Sammanställning av vilken hjälp och stöd man kan få i Östersunds kommun om man drabbats av psykisk ohälsa

Sammanfattning

Att Östersunds kommun gör en Guide med en sammanställning över vilken hjälp och stöd man kan få i kommunen då man drabbas av psykisk ohälsa.

Beskrivning

Psykisk ohälsa har blivit ett stort globalt hälsoproblem som inte bara påverkar individen själv utan även familj, vänner, samhället och samhällsekonomin. När man själv eller någon i ens närhet drabbas finns ett stort behov av information om vilken hjälp som finns.

I Östersunds kommun upplever jag att det inte finns någon sammanställning över vilken hjälp eller stöd som finns att få. Många personer har dessutom svårt för att söka efter relevant information, därför behöver det vara så lättåtkomligt som möjligt. En sammanställning skulle kunna finnas utlagd på hälsocentralen, akutmottagning, psykiatrin, mötesplatser mfl.

I Gotland har socialförvaltningen kommit ut med en Guide som beskriver vart man kan få hjälp och stöd i Region Gotland om du har drabbats av psykisk ohälsa. En liknande guide föreslår jag att man gör i Östersunds kommun.

Länk

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/587

Skriv under e-förslaget

Detta e-förslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera
E-post

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Lina Åkerlind Nielsen 2017-03-15
2 Leif Hagberg 2017-03-15
3 Ingela Håkansson 2017-03-15
4 Malin Svelander 2017-03-20
5 Saramaria Olsson 2017-03-20
6 Josefin Enedahl 2017-03-20
7 Helena Jernbom 2017-03-20
8 Jenny Jonsson 2017-03-20
9 Birgitta Nilsson 2017-03-20
10 Lina Nilsson 2017-03-20
11 Camilla Skallberg 2017-03-20
12 Marie Jönses 2017-03-20
13 Annika Björn 2017-03-20
14 Emma Persson 2017-03-20
15 Åsa Holm 2017-03-20
16 Maria Olofsson 2017-03-21
17 Maria Persson 2017-03-21
18 Lena Lilja 2017-03-21 Lena Lilja
19 Camilla Lindmark 2017-03-21 Bra förslag! Bör också finnas info vilket stöd som finns för familjer med barn och där dessa riskerar att fara illa.
20 Annika Willesgård 2017-03-21
21 Sofie Lundberg 2017-03-21
22 Daniel Jacobsson 2017-03-21
23 Åsa Danvind 2017-03-21
24 Anette Aronsgård 2017-03-21
25 Pär Fredriksson 2017-03-22
26 Andreas Söderberg 2017-03-22
27 Ingela Landsten 2017-03-22
28 elisabeth nordin 2017-03-22
29 Ann-Helen Dagerö 2017-03-23 Ann-Helen Dagerö
30 Regina Jakobsson 2017-03-24
31 Siv Nilsson-mäki 2017-03-28
32 Jonas Eriksson 2017-03-31
33 Kristina Svensson 2017-03-31 Kristina Svensson
34 Johan Wickenberg 2017-04-03
35 Sara Sjölander 2017-04-04
36 Ulrica Lantz 2017-04-05
37 Åds Sahlin 2017-04-19
38 Andreas Lindström 2017-04-19
39 Jonas Øyvind Rydén 2017-05-04
40 Daniel Viberg 2017-05-13
41 Marcus Nilsson 2017-05-23
42 Jessica Svensk 2017-05-31
43 Linnea Söderberg 2017-06-06
44 Anders Blomqvist 2017-06-12
45 Susanne Edholm 2017-06-15
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Lina Åkerlind Nielsen

Startdatum

2017-03-15

Slutdatum

2017-06-15

Målgrupp

Vård och Omsorg

Signaturer

45 onlineunderskrifter