E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Säkrare övergångsställe

Sammanfattning

Installera Grönt permanent ljus på övergångsstället över korsningen Litsvägen mot Jägarvallsvägen när Litsvägen är fri från gående. När gående skall korsa Litsvägen trycker man på knappen och ljuset rött och grönt växlar färg under den tid som kan vara skälig för gående att hinna över.

Beskrivning

Jag och min familj bor med adress Tallåsvägen. Vi har 3 barn som går i skola på Prolympia, Gamla I5-området. De behöver korsa den här vägen dagligen.
Samtidigt är det många gångare och cyklister, både vuxna och barn, som behöver korsa Litsvägen för att ta sig till skola och förskola. Barn som bor i området öster om Litsvägen skall varje dag korsa gatan på väg till skola eller till olika träningshallar. Man går då över Litsvägen och neråt på Jägarvallsvägen.
Litsvägen är hårt/livligt trafikerad väg både av personbilar och tung trafik, där fortkörning är mycket vanlig. Hastighetsgränsen ignoreras ofta. Detta förslag ger ökad säkerhet i gatukorsningen och sänker möjligen farten längs Litsvägen, mindre buller, mindre avgaser och mindre olycksrisk för barn och vuxna som dagligen korsar vägen. Samt att våra barn och andra barn ska få känna sig trygga när de skall gå till skolan.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/1815

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Kundcenter Östersund, 2020-07-03 08:31:22

Har skickat vidare till förvaltning för svar

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Jenny Eliasson 2020-07-03
2 Bengt-Erik Eliasson 2020-07-04 Håller med! Alternativt en fartkamera som gör att hastigheten dras ner vid övergångsstället.
3 Janne Näsvall 2020-07-04
4 Teres Gärdin 2020-07-04
5 Ylva Olsson 2020-07-04
6 Johannes Malm 2020-07-04
7 Joakim Nordborg 2020-07-04 Helt rätt, för vägen i sig säger inget till bilisterna, från varken stan eller Lits hållet och barnen samt andra människor lever ganska farligt vid övergång. Barnen måste ha en säker väg till förskola och skola denna väg. Ska det vara så jävla svårt att förstå???
8 Camilla Hammarling 2020-07-09
9 Anders Blomqvist 2020-07-20
10 Lina Hallquist 2020-08-01 Instämmer till fullo. Passerar både Genvägen och Litsvägen varje dag till och från förskola. Katastrof, bevittnar både hastighetsöverträdelser och omkörningar på sträckan. Många som inte ens uppmärksammar att det är ett övergångsställe där med.....
11 Jannica Höglund 2020-08-22 Bra förslag! Tyvärr är det alktr många som kör fortare än 40 km.
12 Walter Larsson 2020-08-25
13 Therese Norrbelius 2020-08-27
Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Jenny Eliasson

Startdatum

2020-07-03

Slutdatum

2020-10-03

Målgrupp

Teknik

Signaturer

13 onlineunderskrifter