E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Lösa hundar

Sammanfattning

Jag anser att Östersunds kommun ska anpassa sina lokala ordningsregler från 1998, när det gäller lösa hundar, och anpassa dessa till ordningslagen och Naturvårdsverkets riktlinjer.
För några år sedan lovade Jan Asplund att se över detta, men inget har hänt??

Beskrivning

Hundrädda och allergiker

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/602

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 fredrik nilsson 2017-04-28
2 Bengt Källstrand 2017-05-02
3 Åsa Engman 2017-05-17
4 Doris Persson 2017-05-17
5 Pär Hägglund 2017-06-08
6 Anders Blomqvist 2017-06-12
7 Inger Jonsson 2017-06-22
8 Sven-Inge Jonsson 2017-06-22
9 Anette Olsson 2017-06-29
10 Richard Högström 2017-07-18
Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

fredrik nilsson

Startdatum

2017-04-28

Slutdatum

2017-07-28

Målgrupp

Kommunledning

Signaturer

10 onlineunderskrifter