E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Rådhusavenyn!

Sammanfattning

Jag anser att Rådhusgatan ska ändra namn till Rådhusavenyn.
Därför att Östersund ska ha en Aveny.
Därför att Östersund är värd en Aveny!
Därför att Rådhusgatan är värd att få en uppgradering!
Rådhusgatan är ingen vanlig "lillgata".
Rådhusgatan är paradgatan i staden!

Beskrivning

. Rådhusgatan är en bred och frekvent trafikerad gata i Östersund, en genomfartsled för många. En jättefin vacker, bred "gata"!
. För Östersundsborna är det en bred stor gata, med vackra planteringar i lådor under sommarhalvåret. Rakt genom staden.
. Och det är fina björk-alleer vid sidan om denna breda långa gata genom staden.
. Tiden är helt förbi - då den var en "gata" - som vilken gata som helst i staden!
GATA ....kan vilken lillgata som helst i stan kallas.
Och det finns många smågator i stan.
Som kan kallas gator! Låt dem förbli så!
. Men inte många gator kan kallas en Aveny!
. Men denna praktgata - Rådhusgatan, anser jag ska byta namn till Aveny!
DVS:
. Jag vill att Rådhusgatan byter namn till Rådhusavenyn!!!!
Även Östersund ska ha en fin aveny!
Och Rådhusgatan är just den avenyn!!
Mitt förslag är: Byt namn till Rådhusavenyn!!

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/639

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Margareta Norberg 2017-07-12
2 Andreas Lindström 2017-07-24
3 Tobias Persson 2017-09-12
4 Oscar Axell 2017-09-12
5 Håkan Axelsson 2017-09-16
Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Margareta Norberg

Startdatum

2017-07-12

Slutdatum

2017-10-12

Målgrupp

Kommunledning

Signaturer

5 onlineunderskrifter