E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Året runt öppen Sporthall (Wargentin)

Sammanfattning

Föreslår att sporthallen nu när den är nyrenoverad hålls öppen hela året för att kunna nyttjas på bästa sätt. Det är mycket ovanligt att en sporthall har stängt hela sommaren, alla som utövar sin idrott i sporthallen gagnas av detta förslag.

Beskrivning

Sporthallen bör vara tillgänglig under hela året, de flesta som utövar idrott kan ej ta ledigt från träning så länge som två månader. Detta skapar problem med att hitta alternativ lokal varje sommar. Ur ett samhällsperspektiv så minskar aktivitetsutbudet för kommunens ungdomar på sommarlovet.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/620

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Johnny Sundström 2017-05-04
2 Carina Otterfalk 2017-05-10
3 Johannes Adolfsson 2017-05-13
4 Carina Vaksdal 2017-05-26
5 Pär Fredriksson 2017-06-11
6 Anders Blomqvist 2017-06-12
7 tomas åhman 2017-07-01
Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Johnny Sundström

Startdatum

2017-05-04

Slutdatum

2017-08-04

Målgrupp

Kommunledning

Signaturer

7 onlineunderskrifter