Öppet för allmänheten på Hofvallen

Sammanfattning

Låt allmänheten nyttja löparbanorna i de fall ingen förening har bokat banorna.

Beskrivning

Porten mellan de bägge gräsytorna har under många år stått öppen. I samband med renoveringen har nu porten låsts. När jag kontaktade kommunen sa de att egentligen har aldrig anläggningen varit öppen för allmänheten. Det är endast via bokning det går att nyttja löparbanorna. Mitt förslag är att låta porten vara öppen så allmänheten kan nyttja löparbanorna. Självklart ska det få nyttjas i mån av plats, dvs bokningarna går före. Både jag och min familj har haft trevliga stunder där och det främjar en sund livsstil. Jag har heller aldrig stött på någon situation av konflikt vilken som ska använda banorna och inte heller någon skadegörelse.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/1818

Skriv under e-förslaget

Detta e-förslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera
E-post

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Kundcenter Östersund, 2020-07-13 13:14:27

Skickat till förvaltning för godkännande

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Peja Lindholm 2020-07-14
2 ulrica Lindholm 2020-07-14
3 Anders Blomqvist 2020-07-20 Klart det ska finnas möjlighet till spontanidrott på en friidrottsplan med riktiga löparbanor
4 Björn Strindlund 2020-07-21 Självklart ska det vara öppet och tillgängligt. Ett led i att stärka folkhälsan.
5 Gabriel Andersson 2020-07-21 Stans enda 400 metersbana bör absolut vara öppen för allmänheten under fria tider. (Nej Lövsta räknas inte, ej 400 meter och mer ogräs än löparbana). Kan Stockholms stadion så kan Hofvallen.
6 David Samuelsson 2020-07-21 Öppna löparbanor av hög kvalitet är ett signum för en stad som stöttar löpare på alla nivåer.
7 Ralf Andersson 2020-07-22
8 Simon Jarl 2020-07-22
9 Cecilia Ritz 2020-07-22
10 Inger Åman 2020-07-24
11 Peter Renlund 2020-07-24 Det känns orimligt att en stad med så mycket fokus på idrott och hälsa inte har en tartanbana öppen för allmänheten.
12 Daniel Berggren 2020-07-24
13 Ask Abrahamsson 2020-07-25
14 Carl Olander 2020-07-25 Öppna löparbanor gynnar folkhälsan och borde vara en självklarhet i en stad som Östersund, som på många sätt har en stark bild av att vara en idrottsstad!
15 Jonas Lindahl 2020-07-25
16 Markus Johansson 2020-07-25
17 Malin Olsson Berggren 2020-07-25
18 Erik Melin Söderström 2020-07-25
19 Marcus Sellström 2020-07-25
20 Hugo Jacobsson 2020-07-25
21 Elisabeth Högberg 2020-07-25
22 Sebastian Samuelsson 2020-07-25 Ser ingen som helst anledning till varför Hofvallen skulle vara stängd för allmänheten. Kommunen borde uppmuntra till spontanidrott, inte begränsa den!
23 Emil Talsi 2020-07-25
24 Viktor Brandt 2020-07-25
25 Niclas Eriksson 2020-07-25
26 Tilda Johansson 2020-07-25
27 Therese Hansson 2020-07-25
28 Axel Jutterström 2020-07-25
29 Jonatan Viker 2020-07-25
30 Jörgen Mattsson 2020-07-25
31 Jenny Larsson 2020-07-25
32 Adam Gillman 2020-07-25
33 Patrik Sollander 2020-07-26
34 Jonatan Thoresson 2020-07-26
35 Moa Olsson 2020-07-26
36 Magnus Pilelöw 2020-07-26
37 Torstein Stenersen 2020-07-27 Gör som med skidstadion. Swish nummer om man vill använda banan.
38 Sofie Elebro 2020-07-28 Sofie Elebro
39 Gustav Aflodal 2020-07-31 I mån av plats bör det vara fritt för allmänheten att nyttja Hofvallen
40 Lina Hallquist 2020-08-01 En sådan idrottsprofilerad stad som Östersund måste självklart ha löparbanor öppna för allmänheten.
41 Maja Söderholm 2020-08-02 Ett öppet Hofvallen känns självklart i en stad som säger sig främja fysisk aktivitet. Under mina otaliga år som friidrottare har jag inte en gång störts av motionärer som tränat parallellt med oss, och många gånger har klubbens träningstider krockat med annat så jag själv smitit dit en fm eller vad som passat. Ett stängt Hofvallen känns mycket begränsande såväl för allmänheten och spontanidrotten som för den organiserade ungdoms-/senioridrotten.
42 Emma Olofsson 2020-08-02
43 Ella Arvidsson 2020-08-03
44 Anna Engelin 2020-08-03
45 Malin Arvidsson 2020-08-03
46 Stina Westin 2020-08-03
47 Karolina Svensson Magnusson 2020-08-03 Viktigt - idrott ska vara tillgängligt för alla!!!
48 Andreas Lund Söderholm 2020-08-04
49 Lisen Söderholm 2020-08-04 Jag var under många år aktiv inom friidrotten, som aktiv och sen som tränare. Det har ibland kommit motionärer som velat springa några intervaller under vår träningstid vilket aldrig varit något problem, de har helt enkelt hållit sig undan de banor vi behövt och plats finns det. Under mina år som aktiv tränade jag i de städer vi semestrade under sommaren, detta funkade tack vare att arenor runt om i landet är öppna dagtid.

