Rätta sig efter regeringens riktmärke om max15 barn i förskolans barngrupperna.

Sammanfattning

Sedan 1år tillbaka har skolverket på uppdrag från regeringen tagit fram nya riktlinjer för barngruppers storlek i förskolan. Max 15barn.
(östersund tillämpar 18 med 19 i särskilda fall)!?!?

Skolverkets nya riktmärken för barngrupper ska bidra till att kommuner och fristående förskolor kan skapa en bra förskola för barnen. De måste man utgå från om man ska lyckas ge barnen en bra och trygg förskola, säger Ulrika Lundqvist enhetschef på Skolverket.

Dags att Östersund drar sitt strå till stacken.

Beskrivning

Studier visar att förskolepersonal i många fall upplever att barngrupperna är för stora och att det leder till att pedagogiken blir lidande. Studier visar också att barn som har gått i stora förskolegrupper oftare är inblandade i konflikter när de sedan går i skolan. Personaltäthet är viktigt men stora barngrupper är i sig ett problem, i synnerhet för de yngsta barnen. Stora barngrupper leder till att barnen tvingas ha relationer till för många andra barn och vuxna vilket påverkar tryggheten.

Genomsnittlig gruppstorlek för landet var 16,7barn 2015.
Östersundskommun ligger över detta och vill trots det vara en attraktiv kommun för inflyttning.

Minska barngrupperna nu! (öppna skyndsamt fler förskolor)

Länk

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/568

Skriv under e-förslaget

Detta e-förslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera
E-post

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Anders Blomqvist 2017-02-01
2 Frida Björk 2017-02-01
3 Cecilia Olsson 2017-02-01
4 Cathrin Larsson 2017-02-01
5 Lili Holmberg 2017-02-01
6 Michael Brattlund 2017-02-01
7 Sanna Blomqvist 2017-02-01
8 Ulf Larsson 2017-02-01
9 Caroline Bylund 2017-02-01
10 Heidi Rudbäck 2017-02-01
11 Göran Posthuma 2017-02-01 Göran Posthuma
12 Åsa Nygren 2017-02-01
13 Linnea Aspén 2017-02-01
14 Ida Fors Källstrand 2017-02-01 Ida Fors Källstrand
15 Gunilla Salomonsson 2017-02-01 Vill man ha kvar förskollärarna i yrket måste något göras åt gruppstorlekarna. De stora barngrupperna är en anledning till att många förskollärare blir sjukskrivna eller lämnar yrket!
16 Emma Short 2017-02-01
17 Markus Örner 2017-02-01
18 Nina Johansson 2017-02-02
19 Ida Johansson 2017-02-02
20 Mikael Roos Wåglin 2017-02-02
21 Sofie Leopold Nilsson 2017-02-02 Det är väl en självklarhet att små barngrupper bidrar till bättre kvalitet, så kom igen nu Östersund, gå först i ledet o visa hur en BRA förskola ska drivas. Framförallt; kom även ihåg att personaltätheten behöver vara densamma som nu för att det ska göra nån skillnad.
22 Anna Karlstedt 2017-02-02
23 Lina Nilsson 2017-02-02
24 Sofia Sundberg 2017-02-02
25 Charlott Kunze 2017-02-02
26 Kerstin Anderstig Arntsen 2017-02-02 Kerstin Anderstig Arntsen
27 Isabell Edfeldt 2017-02-02
28 Andreas Haugan 2017-02-02
29 Monica Sundberg 2017-02-02 De åldersblandade barngrupperna i kommunens förskolor är förkastliga. Småbarn skall inte vara i så stora grupper som det är idag.
30 Naranja Gudfastsson 2017-02-02
31 Maria Pettersson 2017-02-02
32 Maria Edfalk 2017-02-02
33 Å Lindh 2017-02-02
34 Margaretha Wrede 2017-02-02 Se både de kortsiktiga som de långsiktiga vinsterna med detta.
35 Katarina Ryden 2017-02-02
36 Camilla Rudolfsson 2017-02-02
37 Emma Breivik 2017-02-02
38 Cecilia Sjölund 2017-02-02 När forskningen är så tydlig som den är i detta fallet bör politikerna lyssna. Satsa på framtiden.
39 Åse Hillerbo 2017-02-02
40 Karro Andersson 2017-02-02
41 Siv Nilsson-mäki 2017-02-02
42 Anna Nygård 2017-02-02
43 Annie-Britt Wikandee 2017-02-02 Annie-Britt Wikander
44 Elinor Sandell 2017-02-02
45 Fred Persson 2017-02-03
46 Linda Westin 2017-02-03
47 Ingela Kjellberg 2017-02-03
48 Olof Sjödin 2017-02-03
49 Åsa Sjödin 2017-02-03
50 Felicia Herkules 2017-02-03
51 Evalena Söderlund 2017-02-03
52 Magnus Eriksson 2017-02-05
53 Per Bylander 2017-02-05
54 Sara Jonsson 2017-02-05 Självklart, både för barn och pedagoger!
55 Rakel Stuguland 2017-02-05
56 Petter Björnsson 2017-02-06
57 Dan Nilsson 2017-02-07
58 tomas åhman 2017-02-09
59 Malin Holmström 2017-02-12
60 Camilla Abramsson 2017-02-13
61 Åsa Engman 2017-02-14
62 Niklas Allberg 2017-02-15
63 Jimmy Dahlström 2017-02-15
64 Maria Persson 2017-02-16 Maria Persson
65 Mathias Berndt 2017-02-16
66 Hanna Liljendahl 2017-02-16
67 Lena Jämthag 2017-02-21 Lena Jämthag
68 Cathrine Atthem 2017-02-21
69 Åsa Hallqvist 2017-02-21
70 Mikael Söderholm 2017-02-21 Bra förslag om en mycket viktig del i kommunens arbete för framtiden. Hoppas det här hjälper för att få en förbättring! I Häggenås har vi protesterat sen ifjol mot stora barngrupper men inte lyckats. Det finns just nu en barngrupp med 23 barn i åldrarna 1-5 år här!
71 Emma Rasmusson 2017-02-22
72 Britt-Inger Söderholm 2017-02-25
73 Markus Dahllöw 2017-02-26
74 Helena Rask 2017-03-07 En självklarhet!
75 Eva Sandkvist 2017-03-07
76 Kristoffer Darj 2017-03-08
77 Camilla Hammarling 2017-03-20
78 Maria Olofsson 2017-03-21
79 Annika Willesgård 2017-03-21
80 Anna Maria Olausson 2017-03-31
81 cathrine johansson 2017-04-03 Ett mycket värdefullt förslag
82 Johan Wickenberg 2017-04-03
83 Malin Pettersson 2017-04-05
84 Johanna Öhrnell 2017-04-11
85 fredrik nilsson 2017-04-11
86 Astrid Tronde 2017-04-13
87 Monica Werknäs 2017-04-28 Jätte viktig fråga!!! Kom igen nu beslutande politiker, för en gång skull lägg rätt fokus o satsa på våra barn... Det är en omänsklig miljö både för barnen o personalen!!! Mvh Monica Werknäs
88 Carina Kvarnlöf 2017-04-29
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Anders Blomqvist

Startdatum

2017-02-01

Slutdatum

2017-05-01

Målgrupp

Barn och Utbildning

Signaturer

88 onlineunderskrifter