Plogad långfärdsskridskobana på Mosjön

Sammanfattning

Regelbunden fysisk aktivitet främjar god hälsa och livskvalitet hos kommunens invånare. Det finns ett stort intresse för långfärdsskridskor i kommunen vilket manifesterar sig då Medvinden är öppen februari-mars. Mosjöns is lägger sig tidigt och har redan nu nästan dm-tjock tjärnis. Genom plogning av en rundbana på som mest 8 km skulle säsongen för säker långfärdsskridskoåkning kunna förlängas med ett par månader till gagn för hälsan för kommunens invånare och stärka Östersunds image av centrum för vintersport.

Beskrivning

Vikten av regelbunden fysisk aktivitet betonas ytterligare i dessa pandemitider. Det anges minska risken att bli allvarligt sjuk i covid-19 till en fjärdedel jämfört med inaktiva jämnåriga personer. Med anledning av den senaste tidens restriktioner har t o m många gym och andra inomhusaktiviteter tvingats stänga.

Det stora intresset i kommunen för långfärdsskridskoåkning manifesterar sig varje vårvinter på Medvinden. Tyvärr har klimatförändringarna gjort säsongen för skridskoåkning på Storsjön allt kortare och väldigt osäker. Den gångna helgen (1:a Advent) var hundratals personer ute på Mosjöns is och njöt av möjligheterna till skridskoåkning. Tyvärr kommer troligen snöfall redan inför stundande helg omöjliggöra en fortsättning av denna sunda friluftsaktivitet. Här skulle bortplogning av snön via Östersunds kommun säkra många härliga skridskoturer under hela vintersäsongen. En säsong som skulle tillåta långfärdsskridskoåkning under fyra månader i stället för som oftast tre till sex veckor på Medvinden.

Mosjön ligger lättillgänglig vid E45:an ca 15 km från Östersund mot Lit.
Sjön är ca 4 km lång och saknar påtagliga områden för svag is, t ex starkt strömmande utlopp eller tillflöden. Man skulle kunna ploga upp en rundbana på totalt 8 km men också med möjligheter till kortare turer genom att ploga upp kortare förbindelselänkar för rundor på 2 och 4 km. Dessutom gärna en rektangulär isyta för mindre barns åkning och islek.
I en postpandemivärld skulle en upplogad bana på Mosjön också generera turistinkomster genom besök från andra delar av Sverige och t ex Nederländerna.
I samråd med markägarna behöver förstås ett lämpligt område för parkering upplåtas.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/1996

Skriv under e-förslaget

info Du måste vara inloggad för att skriva under ett eFörslag.
Registrera Logga in

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Bertil Axelsson 2020-12-04
2 Ann Axelsson 2020-12-04
3 Gertrud Olofsdotter 2020-12-07 Gertrud Olofsdotter
4 Sylvia Mårtensson 2020-12-10
5 Susanne Frånlund 2020-12-12
6 Ulf Eriksson 2020-12-12
7 Jessica Isaksson 2020-12-15
8 Sara Andersson 2020-12-15
9 Carina Johansson 2020-12-18
10 Anja Snellman 2020-12-22
11 Magnus Jonsson 2020-12-22
12 Maria Wessén 2020-12-22
13 Mathias Berndt 2020-12-22
14 Ulrika Johnsson 2020-12-22
15 Ludmilla Janeck 2020-12-23
16 Maria Bengtsson 2020-12-23
17 Rebecka Strömgren 2020-12-23 Skulle vara underbart att Mosjön blev plogad så att man kunde åka en längre period.
Rebecka Strömgren
18 Hanna Jönsson 2020-12-23
19 Ylva Hällqvist 2020-12-23
20 Hannah Östman 2020-12-23
21 Cilla Hurtig 2020-12-24
22 Rakel Stuguland 2020-12-27
23 Per Sonnvik 2020-12-28
24 Thomas Eriksson 2020-12-29
25 Camilla Öyen 2021-01-06
26 Frida Abramsson 2021-01-19
Information

Status

Samlar underskrifter

Förslagsställare

Bertil Axelsson

Startdatum

2020-12-04

Slutdatum

2021-03-04

Målgrupp

Teknik

Signaturer

26 onlineunderskrifter