Konstgräs samt lösning av trafikproblem på Fagervallsskolan

Sammanfattning

Gräsytan på Fagervallsskolan är i stort behov av upprustning. Konstgräs skulle vara den naturliga lösningen av problemet.

Trafiksituationen vid hämtning och lämning av elever är stökig och farlig för eleverna. I samband med upprustning av gräsytan skulle det vara smidigt att samtidigt lösa trafiksituationen med ytterligare avlämningsplats ovanför fotbollsplanen.

Beskrivning

Gräsytan som ligger i anslutning till Fagervallsskolan är idag en yta som främst nyttjas under skol- och fritidstid. Utöver den så kan man se sporadisk aktivitet där när man passerar området under helger och kvällstid. Inga föreningar nyttjar idag ytan på grund av dess undermåliga kvalitet. Marken är ojämn, stenig och det är dålig växtlighet. Den ojämna ytan leder också till att isen som spolas där under vintern lätt får sprickor som medför risker för elever och andra barn som åker där efter skoltid.

Ytan ligger attraktivt placerad. Den är i anslutning till en stor mängd ungdomar och barn i området som skulle vara förtjänt av ett lyft av ytan. Idag finns det ingen värdig fotbollsplan för ungdomarna i området. Fagervallsskolan har också under senaste åren upplevt med problem med klotter, nedskräpning, krossade fönsterrutor. Problem som säkerligen skulle minska med en ökad aktivitet på fotbollsplanen under kvällstid och helger.

Jag har varit i kontakt med fotbollsföreningar i området som är i stort behov av fler ytor att bedriva träningar och matcher på. De är oerhört stöttande i förslaget och möjligheten för föreningar att bedriva verksamhet på ytan innebär inkomster för kommunen i form av planhyra. De pengar som kommunen skulle investera i upprustning av planen skulle säkerligen komma tillbaka i form av planhyra.

Runt om fotbollsplanen finns det gott om plats för föräldrar att titta på träningar och matcher. Det är lätt att föreställa sig att det skulle bli en oerhört trevlig plats att vistas när det väl skapas strukturerade aktiviteter där.

Den mest naturliga åtgärden vore att kommunen belägger ytan med konstgräs. Det skulle innebära att ett markarbete med jämning av mark är nödvändig innan konstgräset läggs men markarbetet skulle också innebära att isen på vintertid skulle bli mer jämn och trevlig att åka på.Fagervallsskolan har idag ett stort trafikproblem med risker för elever vid avlämning och hämtning av vid Brunflovägen. Avlämningsytan i stort behov av omstrukturering och denna omstrukturering skulle få en fullvärdig lösning om man vid beslut av att rusta upp fotbollsplanen även valde att skapa parkeringsplatser direkt i anslutning till fotbollsplanen (Bifogar bild med förslag till placering av parkeringsytan).

Med hopp om att ni också ser behovet och den outnyttjade potential som förslaget gäller.

