Cykelpendlarparkering

Sammanfattning

En upprustning och komplettering av busshållplatsen på Härkevägen skulle motivera till fler cykel och busspendlare från Härke, Tonsättarvägen och andra fastigheter i området. I ett första skede finns behov av ordentliga cykelställ, en ny busskur och en papperskorg.

Beskrivning

Busshållplatsen på Härkevägen skulle kunna med upprustning bli en viktig och trevlig nod för pendlande barn, ungdomar och vuxna. Det är över 50 hushåll bara på Härkevägen, men upptagningsområdet för hållplatsen är långt större än så. En bättre busshållplatsmiljö skulle med största sannolikhet öka antalet cykel och busspendlare och därmed minska på bilåkandet

Idag är själva kuren trasig och klottrad. En trevligare busskur skulle även upplevas tryggare. Det finns inget cykelställ vilket resulterar i att cyklar står utspridda på gräset och buskarna utan möjlighet att låsa fast dem ordentligt. Det finns heller ingen papperskorg vilket gör att det ofta är skräpigt i området runt omkring busshållplatsen.

Ett förslag är att involvera de som bor i området i utformningen av busshållplatsområdet för att få det till den pendlar nod det skulle kunna vara.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/1880

Skriv under e-förslaget

Detta e-förslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera
E-post

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Elin Nirjens 2020-09-16
2 Robin Wahlman 2020-09-16
3 Magnus Rosenquist 2020-09-16
4 Gunilla Stone 2020-09-16 Bra förslag
5 Anna Holmgren 2020-09-16
6 Kenneth Severin 2020-09-16
7 Mona Swartling 2020-09-16
8 Åds Sahlin 2020-09-16
9 Karin Österberg 2020-09-16
10 Johan Axelsson Söderbom 2020-09-16
11 Karin Norrman 2020-09-16
12 Lisa Marklund 2020-09-16
13 Lennart Berger 2020-09-16
14 Louise Severin 2020-09-16
15 Lars Sundberg 2020-09-16
16 Carina Asplund 2020-09-16
17 Elisabeth Holmgren 2020-09-17
18 Sandra Zakrisson 2020-09-17
19 Katarina Ryckenberg 2020-09-17
20 Lotta Skoog 2020-09-17
21 Kristina Berger 2020-09-17
22 Fredrik Johansson 2020-09-18
23 Ann-Mari Darj 2020-09-18
24 Yvonné Pehrsson 2020-09-21
25 Håkan Ekeljung 2020-09-22
26 Andreas Tullsson 2020-09-23
27 Sara Rönnberg 2020-10-06
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Elin Nirjens

Startdatum

2020-09-16

Slutdatum

2020-12-16

Målgrupp

Teknik

Signaturer

27 onlineunderskrifter