Nyasfaltering samt lagning av gångvägar på Solliden

Sammanfattning

På Solliden finns många gång/cykelvägar, dessvärre så är asfalt mer eller mindre obefintlig på merparten av dessa.
Ett flertal av de boenden som drivs i kommunens el privat regi: SÄBO, LSS-bostäder, Bonusboende/trygghetslägenheter.
Region Jämtland/Härjedalens rehabiliteringscenter, Remonthagen. Kommunala och privata förskolor och skolor är belägna på Solliden.
Nästgårds, på Remonthagen, byggs det bostäder och förskola.
Det är många Östersundsbor, framför allt äldre, barn, föräldrar och personal som är i behov av dessa vägar och en översyn/restaurering behövs.

Beskrivning

Det är fin natur och det finns många gång/cykelvägar. Den kuperade terrängen gör det svårt för många att kunna komma ut och få njuta av detta.
Med asfalterade vägar skulle det underlätta för användare av rollator, att skjutsa rullstolar o barnvagnar. Att åka i en elrullstol är inte alls lugnt och tryggt, när vägen är oasfalterad.
Nedanför Remonthagens rehabiliteringscenter finns ett fint skogsparti med bänkar. Mellan dessa bänkar kan man gå på stigar, klippta och fri från långt gräs, men att gå där med rullstol, rollator eller barnvagn det fungerar inte. I det skogspartiet "har det funnits" en asfalterad väg - numera bara gropar.
Nedanför denna väg, mellan Grindstugvägen och Konditorivägen (vid deras slut) fortsätter en bred gångväg. Vägen går ner mot Börkbackaparken, den har aldrig varit asfalterad.

Nedanför förskolan Remonthagen, som invigs i slutet på augusti, finns en upptrampad bredare stig (är även en del av elljusspåret). Den bör också asfalteras, kommunen har eldrivna Parcyklar samt Lådcyklar att låna. Något som uppskattas mycket av både medborgare och personal. Att cykla på en sådan är betydligt tyngre än en vanlig cykel (även elcykel). Alltså blir man begränsad när man vill cykla utanför Sollidenområdet. Kan man istället cykla mot Körfältet, är det genast planare terräng och cykelfärden blir mera varierande och man kan vidga vyerna. Dessa cyklar är gjorda för att att användas på asfalterade väger.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/654

Skriv under e-förslaget

info Du måste vara inloggad för att skriva under ett eFörslag.
Registrera Logga in

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Rakel Stuguland 2017-09-12
2 Håkan Axelsson 2017-09-16
3 Pär Hägglund 2017-09-20 Ja helt rätt, Östersund ska värna friskvård och då ska det väl
finnas underlag och möjlighet för alla. Och asfalten runt Solliden
är åldersstigen.
4 Stina Landin 2017-10-01
5 tomas åhman 2017-10-01 Mycket bra förslag Rakel !!
6 Bengt Källstrand 2017-11-01
7 Inger Jonsson 2017-11-08
Information

Status

Samlar underskrifter

Förslagsställare

Rakel Stuguland

Startdatum

2017-09-12

Slutdatum

2017-12-12

Målgrupp

Miljö och samhälle

Signaturer

7 onlineunderskrifter