Effektiv kemisk halkbekämpning som komplement till grus

Sammanfattning

Kommunen behöver utreda mjöligheten av kemisk halkbekämpning, men inte nödvändigtvis mha salt. Eftersom större del av vinterhalvåren nu för tiden ligger runt nollan behövs ett nytt grepp på halkbekämpningen. När man som i dagsläget använder sand/grus sjunker den ned i slasket och halkbekämpningen blir tillintetgjord när det fryser på igen.

Beskrivning

Vi har under senare år haft långa perioder med temperaturer som pendlar runt nollan, där nederbörden har kommit om vart annat som regn eller snö. Det har resulterat i gator och gångvägar som blir belagda med ett spårigt och ojämnt ispansar. Kommunen försöker idag att halkbekämpa detta med sand/grus som antingen driver bort eller som under varmare dagar sjunker ned i issörjan.

För att minska olyckor och skador med ökad belastning på sjukvård, fysiskt lidande och ekonomisk belastning måste halkan bekämpas med andra medel.
Jag förespråkar kemisk halkbekämpning när temperaturen ligger på 0 ±5 grader. Kemisk halkbekämpning är ett rött skynke för de flesta i Jämtland på grund av vägsaltets korrosiva och ev miljöskadade egenskaper. Men det finns andra alternativ som inte har dessa negativa egenskaper och som bör utredas som möjliga kandidater i halkbekämpningen.
Ex Eco-Melter, (https://kemion.fi/sv/issmaltning)

Det behöver inte heller vara så att kemisk halkbekämpning ska användas på bilvägnätet utan kanske enbart på gång/cykelvägar och torg.

Men en sak som är säker vi måste få bättre halkbekämpning!

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/1984

Skriv under e-förslaget

info Du måste vara inloggad för att skriva under ett eFörslag.
Registrera Logga in

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Dan Nilsson 2020-11-26
2 Pär Hägglund 2020-11-29
3 Bengt Källstrand 2020-12-01
4 Rakel Stuguland 2020-12-03
5 Viktor Brandt 2020-12-07
Information

Status

Samlar underskrifter

Förslagsställare

Dan Nilsson

Startdatum

2020-11-26

Slutdatum

2021-02-26

Målgrupp

Teknik

Signaturer

5 onlineunderskrifter