Bättre trafiksäkerhet behövs på Havrevägen

Sammanfattning

Längst ut på den återvändsgata som Havrevägen utgör har kommunen byggt 3 st farthinder i form av halvöar/miniparker strax före en vändplan. På 150 m har vi 45 m farthinder som täcker halva gatan sommartid. Vintertid används halvöarna för snödeponi vilket skapar en väldigt besvärlig trafikmiljö. Vi vill att dessa halvöar tas bort liksom de två som finns på parallellgatan.

Beskrivning

Snödeponi sker inte temporärt, som efter ett stort snöfall, utan kontinuerligt hela vintern. Stora och höga snövallar som täcker halva gatan läggs upp kloss med utfarter och tar bort all sikt. Snöhögarna attraherar tyvärr barn som tycker de är kul att klättra i, åka kana på och gräva i. En halv meter från biltrafiken. Genom att ploga upp snövallar längs halvöarnas långsidor smalas gatan ned till 1/3 av möjlig bredd och där får gående, gamla och unga, rullatorer, sparkar, kälkar, hundar och person-/lastbilar samsas.
Vi bifogar underlag från kommunens styrdokument, vad som gäller för Trafikverket och vinterbilder från gatan.

OBS! Bifogad fil.

Bilder medborgarförslag.pdf

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/1955

Skriv under e-förslaget

info Du måste vara inloggad för att skriva under ett eFörslag.
Registrera Logga in

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Johnny Busk 2020-11-10
2 stefan melander 2020-11-11
3 Tore Johnsen 2020-11-12
4 Tomas Jonsson 2020-11-19
5 Lennart Blad 2020-11-19
6 Malin Gråberg 2020-11-20
7 Halvar Handler 2020-11-20
8 Aila Busk 2020-11-20
9 Siv Johnsen 2020-11-20
10 Christer Solesäter 2020-11-23
11 Kia Nilsson 2020-11-24
12 Birgitta Bäckman 2020-11-25
13 Björn Stalby 2020-11-25
14 Martha Stalby 2020-11-25
15 Mari Johansson 2020-11-26
16 Patrik Melander 2020-11-26
17 Herman Petrusson 2020-11-26
18 Inger Jonsson 2020-11-27
19 Laila Nilsson 2020-11-27
20 Nina Svedberg 2020-11-27
21 LEIF LÖFQUIST 2020-11-27 Leif Löfquist
22 Camilla Wiktorsson Sand 2020-11-29
23 Kristoffer Johnsen 2020-11-29
24 Hans Lundström 2020-11-29
25 BENNY Wiktorsson 2020-11-29
26 Elisabeth Lundström 2020-11-29
27 Catrine Källgren 2020-11-29
28 Kenth Thurhagen 2020-11-29 Få en bättre och säkrare miljö i kvarteret sommar som vinter.
29 Camilla Johnsen 2020-11-29 Ja ta bort dessa fula ”farthinder” som ändå inte tas hand om...bänkar och träd som ser ut att falla ihop vilken minut som helst
Dom gör ingen nytta alls där utan är bara i vägen, så bort med dessa är ni snälla och ni kommunen slipper ta hand om det och rensa ogräs varje sommar ...vinn vinn för båda
30 Elin Sand 2020-11-29
31 Robert Berggren 2020-11-30
32 Birgitta Dernmar 2020-12-02
33 Fredrik Johansson 2020-12-06
34 Tage Johnsson 2020-12-09
35 Pär Hägglund 2020-12-12
36 Christer Andersson 2020-12-13
Information

Status

Samlar underskrifter

Förslagsställare

Johnny Busk

Startdatum

2020-11-10

Slutdatum

2021-02-10

Målgrupp

Teknik

Signaturer

36 onlineunderskrifter