Farthinder och/eller övergångsställe vid korsningen Bergsgatan Lövtorpsvägen

Sammanfattning

Det råder en kraftig expansion av bostadsbebyggelse kring Tanne och Berge där många av barnen är hänvisade till buss som skolskjuts. Barnen som bor på nedre sidan av Bergsgatan vid Berge och nyttjar hållplatsen Lövtorpsvägen är tvungna att korsa en väg där många fordon håller alldeles för hög hastighet samt att det råder bristande sikt.

Av den anledningen vore det önskvärt att bygga någon form av farthinder för att barnen ska kunna korsa vägen på ett säkrare sätt.

Beskrivning

Med så många barn som nyttjar hållplatsen Lövtorpsvägen längs Bergsgatan
känns det än mer angeläget att sätta upp någon typ av farthinder
och/eller övergångsställe. Framförallt vintertid har snöröjningen en
förmåga att bygga en stor snöhög alldeles innan avfarten mot
Lövtorpet vilket innebär att bilar som kommer från Östersund längs
Bergsgatan får svårigheter att upptäcka barn som kommer gående vid korsningen. Barnen är helt enkelt för små för att synas bakom snövallarna.

Längs vägen är det även många tunga transporter som färdas,
framförallt vintertid när lastbilarna ska tippa av snö ute vid
Jämtrök. Dessa lastbilar har en märklig förmåga att varken hålla
hastigheten eller undvika att gena i kurvorna vid Alpbacken. Detta är en fara för barnen som ska korsa Bergsgatan för att ta sig till och från
busshållplatsen vid Lövtorpsvägen, men även för cyklister och
fotgängare som rör sig längs Bergsgatan i stort. Vår förhoppning är
att kommunen inser faran i detta och ordnar någon typ av
övergångsställe eller farthinder vid hållplatsen Lövtorpsvägen för att på så vis sänka hastigheterna och öka uppmärksamheten om att det rör sig yngre barn i området. Yngre barn är hänvisade till buss som skolskjuts för att ta sig till Arnljotskolan och måste korsa Bergsgatan för att ta sig från busshållplatsen när de åker bussen hem från Arnljotskolan.

Av den anledningen behövs det en liknande lösning som hållplatsen vid Per Magners väg där det finns både övergångsställe och farthinder.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/532

Skriv under e-förslaget

Detta e-förslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera
E-post

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Fredrik Hermansson 2016-11-29
2 Beatris Jarefors 2016-11-29 Mycket bra förslag! Har själv tänkt på allt det du skriver! Det är riktigt farligt för barnen där uppe i korsningen och vid busshållplatsen. Bilar och lastbilar hinner få upp riktigt hög fart på den där raksträckan.
3 Cecilia Svedin 2016-11-29
4 Peter Svärd 2016-11-29 +1
5 Henrik Risemark 2016-11-29
6 Markus Granqvist 2016-11-29
7 ulrica renholm 2016-11-29
8 Priscilla Sundvall 2016-11-29 Mycket bra Fredrik, tack!!
9 Mikael Sundvall 2017-01-02
10 Tamara Sundvall 2017-01-02
11 Maria Görlin 2017-01-02
12 Håkan Garli 2017-01-02
13 Marie Dandanell 2017-01-02
14 Virpi Nordell 2017-01-02
15 Linda Hermansson 2017-01-02
16 Tord Nordell 2017-01-02 Det är en kriminell handling att utsätta barn fär fara så behövs det farthinder så behövs det. Låt inte ett enda barn råka illa ut!
17 Lena Johansson 2017-01-02 Viktigt att kommunen gör något åt denna trafiksituation där små barn vistas varje dag. Gör något NU innan det händer en olycka@
18 Magnus Hermansson 2017-01-02 Magnus Hermansson
19 Anna Hallqvist 2017-01-03
20 Ulrica Jönsson 2017-01-03
21 Marcus Bohman 2017-01-03 Självklart ska barn vara säkra, men är tveksam att Östersunds kommun ens tänker på sina svenska invånare längre
22 Martin Johansson 2017-01-03
23 Thomas Jarefors 2017-01-03
24 Urban Larsson 2017-01-03
25 Sara Johansson 2017-01-03
26 Annika Werner 2017-01-03
27 Henrik Werner 2017-01-03
28 Susanne Bostrand 2017-01-03
29 Christina Björling 2017-01-03
30 Elinor Sandell 2017-01-03
31 Rolf Svärd 2017-01-03 Vi är rädda om våra barnbarn.
32 Britt Svärd 2017-01-03 Vi är rädda om våra barnbarn
33 Katarina Zickerman 2017-01-03
34 Joel Viklund 2017-01-04
35 Emmy Sandell 2017-01-13
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Fredrik Hermansson

Startdatum

2016-11-29

Slutdatum

2017-02-28

Målgrupp

Miljö och samhälle

Signaturer

35 onlineunderskrifter