Våra aktiva seniorer som flyttat från länet pga studier och som under sommaren kommer hem, som representerar Jämtland/Östersund på SM, de får nu åka till Krokom för att kunna genomföra träningen.

Att det även drabbar motionärer och spontanidrott är ju givet. Mig veterligen har det inte varit skadegörelse och naturligtvis har bokande grupper företräde, vilket inte borde vara några problem. Jag försår inte alls detta beslut att stänga. Att lägga massa pengar på renovering för att sedan låsa portarna så att det står tomt stora tider av dagarna. Helt obegripligt.
50 Joachim Karlsson 2020-08-04
51 Lars S******n 2020-08-04
52 Henrik Ögren 2020-08-05 Självklart att Hofvallen ska vara öppen för alla. Går utmärkt att samsas där bokade träningar såklart har företräde. Som Jämtlands snabbaste man genom tiderna vill jag med eftertryck påtala betydelsen av Hofvallens tillgänglighet för elit, motionärer och inte minst familjer.
53 Tilde Bångman 2020-08-05
54 Max Novak 2020-08-06
55 Jennifer Lund 2020-08-06
56 Stina Andreasson 2020-08-07
57 Johan Andreasson 2020-08-07
58 Åsa Armanius 2020-08-08 Jag tycker också att porten ska vara öppen så allmänheten kan nyttja löparbanorna i mån av plats. Det främjar absolut en sundare livsstil både för gamla och unga och rätt som det är dyker friidrottstalanger upp.

