Sänk hastigheten!

Sammanfattning

Den kraftigt ökade trafikmängden längs Rådhusgatans norra del upplevs som mycket störande.

Beskrivning

Medborgarförslag om sänkt hastighet på Rådhusgatan mellan Fältjägargränd och cirkulationsplatsen vid Berners.

Trafikvolymen är hög på Rådhusgatan mellan Fältjägargränd och Cirkulationsplatsen vid Berners. Med den hastighetsbegränsning på 60 km som gäller idag blir det höga ljudvolymer, som upplevs som mycket störande och det är en omfattande korsande trafik vid cirkulationsplatsen vid Jamtli, före och vid cirkulationsplatsen vid Berners.
Det kan också konstateras att det förekommer otillåtligt höga hastigheter med hög ljudvolym mellan Fältjägargränd och Cirkulationsplatsen vid Berners.
Den nya bebyggelsen och skolorna på f d I 5-området har markant ökat trafikvolymen och genererar många gående och cyklister som korsar Rådhusgatan. Även Jamtli och idrottsplatsen Hofvallen har många besökare som ökar trafikvolymen.
Jag har ett medborgarförslag om att hastigheten sänks till 40 km mellan Fältjägargränd och cirkulationsplatsen vid Berners Östersund den 15 september 2020
Göran Westman
Rådhusgatan 4
83150 Östersund
070-6598555

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/1886

Skriv under e-förslaget

Detta e-förslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera
E-post

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Göran Westman 2020-09-18
2 Irene Möller Andersson 2020-09-18
3 Billy Backman 2020-09-18
4 Kristina Andersson 2020-09-18
5 Greta Toreskog Beckman 2020-09-18
6 Gunilla Sundqvist 2020-09-18
7 Elisabet Lindström 2020-09-18
8 Per Söderberg 2020-09-18
9 Kerstin Göransson 2020-09-18
10 Ola Lanner 2020-09-18
11 Lars Göran Lindgren 2020-09-18
12 Lisa Lanner 2020-09-18
13 Ingrid Norrman 2020-09-18
14 Eva Sundin 2020-09-18 Eva Sundin
Arkivvägen 8
83150 Östersund
15 Lennart Kvist 2020-09-18
16 Ville Fredriksson h 2020-09-18
17 Totd Wickzell 2020-09-18
18 ulla Larsson 2020-09-18
19 Sten-Inge Mårdbrink 2020-09-19
20 Lars Göran Larsson 2020-09-19
21 Margareta Dahlin 2020-09-19 Jag stöder förslaget
22 Inga-lill Lindgren 2020-09-19
23 Lars Joel Jonsson 2020-09-19
24 Roland Forsgren 2020-09-20
25 Börje Andersson 2020-09-20
26 Birgitta Andersson 2020-09-20
27 Ruben Olsson 2020-09-20 Ruben Olsson
28 Kajsa Olsson 2020-09-20 Kajsa Olsson
29 Kerstin Forsgren-Fredriksson 2020-09-20 Jag ser gärna att hastigheten sänks på Rådhusgatan mellan Fältjägargränd och cirkulationsplatsen vid Berners.
30 Anna Margareta Ahlin 2020-09-20 Ann-Margret Ahlin
31 Amanda Bengtsson 2020-09-21
32 Daisy Sundström 2020-09-21
33 Bruno Francois 2020-09-21 Francois och Elisabet Bruno
34 Karl Göran Eriksson 2020-09-21 Övergångsställena vid cirkulationsplats Jamtli har mycket dålig sikt och upplevs därför mycket farlig när bilarna kommer genom rondellen med hög fart och måste tvärbromsa när det är gående på övergångsstället vid utfarten från rondellen.
Även övergångsstället strax söder om cirkulationsplats Berners upplevs som farlig eftersom bilarna kommer i hög fart från båda håll och det saknas mittrefug mellan filerna. Som gående är det lätt att glömma att man måste ha koll åt båda hållen. Det händer allt för ofta att bilen i den ena filen stannar, medan bilen i den andra filen inte stannar.
35 Bo Eklund 2020-09-21
36 Åke Lindström 2020-09-21
37 Kristina Ringnér 2020-09-21 Stora risker då man går på övergångsstället i rondellen ovan Jamtli. Bilförare ser inte gångaren, har t ex vid flera tillfällen kommit bilar då jag är på väg över. Mycket farligt för oss gångare och cyklister, både barn och vuxna!
38 Bernt Giden 2020-09-21
39 Ulla Nylund Anth 2020-09-22 Ulla Nylund Anth
40 Åke Norrman 2020-09-22
41 Eva Esteby 2020-09-22
42 Hanne Alvskog 2020-09-22
43 Ravi Meer 2020-09-22
44 Elisabeth Abdon 2020-09-22 Stark försämring av ljudläget under de 7 år vi bott längs rådhusgatan. Absolut bidragande till vår framtida flytt då vår nattsömn störs av både vardagstrafiken och de festaccelerationer som vanligtvis inträffar kvällstid på helgerna.
45 Jan Göransson 2020-09-23
46 Lars-Göran Persson 2020-09-23
47 David Korman 2020-09-23
48 Marita Öman 2020-09-25
49 tobias kajbring 2020-09-26
50 Ann-Marie Axelsson 2020-09-27 Bor precis i området och upplever att det blivit mycket mer trafik och framförallt att det ska "gasas" på mellan rondellerna.
51 Ann-Mari Darj 2020-09-28
52 Lollo Agmell 2020-09-30
53 Bengt Källstrand 2020-09-30
54 Anns Sjöholm 2020-10-04
55 Erik Dahlberg 2020-10-12
56 Ida Åström 2020-10-14
57 Charlott Kunze 2020-10-20
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Göran Westman

Startdatum

2020-09-18

Slutdatum

2020-12-18

Målgrupp

Teknik

Signaturer

57 onlineunderskrifter