Bättre trafiksäkerhet behövs på Havrevägen

Sammanfattning

Längst ut på den återvändsgata som Havrevägen utgör har kommunen byggt 3 st farthinder i form av halvöar/miniparker strax före en vändplan. På 150 m har vi 45 m farthinder som täcker halva gatan sommartid. Vintertid används halvöarna för snödeponi vilket skapar en väldigt besvärlig trafikmiljö. Vi vill att dessa halvöar tas bort liksom de två som finns på parallellgatan.

Beskrivning

Snödeponi sker inte temporärt, som efter ett stort snöfall, utan kontinuerligt hela vintern. Stora och höga snövallar som täcker halva gatan läggs upp kloss med utfarter och tar bort all sikt. Snöhögarna attraherar tyvärr barn som tycker de är kul att klättra i, åka kana på och gräva i. En halv meter från biltrafiken. Genom att ploga upp snövallar längs halvöarnas långsidor smalas gatan ned till 1/3 av möjlig bredd och där får gående, gamla och unga, rullatorer, sparkar, kälkar, hundar och person-/lastbilar samsas.
Vi bifogar underlag från kommunens styrdokument, vad som gäller för Trafikverket och vinterbilder från gatan.

OBS! Det finns bifogade filer till förslaget som syns om du loggar in.

Bilder medborgarförslag.pdf

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/1955

Skriv under e-förslaget

info Du måste vara inloggad för att skriva under ett eFörslag.
Registrera Logga in

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Johnny Busk 2020-11-10
2 stefan melander 2020-11-11
3 Tore Johnsen 2020-11-12
4 Tomas Jonsson 2020-11-19
5 Lennart Blad 2020-11-19
6 Malin Gråberg 2020-11-20
7 Halvar Handler 2020-11-20
8 Aila Busk 2020-11-20
9 Siv Johnsen 2020-11-20
10 Christer Solesäter 2020-11-23
11 Kia Nilsson 2020-11-24
Information

Status

Samlar underskrifter

Förslagsställare

Johnny Busk

Startdatum

2020-11-10

Slutdatum

2021-02-10

Målgrupp

Teknik

Signaturer

11 onlineunderskrifter