Åsa Armanius ( JSM -mästare 60m och 200m 1984/85)
59 David Sundström 2020-08-08 Detta är en oerhört viktig fråga för breddidrott och spontanidrott i kommunen. Dessutom är det helt avgörande för de elitidrottande individer som behöver högkvalitativ och grenspecifik träning på Hofvallen för att över huvud taget kunna fortsätta sin satsning. De tider som föreningarna bokar räcker inte till för en individ som satsar på sin idrott och tränar flera gånger per dag. Den flexibilitet som en öppen idrottsanläggning möjliggör stärker alltså både elitverksamhet och breddidrotten. Jag ser inte hur motsatsen (stängd arena) på något sätt gynnar kommuninvånaren.
60 Mats-Erik Wiktorsson 2020-08-09
61 Elias Rapp 2020-08-09 Många städer väljer att ha idrottsplatser öppna under vissa tider då det ej är bokat. Detta leder till större möjlighet för spontanidrott och jag som löpare anser att möjlighet till nyttjande av idrottsarenor även för allmänheten är en viktig del i trivseln i en stad. I dagsläget är det väldigt dystert att hofvallen är stängd och att man ej kan nyttja den.
62 Joacim Lantz 2020-08-09
63 Johan Rundgren 2020-08-09
64 Martin Hallgren 2020-08-09 Borde vara självklart att det in en kommun av Östersunds storlek finns löparbanor för allmänheten.
Borde dessutom vara självklart att löparbanorna på Hofvallen kan nyttjas av medborgarna när de inte är bokade.
65 Jenny Blomdahl 2020-08-09
66 Daniel Lewandowski 2020-08-09
67 Johan Ramstedt 2020-08-09
68 Jenny Swartz 2020-08-09 Självklart ska allmänheten ha tillgång till Hofvallen såvida det inte är bokat. En stängd och tom idrottsplats gynnar ingen.
69 Daniel Storey 2020-08-09
70 Saga Fahlgren 2020-08-09
71 Patrik Finn 2020-08-09
72 Alf Levin 2020-08-09
73 Fredrik Olofsson 2020-08-09 Sjuk dum grej att börja låsa hur ska man då få ungdomar att spontan idrotta.
Konstigt att börja med det nu har alltid varit öppet och lätt för alla att använda den super fina anläggningen.
Gör om gör rätt.
74 Joel Sewing 2020-08-09
75 Johan Ryd 2020-08-09
76 Magnus Stenwall 2020-08-10 Har väntat på denna investering, och sen stänger man grinden...
Hur tänkte ni nu ?
Självklart ska vi låta allmänheten ta del av skattepengar som investeras i löparbanor
77 Roland Forsberg 2020-08-10 Har alltid tränat på löparbanorna, men kan ej längre då grindarna är låsta. Vill gärna ha tillgång till banorna så jag kan springa av mig lite ibland.
78 Anna Barkander 2020-08-10
79 Karin Jonasson 2020-08-10
80 Camilla Göransson 2020-08-10 Att främja rörelse är av vikt. Alla typer av möjlighet till spontanidrott bör därför främjas av kommunen så att idrott och rörelse inte bara blir kopplat till klubbar/föreningar eller medborgares ekonomiska förutsättningar att kunna delta/röra sig. Därför bör alla arenor som är möjliga att nyttjas för spontanidrott av medborgare och när det ej stör annan verksamhet kunna nyttjas fullt ut. Arenorna bekostas av medborgarna i kommunen och skall därför i möjligaste mån kunna nyttjas fullt ut av medborgarna också.
81 Ann-Mari Darj 2020-08-11
82 Markus Flinkberg 2020-08-12
83 Per Lindborg 2020-08-13
84 Jonatan Ydén 2020-08-13
85 Karl Olofsson 2020-08-13
86 Martina Höök 2020-08-13
87 Martin Kristiansson 2020-08-15
88 Arvid Forss 2020-08-16
89 Maud Jonsson 2020-08-16
90 Frida Hallquist 2020-08-16
91 Pär Dahlström 2020-08-17
92 Dennis Wikström 2020-08-17 Att låsa grinden till Hofvallen och omöjliggöra för kommunens invånare att utnyttja 400m banan när den inte är bokad går väl rakt emot alla mål om ökad fysisk aktivitet och att öka tillgängligheten på våra idrottsanläggningar i samhället, gör om och gör rätt.
93 Erika Lindström 2020-08-18
94 Viktor Asking 2020-08-18
95 Theodor Danielsson 2020-08-18
96 Jakob Jansson 2020-08-18
97 Marcus Ruus 2020-08-18
98 Emma Jönsson 2020-08-18
99 Alicia Persson 2020-08-18
100 Hanna Fritz 2020-08-18
101 Emma Höglund 2020-08-18
102 Ola Karlsson 2020-08-18
103 Signe Rosenberg 2020-08-18
104 Britta Norgren 2020-08-19
105 Karolina Hedenström 2020-08-19
106 Robin Bryntesson 2020-08-19
107 Vendela Blom 2020-08-19
108 Viktor Brännmark 2020-08-19
109 Julia Jansson 2020-08-20
110 Alfred Buskqvist 2020-08-20
111 Hampus Lindblom 2020-08-20 Låt det stå öppet och ha även minst en toalett tillgänglig så skapas bra förutsättning för friidrott för alla!
112 Eva Larsson 2020-08-21
113 Fredrik Johansson 2020-08-21
114 Sara Adler 2020-08-22
115 Teresia Gustafsson 2020-09-04
116 Elisabeth Holmgren 2020-09-17
117 Anna Backlund 2020-09-18
118 Göran Westman 2020-09-18 Bra förslag!
119 Per Staffanssonq 2020-09-18
120 Karl Göran Eriksson 2020-09-21
121 tobias kajbring 2020-09-26
122 Emil Tiberg 2020-09-28
123 Lollo Agmell 2020-09-30
124 Helena Jansson 2020-10-05 Det borde vara en självklarhet att man får nyttja löparbanor som kommunen äger utan att boka dem. Det är bra om så många som möjligt kan nyttja området för spontanidrott. Så håll portarna öppna!
125 Sara Rönnberg 2020-10-06
126 Erik Dahlberg 2020-10-12
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Peja Lindholm

Startdatum

2020-07-14

Slutdatum

2020-10-14

Målgrupp

Kultur och fritid

Signaturer

126 onlineunderskrifter