länstrafik. Som det är nu så får sjukpensionärer ingen rabatt och det är inte rätt.
Ekonomin är ungefär lika dålig för båda grupperna.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/663

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Gudrun Holmström 2017-09-18
2 Ewa Hellström 2017-09-19
3 Ann-Christine Larsson 2017-09-19
4 Angelika Lindahl 2017-09-21
5 Finn Cromberger 2017-09-26 rättvist förslag som bör bejakas
6 Per Hedman 2017-09-26
7 Annemari Mähler 2017-09-26
8 Cecilia Olander 2017-09-27
9 Christina Dahlberg 2017-09-27
10 Ehva Ehrenholm 2017-09-30
11 Eva Sandkvist 2017-10-11
12 Rakel Stuguland 2017-10-11
13 Monika Haagensen 2017-10-17
14 Markus Sjödin 2017-10-18
15 Håkan Halvarsson 2017-10-22
16 Anders Blomqvist 2017-11-01
17 Camilla Hammarling 2017-11-05
18 Maja Jemtbring 2017-11-14
19 Björn Hedenfalk 2017-11-18
20 Tone Sundberg 2017-11-21
21 Bengt Källstrand 2017-11-30
22 Linda Ekmark 2017-12-04
Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Gudrun Holmström

Startdatum

2017-09-18

Slutdatum

2017-12-18

Målgrupp

Kommunledning

Signaturer

22 onlineunderskrifter