E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Servera endast vegetariskt vid kommunens konferenser.

Sammanfattning

Kommunen ska enligt miljöpolicyn arbeta med att förbättra och utveckla sitt miljöarbete på alla områden. Därför föreslås att all frukost, fika och luncher som kommunens anställda blir bjudna på vid ex. konferenser, möten, seminarier, utbildningar etc. skall vara vegetariska.

Beskrivning

Alla frukost, fika och luncher som kommunen bjuder sina anställda på skall vara vegetariska.
Kommunen arbetar miljömässigt med bland annat Bilen, Biffen och Bostaden. För att gå ytterligare ett steg, dels som förebild för kommunens invånare och samtidigt för att minska klimatbelastningen genom att minska på biffen. Vid konferenser, sammanträden, möten, utbildningar etc. serveras ofta någon sorts smörgås med pålägg av kött eller luncher som alltid består av kött.
Att servera endast vegetariskt alternativ går hand i hand med kommunens miljöpolicy då det är en lätt och smart miljölösning, kommunens arbete med att förbättra och utveckla sitt miljöarbete inom alla områden, vidare går kommunen i ledning för ytterligare kretsloppstänk och bidrar till en ökad miljömedvetenhet hos kommunens invånare samt att kommunen minimerar negativ inverkan på miljön och är för långsiktigt tänkande.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/641

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Sara Bouzya 2017-07-12
2 Jonas Jonsson 2017-07-22
3 Sofia Rudeklint 2017-08-08
4 Anders Olsen 2017-08-12
5 Nora Hamouni 2017-09-14
6 Joachim Karlsson 2017-09-16 King
7 Lotta Blomberg 2017-09-19
8 Angelika Lindahl 2017-09-21
9 Karin Strandberg 2017-09-23
10 Peter Wickenberg 2017-09-24
11 Anna Backlund 2017-10-01
12 Eva Sandkvist 2017-10-11
Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Sara Bouzya

Startdatum

2017-07-12

Slutdatum

2017-10-12

Målgrupp

Kommunledning

Signaturer

12 onlineunderskrifter