Se över "sikten" vid rondellen Arkivvägen/Rådhusgatan

Sammanfattning

Jag önskar att man ser över hur "sikten" kan förbättras för både bilister och fotgängare vid rondellen Arkivvägen/Rådhusgatan. Idag finns det ingen sikt, samt att det är övergångsställen på alla fyra infarter/utfarter.

Beskrivning

Denna rondell är högt belastad av både trafik och fotgängare. Många skolelever tidiga mornar och eftermiddagar som ska till Prolympia och Storsjögymnasiet. Men även då området växer med flerfamiljshus ökar både trafik och fotgängare.

Upplever att problemet är att rondellen är för "högt bygg i mitten" så man inte ser över ifall det kommer bilar/fotgängare på andra sidan.

Då denna del av Rådhusgatan också har en hög hastighet gör att många bilister kör väldigt fort.

Rädd att någon olycka snart kommer inträffa.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/2011

Skriv under e-förslaget

info Du måste vara inloggad för att skriva under ett eFörslag.
Registrera Logga in

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Frida stein Ödèn 2020-12-10
2 Therese Norrbelius 2020-12-10 Bilisterna har inte uppsikt över övergångsstället förrän det är precis framför det. Då kan det bara försent. Det är många barn som passerar rondellen när de går mellan busshållplatsen och skolorna på stadsdel norr.
3 David Korman 2020-12-10
4 Jonas Norrman 2020-12-10 Låt det inte ske en olycka innan utan se till att sätta up skylt ifrån stanhållet att det är övergångsställe direkt i anslutning!
5 Monica Schleenvoigt 2020-12-10
6 Charlotte Annerstedt 2020-12-10
7 Andrea Pålsson 2020-12-10 Håller med, alldeles för dålig sikt vilket i kombination med att bilister har alldeles för hög fart in i rondellen snart befaras sluta med en olycka.
8 Sara Edfeldt 2020-12-10 Detta är en livsfarlig rondell. Uppbyggnaden i mitten skymmer sikten för både bilister och gångare. Har vid ett flertal tillfällen sett bilar fått tvärnita framför övergångställena.
9 Madeleine Adervall 2020-12-10
10 Stina Landgren 2020-12-10
11 Jessica Sjödin 2020-12-10
12 Janne Wiklund 2020-12-10
13 Caroline Hildahl 2020-12-10 Håller med om att denna rondell inte känns säker och hoppas att kommunen kan göra något åt saken. I tillägg borde övergångsställena vid denna rondell kompletteras med cykelskyltar då cykelvägar korsar gatan på flera ställen men bilarna i dagsläget har företräde. Dessa övergångar är farliga för både de som går och cyklar, speciellt eftersom bilarna ofta kommer i hög fart!
14 Viktor Wiktorsson 2020-12-10 Jag bor på Jägarvallen, och jag håller helt och hållet med Frida!
15 Lars Eriksson 2020-12-10
16 Sylvia Mårtensson 2020-12-10
17 Ann-Marie Axelsson 2020-12-10 Bra förslag som jag har diskuterat med Jan Asplund om för tre år sedan.
18 Carina Jonsson 2020-12-10 Snälla, värna om våra barn!
19 Tobias Classon 2020-12-10 Dags att ta ansvar för trafiksituationen för barnen på Jägarvallen och Tallbacken!
20 Ulf Nilsson 2020-12-11 Ett bra förslag som kommer att öka överblicken över trafiksituationen i rondellen, och därmed höjs säkerheten på ett enkelt sätt! För alla trafikanter!
21 Lars Eklund 2020-12-11
22 Fredrik Aletind 2020-12-11
23 Johan Arvidsson 2020-12-11
24 Jonas Ödén 2020-12-11
25 Kristina Ingebrand 2020-12-11
26 Lili Holmberg 2020-12-11
27 Mattias Eriksson 2020-12-11
28 Conny Olsson 2020-12-11
29 Johanna Öhrnell 2020-12-11
30 Eggert Öhrnell 2020-12-11
31 Pär Hägglund 2020-12-12
32 Nina Lindgren 2020-12-12
33 Daniel Alverlind 2020-12-13
34 Ebbe Jakobsson 2020-12-13 Har varit nära att bli påkörd många gånger då jag korsat övergångsstället
35 Göran Westman 2020-12-13 Detta hänger ihop med mitt förslag om sänkt hastighet på samma plats
36 Ove Mohlin 2020-12-13
37 Alf Levin 2020-12-13
38 Anton Bång 2020-12-13
39 Märit Christensson 2020-12-13
40 Linda Mårtenson 2020-12-13
41 Henrik Werner 2020-12-13
42 Roland Forsberg 2020-12-13 Mina 3 barn går helt själva till skolan (prolympia) den här vägen. Jag är livrädd att dom ska bli påkörda och dödade i den här rondellen. Har själv upplevt hur farlig den är då bilisterna kommer o hög fart och har dåligt sikt. Tjatar huvudet av barnen att ta det försiktigt, men är nästan inställd på att någon gång så smäller det, då jag vet hur ofokuserade dom är ibland.
43 Ewa Gahlin 2020-12-13
44 Sebastian Lundbäck 2020-12-13
45 Lars S. 2020-12-14
46 Anders Mellgren 2020-12-14 Det eller bättre hastighetsdämpande åtgärder in och ut ur rondellen.
47 Margareta Stålhandske 2020-12-14
48 Peter Lindström 2020-12-15 Jag upplever att bilister som kommer söderifrån kommer in i rondellen med hög fart vilket gör att de sedan får bromsa, ibland kraftigt när det kommer fotgängare. Jag har flera gånger känt mig orolig när jag gått med barnen på detta ställe. Tacksam för om någon kan titta på detta. Upplever det inte som otroligt om nån påkörning kommer att ske i närtid. Sikten är mycket dålig då de fina konstverken i mitten gör att man som bilist inte ser fotgängare i tid. Det gör att hastigheten inte hålls nere. Bilister kör som vanligt men sikten blir sämre.
49 Anders Blomqvist 2020-12-15
50 Christian Andersson 2020-12-16
51 Billy Backman 2020-12-17 Ta bort buskarna så förbättras sikten avsevärt!
52 Anders Ingebrand 2020-12-18
53 Isabelle Olbrant 2020-12-18
54 Jessica Nordin 2020-12-19
55 Anna Janson 2020-12-28
56 Anna Kihlander 2021-01-02
57 Bengt Källstrand 2021-01-02
58 Tomas Ljungkvist 2021-01-07
59 Pontus Bystedt 2021-01-11
60 Kristoffer Darj 2021-01-11 Det händer oss ofta när vi cyklar till skolan att bilar kommer så snabbt från stan att de inte har en chans att stanna när vi står vid övergångsstället på andra sidan av rondellen.
61 Ann-Mari Darj 2021-01-11
62 Jimmy Anjevall 2021-01-11 Mycket bra förslag
63 Ida Fors Källstrand 2021-01-11
64 Hanna Jennervall 2021-01-11
Information

Status

Samlar underskrifter

Förslagsställare

Frida stein Ödèn

Startdatum

2020-12-10

Slutdatum

2021-03-10

Målgrupp

Teknik

Signaturer

64 onlineunderskrifter