Mvh Petter Jacobsson

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/1874

Skriv under e-förslaget

Detta e-förslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera
E-post

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Petter Jacobsson 2020-10-15
2 Jörgen Nilsson 2020-10-15
3 Cecilia Sjölund 2020-10-15
4 Jan Carlsson 2020-10-15
5 Michael Petersson 2020-10-15
6 Emma Pettersson 2020-10-15
7 Fredrik Nilsson 2020-10-15
8 Carolina Olsson 2020-10-15
9 Lotta Mörk 2020-10-15 Lotta Mörk
10 Simon Pampl 2020-10-15
11 Regina Eriksson 2020-10-15
12 Jimmy Nilsson 2020-10-16
13 Sara Carlemår 2020-10-16
14 Christian Sibelius 2020-10-16 Jag stöttar detta förslag och ser gärna en fortsatt utveckling av skolmiljön vid Fagervallen.
15 Eric Källström 2020-10-16 Bra förslag. Kör!
16 Pontus Andersson 2020-10-16
17 Anja Snellman 2020-10-16
18 Niklas Sörlin 2020-10-16 Ett mycket bra förslag av absolut nödvändiga åtgärder.
19 Jon Myrin 2020-10-16 Ett mycket välkommet och efterlängtat förslag. Denna negligerade travesti till gräsmatta besitter en potential som inte nyttjas i dess nuvarande skick. En konstgräsmatta skulle kunna göra att föreningar kan nyttja planen även på kvällstid.
20 Helena Montiadis 2020-10-16
21 Henrik Eklund 2020-10-16
22 Marie Gustafsson 2020-10-16
23 Dan Wenehed 2020-10-16
24 Jenny Sleiman Tillawi 2020-10-16
25 Monia Smedberg 2020-10-16
26 Kiflom Fisseha 2020-10-16 Det vore säkert för våra barn om denna ändringen sker.
27 Mathias Berndt 2020-10-16 Bra förslag! Det är på tiden att det händer nåt och att både skolgården får det lyft samt att trafikmiljön bli säkrare. Det har diskuterats kring det här i många år nu... Dags att gå från ord till handling!
28 Maria Wessén 2020-10-16
29 Martina Björkström 2020-10-17
30 Jessica Nääs 2020-10-17
31 Anna Bergström 2020-10-17
32 Maria Hjalmarsson 2020-10-17
33 Maria Lundin 2020-10-18
34 Monica Niemi 2020-10-19
35 Peo Portlid 2020-10-19 Självklart ska det finnas en bra lekplats/ spelplan för våra barn här på Fagervallsskolan.
36 Charlott Kunze 2020-10-20
37 Naranja Gudfastsson 2020-10-20
38 David Korman 2020-10-21
39 Johan Hedin-Ulander 2020-10-21
40 Peder Rondung 2020-10-21
41 Marcus Helander 2020-10-21
42 Magnus Bardosen 2020-10-21
43 Anders Röjde 2020-10-21
44 Mattias Tagesson 2020-10-21
45 Sara Jonsson 2020-10-21
46 Alicia Alvarez 2020-10-21
47 Susanne Helander 2020-10-21 Jättebra förslag. Verkligen behövligt
48 Arne Dyvinger 2020-10-21 Fantastiskt bra med en mer intressant spelyta för barn/ungdom samt att kunna finna en lösning på trafikproblemet som är stort.
49 Gunnar Palm 2020-10-21
50 Madeleine Nordström 2020-10-21
51 Lina Liljestam 2020-10-21
52 Christian Zelin 2020-10-21
53 David Park 2020-10-21
54 Calle Roos 2020-10-21
55 Pontus Bergvall Borg 2020-10-21
56 Ylva Sibelius 2020-10-21
57 Göran Malmberg 2020-10-21
58 Rolf Eijvergård 2020-10-21
59 Katarina Pålsson 2020-10-21
60 Cecilia Rosberg 2020-10-21
61 Steven Andersson 2020-10-21 Hej, tycker det är ett jättebra förslag och stödjer det till fullo.
62 Teres Gärdin 2020-10-22
63 Linnea Melin 2020-10-22
64 Ulf Jonsson 2020-10-22
65 Marie Jamtehov 2020-10-22 Ett mycket bra förslag!
Stärker barnens aktivitet i området!
Marie Jamtehov
66 Anne Grete Hågnäs 2020-10-22
67 Joakim Castberg 2020-10-23
68 Roger Malmberg 2020-10-23
69 Mikael Edin 2020-10-23
70 Karin Elvgren 2020-10-23 Viktigt med säkerhet utanför skolan!
71 Maria Hansson 2020-10-23
72 Sofia Johansson 2020-10-23
73 Ania Siwertsson 2020-10-23
74 Maja Hanberg 2020-10-23
75 Angelica Wahlström 2020-10-25
76 Görel Roos 2020-10-25
77 Sara Magnusson 2020-10-26
78 Sophie Zelin 2020-10-26
79 Jan Oscarsson 2020-10-27
80 Linda Moberg 2020-10-27
81 Katarina Skylare 2020-10-27
82 Erik Gisslén 2020-10-27
83 Anna Hölling 2020-10-27
84 Niklas Norrby 2020-10-27
85 Eva Lindström 2020-10-27
86 Per Lindestig 2020-10-27
87 Andreas Thors 2020-10-27
88 Isabel Hejdenbäck 2020-10-28
89 Kim Lilliesköld 2020-10-28
90 Michael Lagercrantz 2020-10-28
91 Henrik Norberg 2020-10-28
92 Marcus Lindholm 2020-10-29
93 Simon Olsson 2020-10-31
94 Peter Rooss 2020-11-02
95 Denice Mohlne 2020-11-03
96 Jenny Hayer 2020-11-04
97 Erik Hellgren 2020-11-04
98 Linda Thomasson 2020-11-05
99 Daniel Andersson 2020-11-07
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Petter Jacobsson

Startdatum

2020-10-15

Slutdatum

2021-01-15

Målgrupp

Teknik

Signaturer

99 onlineunderskrifter